ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2018-10-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:56:00 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydanej decyzji GP.6733.10.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na lokalizacji elektroenergetycznego węzła rozdzielczego średniego napięcia SN/SN 15 kV położonego na działce nr 59 obręb geodezyjny Nowe Pole, gm. Elbląg.
(widoczna od 2018-10-25 00:00:00 do 2018-11-09 00:00:00)
Jacek Stando
11:21:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2019 rok”. Dorota Białobrzeska
11:20:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2019 rok”. Dorota Białobrzeska
11:18:56 Upublicznienie elementu informacja Konsultacje społeczne w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2019 rok”.
(widoczna od 2018-10-25 00:00:00 do 2018-11-08 00:00:00)
Dorota Białobrzeska
11:15:37 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Elbląg w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2019 rok". Dorota Białobrzeska
11:12:10 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 52/2018 Wójta gminy Elbląg w sprawie wprowadzenia Procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Elbląg. Dorota Białobrzeska
11:08:00 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 51/2018 Wójta Gminy Elbląg w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Elbląg w Urzędzie Gminy Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Browarna 85. Dorota Białobrzeska
11:02:58 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 50/2018 Wójta Gminy Elbląg w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds gospodarki nieruchomościami i rolnictwa w Urzędzie Gminy Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Browarna 85. Dorota Białobrzeska
10:59:45 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 48/2018 Wójta Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2018 rok. Dorota Białobrzeska
10:59:40 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 49/2018 Wójta Gminy Elbląg w sprawie wyznaczenia na rok 2019 podmiotu, w którym będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Elbląg. Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu