ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:24 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
(widoczna od 2021-01-26 00:00:00)
Barbara Wiśniewska
14:40:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Barbara Wiśniewska
13:26:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.02.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej , położonej na działkach 135/3, 456, 462 w miejscowości Nowina obręb geodezyjny Nowina gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-01-26 00:00:00 do 2021-02-09 00:00:00)
Anita Bartnicka
13:26:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.02.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej , położonej na działkach 135/3, 456, 462 w miejscowości Nowina obręb geodezyjny Nowina gm. Elbląg. Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:44:47 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021. Dorota Białobrzeska
10:44:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie Nr 2/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe, inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli i placówki doskonalenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021. Dorota Białobrzeska
10:40:28 Usunięcie elementu informacja Uchwała Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2020 r. Dorota Białobrzeska
10:40:28 Usunięcie elementu informacja Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Elbląg w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2040 Dorota Białobrzeska
10:39:57 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Elbląg w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2040 Dorota Białobrzeska
10:39:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XXV/209/2020 Rady Gminy Elbląg w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2040 Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony