ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:49:53 Upublicznienie elementu informacja uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XXXIV/187/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elbląg dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Gronowo Górne Dorota Białobrzeska
« powrót do poprzedniej strony