ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-05-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia Aleksandra Chudzik
11:03:31 Edycja elementu sprawa Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne ) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Elbląg. Anna Kimbar
10:34:06 Edycja elementu sprawa Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, rezygnacja Anna Kimbar
10:26:15 Edycja elementu sprawa Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana, zawieszenie, rezygnacja Anna Kimbar

Zmiany z dnia: 2010-05-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:40 Upublicznienie elementu informacja Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Elbląg - I kw 2010 Jacek Boruszka
09:08:01 Edycja elementu informacja Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg Nr 11/2010 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody. Dorota Białobrzeska
09:06:33 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Wójta Gminy Elbląg Nr 11/2010 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej w celu realizacji celu publicznego - budowy stacji podnoszenia ciśnienia wody. Dorota Białobrzeska
09:00:12 Upublicznienie elementu informacja uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XL/217/2010 w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Elbląg Dorota Białobrzeska
08:56:27 Upublicznienie elementu informacja uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XL/216/2010 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg . Dorota Białobrzeska
08:50:50 Upublicznienie elementu informacja uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XL/ 215/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu do realizacji projektu systemowego pt. „Od bierności do aktywności” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu