ˆ

Ekran rejestru zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2011-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:24 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy Elbląg w sprawie zaprzestania wspólnego prowadzenia zadania z zakresu pomocy społecznej – świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych , o zasięgu ponadgminnym w Przezmarku. Dorota Białobrzeska
« powrót do poprzedniej strony