ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:27:27 Upublicznienie elementu użytkownik Jacek Stando Radosław Zybała
08:40:41 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2018-05-24 00:00:00 do 2018-06-16 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2018-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:38:32 Upublicznienie elementu informacja Platforma zakupowa Radosław Zybała
12:42:03 Upublicznienie elementu informacja Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i inspektora nadzoru inwestorskiego polegających na świadczeniu usług związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego w Elblągu, ul. Żeromskiego 2B wpisanego do rejestru zabytków dnia 24.12.1992 w pozycji 242/92 realizowanego w ramach konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/16 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych
(widoczna od 2018-05-23 00:00:00 do 2018-06-04 09:00:00)
Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2018-05-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:24:20 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów Barbara Wiśniewska
14:22:55 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa gminnego budynku wielofunkcyjnego mieszczącego świetlicę wiejską, siedzibę klubu sportowego oraz garaż Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Lisów Barbara Wiśniewska
10:26:20 Upublicznienie elementu informacja " Oferta Stowarzyszenia Wierzba realizacji zadania publicznego pn. " Dzień Dziecka".
(widoczna od 2018-05-18 00:00:00 do 2018-05-25 00:00:00)
Dorota Białobrzeska
10:02:37 Edycja elementu informacja Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2015 Radosław Zybała
10:02:21 Edycja elementu informacja Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2014 Radosław Zybała
10:02:06 Edycja elementu informacja Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za rok 2013 Radosław Zybała

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu