ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 3079
O Biuletynie 2907
Powiaty i gminy 3020
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 21438
Kierownictwo urzędu 6301
Wójt 6922
Zastępca Wójta 4724
Sekretarz 4612
Skarbnik 4262
Statut Gminy 8241
Struktura organizacyjna 9928
Kontakt 5537
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 13538
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4061
Skład Rady Gminy Elbląg 5240
Komisje Rady 3539
Kompetencje Rady Gminy 2984
Sesje Rady Gminy 545
interpelacje i zapytania Radnych 164
możliwość spotkania z radnymi 133
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2597
Jednostki organizacyjne 9719
Jednostki budżetowe 6297
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3874
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7672
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4448
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 5907
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5248
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 944
Sołectwa - jednostki pomocnicze 11748
Aktualności 42823
Akty prawne 54968
Zarządzenia Wójta 19049
Rok 2008 39281
Rok 2009 46816
Rok 2010 46784
Rok 2011 78669
Rok 2012 55762
Rok 2013 43396
Rok 2014 32916
Rok 2015 57048
Rok 2016 42628
Rok 2017 39107
Rok 2018 10639
Rok 2019 340
Uchwały Rady Gminy 25658
Rok 2008 44520
Rok 2009 61074
Rok 2010 7721
V kadencja Rady Gminy 39926
VI kadencja Rady Gminy 18915
Rok 2011 61938
Rok 2012 77851
Rok 2013 55177
Rok 2014 44238
Rok 2015 48917
Rok 2016 40170
Rok 2017 30842
Rok 2018 11640
Rok 2019 84
Akty prawa miejscowego 3980
Rok 2009 8602
Rok 2010 13660
Rok 2011 12864
Rok 2012 9398
Rok 2013 1468
Rok 2014 1261
Rok 2015 14860
Rok 2016 4835
Rok 2017 1224
Rok 2018 276
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 14096
Rok 2009 5287
Rok 2010 12294
Rok 2011 21436
Rok 2012 10682
Rok 2013 27470
Rok 2014 13384
Rok 2015 10386
Rok 2016 9050
Rok 2017 2917
Rok 2018 6711
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1583
Wybory 3593
Wybory ławników 1610
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 355
WYBORY 2018 5785
obwieszczenia Wójta Gminy Elbląg 708
Druki zgłaszanie kandydatów do Rady Gminy 1032
druki utworzenie, zgłoszenie komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców 446
Gminna Komisja Wyborcza 491
Obwieszczenie GKW w Elblągu w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 3 165
Druki zgłoszenia kandydata na Wójta 733
Urzędnik Wyborczy 241
Ogłoszenia o naborze 204231
Inne ogłoszenia 79764
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1761
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1297
Procedury załatwiania spraw 225340
Podatki i opłaty lokalne 10351
podatek rolny 6135
podatek od nieruchomości 8810
podatek leśny 3861
podatek od środków transportu 3874
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2680
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 122
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 107
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 114
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 134
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 126
Budżet Gminy 10214
Budżet 37044
Opinia RIO 5471
Opinia RIO - rok 2018 1870
Opinia RIO - rok 2017 4661
Opinia RIO - rok 2015 6530
Opinia RIO - rok 2014 6902
Opinia RIO - rok 2016 6412
Opinia RIO - rok 2013 7592
Opinia RIO - rok 2012 7329
Opinia RIO - lata 2007- 2011 19041
Sprawozdania 4182
Sprawozdania Rok 2018 691
Sprawozdania Rok 2017 905
Sprawozdania Rok 2015 2919
Sprawozdania Rok 2014 2789
Sprawozdania Rok 2013 3255
Sprawozdania Rok 2012 2775
Sprawozdania Rok 2011 3935
Sprawozdania Rok 2016 2406
Sprawozdania Rok 2009 2168
Sprawozdania Rok 2010 2016
Zamówienia publiczne 397682
Platforma zakupowa 3562
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 27318
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 15681
Platforma zakupowa 2513
Oświadczenia majątkowe 19793
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7788
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6102
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3585
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4531
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4667
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4308
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 17844
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 7272
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6172
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6255
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 6619
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5931
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2612
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 853
Urząd Gminy 95
Genowefa Kwoczek - Wójt 520
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 469
Krystyna Murawska - Sekretarz 399
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 270
Anna Gałkiewicz 314
Anna Stankiewicz 339
Maria Sobczak 359
Marta Wojarz 312
Magdalena Wonsak 314
Magdalena Zając 359
Jednostki Organizacyjne Gminy 100
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 94
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 292
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 66
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 255
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 86
Grażyna Gałązka - Dyrektor 277
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 88
Edyta Rokita - Dyrektor 316
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 91
Agnieszka Biłas - Dyrektor 262
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 87
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 237
Rada Gminy 486
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 309
Ochrona środowiska 283131
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 50093
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4500
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2031
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2648
Program ochrony środowiska 3521
Rejestr działalności regulowanej 211
Kontrola zarządcza 6780
Rok 2011 298
Rok 2012 273
Rok 2013 306
Rok 2014 265
Rok 2015 326
Rok 2016 406
Rok 2017 361
zarządzenia 493
Przetargi ustne 61166
Kontrole zewnętrzne 543
Strategie, raporty, opracowania 30642
Petycje 3760
Rok 2016 9058
Rok 2017 2657
Rok 2018 647
Gospodarka odpadami 12194
Uchwały Rady Gminy 4278
Dokumenty do pobrania 5882
Sprawozdawczość 2694
Działalność informacyjna i edukacyjna 28761
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2786
Harmonogram odbioru odpadów 40150
Punkty odbioru odpadów 4767
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 206
Zagospodarowanie przestrzenne 20839
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7503
MPZP Czechowo 6185
MPZP Kazimierzowo 14979
MPZP Gronowo Górne 16699
MPZP Adamowo 5518
MPZP Władysławowo 4040
MPZP Janowo 3480
Obwieszczenia 32335
Plany wyłożone do publicznego wglądu 7432
Gronowo Górne 4259
Opracowania ekofizjograficzne 6514
Nieruchomości 36135
Wykazy - zbycie 28251
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 5241
Ogłoszenia - przetargi 43749
Rejestr Instytucji Kultury 6676
Działalność gospodarcza 1244
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1699
System Zarządzania Jakością 5581
Księga jakości 3916
Polityka jakości 3517
Organizacje pozarządowe 30746
Pliki do pobrania 2926
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2472
Ogłoszenia konkursów 19431
Komunikaty 2690
Konsultacje społeczne 1814
Oferty 1445
Oferty "małe granty" 13223
Udostępnianie informacji 5988
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2706
RODO 743
Audyt Wewnętrzny 280
rok 2018 601
Lobbing 591
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4707
Rejestr zmian 693105
Redakcja Biuletunu 5866
Instrukcja obsługi 4067
Mapa serwisu 3924
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu