ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Elbląskiego w sprawie wydania postanowienia o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji numer 1/17 wydanej na rzecz Zarządu Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N (droga wojewódzka 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona) na odcinku od drogi wojewódzkiej 509 do miejscowości Komorowo Żuławskie.
(widoczna od 2018-02-19 00:00:00 do 2018-03-30 00:00:00)
Artur Waśniewski

Zmiany z dnia: 2018-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:41:32 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Aleksandra Chudzik
10:41:25 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2018-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:05 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXII/246/2018 Rady Gminy Elbląg w sprawie uzupełnienia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg. Dorota Białobrzeska
13:09:35 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXII/245/2018 Rady Gminy Elbląg zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, w tym nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. Dorota Białobrzeska

Zmiany z dnia: 2018-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:56:02 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXII/244/2018 \Rady Gminy Elbląg w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo obejmującego swoim zakresem działki nr 78/7, 78/9, 78/11 i 147/4. Dorota Białobrzeska
14:51:37 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok. Dorota Białobrzeska
12:49:11 Edycja elementu informacja Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Sierpinie na działce nr 164/ 2 (1MW) oraz na działkach nr 193/2 i 197 (2MW) Aleksandra Chudzik
12:49:05 Upublicznienie elementu informacja Opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznych w Sierpinie na działce nr 164/ 2 (1MW) oraz na działkach nr 193/2 i 197 (2MW) Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2018-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:33 Upublicznienie elementu informacja Oferta realizacji zadania publicznego Stowarzyszenia "Wierzba" pn. "Dzień kobiet".
(widoczna od 2018-02-13 00:00:00 do 2018-02-20 00:00:00)
Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu