ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnegoDrukuj informacjęSprawa: Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego

Szczegóły informacji

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w wyniku przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Samodzielne stanowisko ds. oświaty

Ogłoszono dnia: 2010-03-03 15:24:28

Termin załatwienia

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego złożone do 30 czerwca danego roku – wydanie decyzji w terminie do 31 sierpnia. Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego złożone do 31 października danego roku – wydanie decyzji w terminie do 31 grudnia.

Osoba kontaktowa

Anna Wójtowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85, 
pokój nr 4

Telefon kontaktowy

( 55 ) 234-18-84 wew. 39

Adres e-mail

anna.wojtowicz@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Wydanie decyzji (aktu) nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Miejsce odbioru

Osobiście w Urzędzie Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg pok. nr 4 lub za pośrednictwem poczty za potwierdzeniem odbioru.

Wymagane Dokumenty

1.        wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
2.        dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe - kopie poświadczone notarialnie,
3.        akt nadania stopnia awansu zawodowego - kopia poświadczona przez dyrektora szkoły (placówki), który wydał akt nadania,
4.        zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
  • wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu;w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
  • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
  • dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
  • uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Czas realizacji

1) do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego, jeżeli nauczyciel złożył wniosek o postępowanie
     egzaminacyjne w terminie do 30 czerwca;
2) do 31 grudnia danego roku kalendarzowego, jeżeli nauczyciel złożył wniosek o postępowanie
     egzaminacyjne w terminie do 31 października;
 
 

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

do Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie, za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Uwagi

brak

Podstawa prawna

- Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967);
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu