ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3641
O Biuletynie 6494
Powiaty i gminy 3279
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 585
Urząd 196
Dane podstawowe 30504
Kierownictwo urzędu 8758
Wójt 10753
Zastępca Wójta 6490
Sekretarz 7241
Skarbnik 6387
Statut Gminy 11594
Struktura organizacyjna 12986
Kontakt 5965
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 19723
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5830
Skład Rady Gminy Elbląg 7712
Komisje Rady 5347
Kompetencje Rady Gminy 4446
Sesje Rady Gminy 5319
interpelacje i zapytania Radnych 5560
możliwość spotkania z radnymi 1544
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4011
Raport o stanie Gminy Elbląg 1090
Jednostki organizacyjne 12567
Jednostki budżetowe 8759
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 6570
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10510
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7031
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 8888
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8277
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2889
Sołectwa - jednostki pomocnicze 16906
statuty sołectw i osiedli 1539
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 803
Informacja o zgromadzeniu 50940
Akty prawne 60156
Zarządzenia Wójta 22434
Rok 2008 69176
Rok 2009 83090
Rok 2010 82909
Rok 2011 131160
Rok 2012 94367
Rok 2013 74450
Rok 2014 62989
Rok 2015 112655
Rok 2016 80704
Rok 2017 89066
Rok 2018 56245
Rok 2019 40386
Rok 2020 20211
Rok 2021 67
Uchwały Rady Gminy 29466
Rok 2008 77166
Rok 2009 109989
Rok 2010 9160
V kadencja Rady Gminy 70772
VI kadencja Rady Gminy 32471
Rok 2011 102161
Rok 2012 131954
Rok 2013 100087
Rok 2014 89379
Rok 2015 86609
Rok 2016 80500
Rok 2017 77160
Rok 2018 68226
Rok 2019 47504
Rok 2020 16189
Rok 2021 97
Akty prawa miejscowego 5634
Rok 2009 15910
Rok 2010 25141
Rok 2011 23848
Rok 2012 15892
Rok 2013 2113
Rok 2014 1922
Rok 2015 31481
Rok 2016 9323
Rok 2017 2608
Rok 2018 740
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 25004
Rok 2009 8266
Rok 2010 20799
Rok 2011 37206
Rok 2012 17430
Rok 2013 47858
Rok 2014 23253
Rok 2015 14562
Rok 2016 15205
Rok 2017 5808
Rok 2018 19014
Rok 2019 5362
Rok 2020 2180
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3023
Powszechny Spis Rolny 2020 1876
Wybory 5755
Wybory ławników 3321
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2007
Urzędnik Wyborczy 1336
Wybory Parlament Europejski 2697
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1278
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2589
wybory Prezydent RP 2546
Ogłoszenia o naborze 353322
Inne ogłoszenia 124127
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 555
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1108
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 860
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 928
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1429
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1531
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1476
Procedury załatwiania spraw 435803
Podatki i opłaty lokalne 15122
podatek rolny 10148
podatek od nieruchomości 14700
podatek leśny 6760
podatek od środków transportu 6500
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4497
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1624
Budżet Gminy 14195
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 62025
Opinia RIO 7223
Opinia RIO - rok 2020 1397
Opinia RIO - rok 2019 2047
Opinia RIO - rok 2018 9382
Opinia RIO - rok 2017 11231
Opinia RIO - rok 2016 12327
Opinia RIO - rok 2015 12177
Opinia RIO - rok 2014 12652
Opinia RIO - rok 2013 13504
Opinia RIO - rok 2012 12466
Opinia RIO - lata 2007- 2011 32830
Sprawozdania 6489
Sprawozdania Rok 2020 498
Sprawozdania Rok 2019 1559
Sprawozdania Rok 2018 2362
Sprawozdania Rok 2017 2341
Sprawozdania Rok 2016 3953
Sprawozdania Rok 2015 4558
Sprawozdania Rok 2014 4355
Sprawozdania Rok 2013 4582
Sprawozdania Rok 2012 4093
Sprawozdania Rok 2011 5514
Sprawozdania Rok 2010 3226
Sprawozdania Rok 2009 3404
Zamówienia publiczne 783322
Platforma zakupowa 11642
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 59647
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 30822
Platforma zakupowa 8227
Oświadczenia majątkowe 23722
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 10189
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 9533
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4532
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1998
Urząd Gminy 528
Genowefa Kwoczek - Wójt 2052
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2088
Krystyna Murawska - Sekretarz 1763
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1652
Anna Gałkiewicz 1602
Anna Stankiewicz 1672
Maria Sobczak 1659
Marta Wojarz 1598
Magdalena Wonsak 1581
Magdalena Zając 1800
Jednostki Organizacyjne Gminy 477
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 439
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1482
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 407
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1545
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 455
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1481
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 467
Edyta Rokita - Dyrektor 1537
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 446
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1426
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 532
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1342
Rada Gminy 2006
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1675
koniec kadencji 2014-2018 816
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2070
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 881
Urząd Gminy 318
Zygmunt Tucholski - Wójt 990
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1149
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 986
Anna Gałkiewicz 968
Anna Stankiewicz 988
Maria Sobczak 926
Marta Wojarz 1020
Magdalena Wonsak 1005
Magdalena Zając 948
Jednostki Organizacyjne Gminy 285
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 290
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 906
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 287
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 952
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 262
Grażyna Gałązka - Dyrektor 947
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 280
Edyta Rokita - Dyrektor 920
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 280
Agnieszka Biłas - Dyrektor 997
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 394
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 969
Rada Gminy 1089
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1055
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1203
Urząd Gminy 580
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 345
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 266
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 344
Maria Sobczak 1166
Anna Gałkiewicz 448
Marta Wojarz 334
Anna Stankiewicz 282
Magdalena Wonsak 222
Magdalena Zając 224
Rada Gminy 509
Jednostki Organizacyjne Gminy 1179
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 206
Urząd Gminy 95
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 269
Justyna Michalczyk 234
Marta Król 234
Przemysław Długosz 227
Rada Gminy 75
Jednostki Organizacyjne Gminy 71
Ochrona środowiska 536839
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 83809
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6829
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3554
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 5160
Program ochrony środowiska 5742
Rejestr działalności regulowanej 1773
Przetargi ustne 72574
Kontrola zarządcza 8992
Rok 2011 1742
Rok 2012 1515
Rok 2013 1645
Rok 2014 1540
Rok 2015 1620
Rok 2016 1827
Rok 2017 1747
Rok 2018 1439
Rok 2019 696
zarządzenia 1928
Petycje 6333
Rok 2016 15355
Rok 2017 5757
Rok 2018 3223
Rok 2019 1923
Rok 2020 373
2021 16
Gospodarka odpadami 20036
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 726
Uchwały Rady Gminy 7196
Dokumenty do pobrania 10050
Sprawozdawczość 4697
Działalność informacyjna i edukacyjna 56257
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5601
Harmonogram odbioru odpadów 74908
Punkty odbioru odpadów 7930
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2017
Strategie, raporty, opracowania 38744
Nieruchomości 43228
Wykazy - zbycie 35545
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 10917
Ogłoszenia - przetargi 54343
Zagospodarowanie przestrzenne 29666
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 11632
MPZP Czechowo 9415
MPZP Kazimierzowo 23026
MPZP Gronowo Górne 23977
MPZP Adamowo 7356
MPZP Władysławowo 6256
MPZP Janowo 5646
Obwieszczenia 60494
Plany wyłożone do publicznego wglądu 12335
Opracowania ekofizjograficzne 10412
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 566
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 936
Rejestr Instytucji Kultury 9095
Organizacje pozarządowe 34467
Pliki do pobrania 5165
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3995
Ogłoszenia konkursów 36947
Komunikaty 6086
Konsultacje społeczne 5138
Oferty 2043
Oferty "małe granty" 35081
Program współpracy z organizacjami 112
Działalność gospodarcza 2314
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3260
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5505
Udostępnianie informacji 8555
RODO 2979
Audyt Wewnętrzny 1333
Plany audytu 3593
Lobbing 5902
Ogłoszenia 5239

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6137
Rejestr zmian 1355128
Redakcja Biuletunu 7712
Instrukcja obsługi 6057
Mapa serwisu 5399
« powrót do poprzedniej strony