ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Udostępnienie informacji publicznej

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-06 08:11:08 przez Piotr Tulski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja publiczna nie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Elbląg, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016.1764)
 
Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej.
 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 
Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Elbląg w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg;
- złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Elbląg ul. Browarna 85, pok 20;
- przesłać  faxem na numer +48 55 234 08 71;
- przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ;
- w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana.
Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Piotr Tulski Data wytworzenia informacji: 2017-02-06
Osoba, która odpowiada za treść: Piotr Tulski Data wprowadzenia do BIP 2017-02-06 08:10:14
Wprowadził informację do BIP: Piotr Tulski Data udostępnienia informacji: 2017-02-06 08:11:08
Osoba, która zmieniła informację: Piotr Tulski Data ostatniej zmiany: 2017-12-14 07:15:58
Artykuł był wyświetlony: 1092 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu