ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-10-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:35:31 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXVIII/201/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmiany Statutu Gminy Elbląg. Dorota Białobrzeska
09:31:45 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXVIII/200/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Elbląg na lata 2017-2025. Dorota Białobrzeska
09:30:02 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXVIII/199/2017 r. Rady Gminy Elbląg zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad ustalania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów zatrudnionych w różnym tygodniowym wymiarze godzin oraz nauczycieli, dla których nie ustalono tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Elbląg. Dorota Białobrzeska
09:27:44 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXVIII/198/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie emisji obligacji. Dorota Białobrzeska
09:21:21 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lat 2017-2028. Dorota Białobrzeska

Zmiany z dnia: 2017-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:26:16 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Aleksandra Chudzik
10:26:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Aleksandra Chudzik
09:41:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie "Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice" Artur Waśniewski
09:40:58 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie "Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 101014N w m. Weklice" Artur Waśniewski

Zmiany z dnia: 2017-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:48:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 rok”. Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu