ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:55:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/224/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości . Dorota Białobrzeska
09:53:47 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2018 rok. Dorota Białobrzeska
09:52:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/222/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Elbląg. Dorota Białobrzeska
09:50:36 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Węzinie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Węzinie. Dorota Białobrzeska
09:48:51 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Pilonie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Pilonie Dorota Białobrzeska
09:46:50 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/219/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Nowakowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie. Dorota Białobrzeska
09:44:58 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/218/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Gronowie Górnym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Gronowie Górnym. Dorota Białobrzeska
09:43:11 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/217/2017 Rady Gminy Elbląg 12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagrodzenia, w tym nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz podwyższenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty. Dorota Białobrzeska
09:41:24 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/216/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Dorota Białobrzeska
09:39:51 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/215/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu