ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2017-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:38:19 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/214/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dorota Białobrzeska
09:36:31 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/213/2017 Rady Gminy Elbląg dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Dorota Białobrzeska
09:34:47 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/212/2017 Rady Gminy Elbląg zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Dorota Białobrzeska
09:20:31 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/211/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie sposobu poboru podatków, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Dorota Białobrzeska
08:54:14 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/210/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. Dorota Białobrzeska
08:52:08 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Elbląg Dorota Białobrzeska
08:48:02 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXX/208/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2018 r. Dorota Białobrzeska
08:46:23 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XXX/207/2017 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2017 rok. Dorota Białobrzeska

Zmiany z dnia: 2017-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:38:03 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie "Zimowe utrzymanie dróg, ulic i chodników gminnych Gminy Elbląg w sezonie zimowym 2017/2018 Artur Waśniewski
11:10:11 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Budowa mechaniczno–biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 250 RLM na działce nr 44/31 obręb Nowe Batorowo wraz z kolektorem tłocznym odprowadzającym ścieki oczyszczone do kanału melioracji podstawowej na działce 7/2, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu