ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2970
O Biuletynie 2756
Powiaty i gminy 2986
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 19721
Kierownictwo urzędu 5669
Wójt 6013
Zastępca Wójta 4156
Sekretarz 4038
Skarbnik 3797
Statut Gminy 7560
Struktura organizacyjna 9354
Kontakt 5463
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 12243
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3595
Skład Rady Gminy Elbląg 4751
Komisje Rady 3167
Kompetencje Rady Gminy 2631
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2362
Jednostki organizacyjne 9146
Jednostki budżetowe 5868
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3438
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7124
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3988
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 5282
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4769
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 650
Sołectwa - jednostki pomocnicze 11095
Aktualności 39800
Akty prawne 53968
Zarządzenia Wójta 18495
Rok 2008 34054
Rok 2009 40263
Rok 2010 40021
Rok 2011 68802
Rok 2012 48756
Rok 2013 37367
Rok 2014 27132
Rok 2015 46490
Rok 2016 35596
Rok 2017 29534
Rok 2018 4041
Uchwały Rady Gminy 24985
Rok 2008 38843
Rok 2009 52362
Rok 2010 7447
V kadencja Rady Gminy 34320
VI kadencja Rady Gminy 16482
Rok 2011 54694
Rok 2012 68189
Rok 2013 46743
Rok 2014 36628
Rok 2015 41868
Rok 2016 32323
Rok 2017 21719
Rok 2018 3910
Akty prawa miejscowego 3613
Rok 2009 7274
Rok 2010 11666
Rok 2011 10923
Rok 2012 8257
Rok 2013 1373
Rok 2014 1163
Rok 2015 11930
Rok 2016 3990
Rok 2017 963
Rok 2018 190
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 13131
Rok 2009 4789
Rok 2010 10664
Rok 2011 18262
Rok 2012 9461
Rok 2013 23469
Rok 2014 11598
Rok 2015 9529
Rok 2016 8020
Rok 2017 2457
Rok 2018 4086
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1322
Wybory 3564
Wybory ławników 1391
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 285
WYBORY 2018 2262
obwieszczenia Wójta Gminy Elbląg 243
Druki zgłaszanie kandydatów do Rady Gminy 488
druki utworzenie, zgłoszenie komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców 212
Gminna Komisja Wyborcza 217
Obwieszczenie GKW w Elblągu w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 3 76
Druki zgłoszenia kandydata na Wójta 352
Urzędnik Wyborczy 77
Ogłoszenia o naborze 171305
Inne ogłoszenia 71629
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1220
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 896
Procedury załatwiania spraw 185017
Podatki i opłaty lokalne 9449
podatek rolny 5558
podatek od nieruchomości 7721
podatek leśny 3460
podatek od środków transportu 3470
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2305
Budżet Gminy 9484
Budżet 33050
Opinia RIO 5144
Opinia RIO - rok 2018 809
Opinia RIO - rok 2017 3388
Opinia RIO - rok 2015 5530
Opinia RIO - rok 2014 5947
Opinia RIO - rok 2016 5358
Opinia RIO - rok 2013 6578
Opinia RIO - rok 2012 6478
Opinia RIO - lata 2007- 2011 16636
Sprawozdania 3834
Sprawozdania Rok 2018 329
Sprawozdania Rok 2017 632
Sprawozdania Rok 2015 2586
Sprawozdania Rok 2014 2470
Sprawozdania Rok 2013 2994
Sprawozdania Rok 2012 2514
Sprawozdania Rok 2011 3587
Sprawozdania Rok 2016 2118
Sprawozdania Rok 2009 1901
Sprawozdania Rok 2010 1734
Zamówienia publiczne 332893
Platforma zakupowa 2027
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 22421
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 12859
Platforma zakupowa 1312
Oświadczenia majątkowe 19009
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7077
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5585
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3292
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4177
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4465
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4082
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 15149
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6665
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5606
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5767
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5959
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5310
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2135
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 290
Urząd Gminy 32
Genowefa Kwoczek - Wójt 130
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 108
Krystyna Murawska - Sekretarz 98
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 77
Anna Gałkiewicz 80
Anna Stankiewicz 90
Maria Sobczak 89
Marta Wojarz 81
Magdalena Wonsak 90
Magdalena Zając 85
Jednostki Organizacyjne Gminy 37
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 27
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 71
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 21
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 76
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 26
Grażyna Gałązka - Dyrektor 75
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 29
Edyta Rokita - Dyrektor 77
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 25
Agnieszka Biłas - Dyrektor 67
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 24
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 74
Rada Gminy 89
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 87
Ochrona środowiska 240189
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 43516
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4114
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1794
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2302
Program ochrony środowiska 3134
Kontrola zarządcza 6223
Rok 2011 132
Rok 2012 121
Rok 2013 125
Rok 2014 118
Rok 2015 152
Rok 2016 187
Rok 2017 147
zarządzenia 188
Przetargi ustne 59967
Kontrole zewnętrzne 389
Strategie, raporty, opracowania 29382
Petycje 3285
Rok 2016 7935
Rok 2017 2084
Rok 2018 237
Gospodarka odpadami 11046
Uchwały Rady Gminy 3719
Dokumenty do pobrania 5215
Sprawozdawczość 2390
Działalność informacyjna i edukacyjna 23252
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2377
Harmonogram odbioru odpadów 34688
Punkty odbioru odpadów 4307
Zagospodarowanie przestrzenne 19401
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6971
MPZP Czechowo 5665
MPZP Kazimierzowo 13626
MPZP Gronowo Górne 15202
MPZP Adamowo 5190
MPZP Władysławowo 3580
MPZP Janowo 3088
Obwieszczenia 27264
Plany wyłożone do publicznego wglądu 6720
Gronowo Górne 3977
Opracowania ekofizjograficzne 5803
Nieruchomości 34437
Wykazy - zbycie 26794
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 4227
Ogłoszenia - przetargi 41257
Rejestr Instytucji Kultury 6276
Działalność gospodarcza 1073
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1459
System Zarządzania Jakością 5218
Księga jakości 3579
Polityka jakości 3158
Organizacje pozarządowe 30088
Pliki do pobrania 2477
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2243
Ogłoszenia konkursów 15854
Komunikaty 2081
Konsultacje społeczne 1337
Oferty 1359
Oferty "małe granty" 9560
Udostępnianie informacji 5541
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2109
RODO 354
Audyt Wewnętrzny 107
rok 2018 192
Lobbing 116

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4507
Rejestr zmian 556020
Redakcja Biuletunu 5534
Instrukcja obsługi 3751
Mapa serwisu 3669
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu