ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2770
O Biuletynie 2531
Powiaty i gminy 2910
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 17417
Kierownictwo urzędu 5007
Wójt 5185
Zastępca Wójta 3473
Sekretarz 3389
Skarbnik 3221
Statut Gminy 6847
Struktura organizacyjna 8288
Kontakt 5344
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 10658
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3067
Skład Rady Gminy Elbląg 4183
Komisje Rady 2727
Kompetencje Rady Gminy 2105
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2013
Jednostki organizacyjne 8304
Jednostki budżetowe 5199
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 2726
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 5909
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3282
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 4194
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 3808
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 201
Sołectwa - jednostki pomocnicze 9988
Aktualności 35524
Akty prawne 52577
Zarządzenia Wójta 17665
Rok 2008 26124
Rok 2009 31794
Rok 2010 30648
Rok 2011 55328
Rok 2012 39303
Rok 2013 29223
Rok 2014 18788
Rok 2015 31785
Rok 2016 25520
Rok 2017 15794
Rok 2018 207
Uchwały Rady Gminy 24097
Rok 2008 30879
Rok 2009 40360
Rok 2010 7004
V kadencja Rady Gminy 26431
VI kadencja Rady Gminy 13146
Rok 2011 44287
Rok 2012 54615
Rok 2013 35293
Rok 2014 26695
Rok 2015 31479
Rok 2016 21479
Rok 2017 9654
Rok 2018 167
Akty prawa miejscowego 3096
Rok 2009 5438
Rok 2010 8639
Rok 2011 8286
Rok 2012 6496
Rok 2013 1178
Rok 2014 978
Rok 2015 7674
Rok 2016 2739
Rok 2017 552
Rok 2018 52
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 11754
Rok 2009 3943
Rok 2010 8467
Rok 2011 14180
Rok 2012 7673
Rok 2013 17942
Rok 2014 8958
Rok 2015 8358
Rok 2016 6285
Rok 2017 1566
Rok 2018 637
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1006
Ogłoszenia o naborze 140797
Inne ogłoszenia 58158
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 293
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 148
Procedury załatwiania spraw 135594
Podatki i opłaty lokalne 8448
podatek rolny 4738
podatek od nieruchomości 6555
podatek leśny 2898
podatek od środków transportu 2852
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 1822
Budżet Gminy 8382
Budżet 27194
Opinia RIO 4669
Opinia RIO - rok 2018 52
Opinia RIO - rok 2017 1662
Opinia RIO - rok 2015 4086
Opinia RIO - rok 2014 4546
Opinia RIO - rok 2016 3800
Opinia RIO - rok 2013 5102
Opinia RIO - rok 2012 5201
Opinia RIO - lata 2007- 2011 13166
Sprawozdania 3189
Sprawozdania Rok 2018 36
Sprawozdania Rok 2017 303
Sprawozdania Rok 2015 1927
Sprawozdania Rok 2014 1964
Sprawozdania Rok 2013 2542
Sprawozdania Rok 2012 2092
Sprawozdania Rok 2011 3084
Sprawozdania Rok 2016 1634
Sprawozdania Rok 2009 1488
Sprawozdania Rok 2010 1339
Zamówienia publiczne 256524
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 13019
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 7890
Oświadczenia majątkowe 17845
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6020
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 4772
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2813
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3606
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4093
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3731
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 11282
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 5802
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 4743
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 4944
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 4899
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 4191
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1101
Ochrona środowiska 180832
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 33846
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3581
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1386
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 1791
Program ochrony środowiska 2600
Kontrola zarządcza 4509
Przetargi ustne 58376
Kontrole zewnętrzne 139
Strategie, raporty, opracowania 27276
Petycje 2568
Rok 2016 6100
Rok 2017 1188
Rok 2018 32
Gospodarka odpadami 9181
Uchwały Rady Gminy 2947
Dokumenty do pobrania 4083
Sprawozdawczość 1957
Działalność informacyjna i edukacyjna 15937
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1850
Harmonogram odbioru odpadów 26637
Punkty odbioru odpadów 3455
Zagospodarowanie przestrzenne 16956
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6083
MPZP Czechowo 4764
MPZP Kazimierzowo 11170
MPZP Gronowo Górne 12951
MPZP Adamowo 4591
MPZP Władysławowo 2918
MPZP Janowo 2434
Obwieszczenia 20581
Plany wyłożone do publicznego wglądu 5300
Gronowo Górne 3492
Opracowania ekofizjograficzne 4732
Nieruchomości 32099
Wykazy - zbycie 24784
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 2550
Ogłoszenia - przetargi 37714
Rejestr Instytucji Kultury 5584
Działalność gospodarcza 725
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1030
System Zarządzania Jakością 4595
Księga jakości 3064
Polityka jakości 2635
Organizacje pozarządowe 28819
Pliki do pobrania 1888
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 1839
Ogłoszenia konkursów 9042
Komunikaty 1133
Konsultacje społeczne 634
Oferty 1180
Oferty "małe granty" 4897
Udostępnianie informacji 4827
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1112

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4188
Rejestr zmian 405615
Redakcja Biuletunu 5043
Instrukcja obsługi 3181
Mapa serwisu 3312
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu