ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1619
Instrukcja korzystania z BIP 3164
O Biuletynie 3040
Powiaty i gminy 3053
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 22918
Kierownictwo urzędu 6859
Wójt 7624
Sekretarz 5172
Skarbnik 4700
Statut Gminy 8834
Struktura organizacyjna 10495
Kontakt 5587
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 14702
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4424
Skład Rady Gminy Elbląg 5641
Komisje Rady 3845
Kompetencje Rady Gminy 3288
Sesje Rady Gminy 1349
interpelacje i zapytania Radnych 1349
możliwość spotkania z radnymi 389
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2830
Jednostki organizacyjne 10231
Jednostki budżetowe 6773
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 4352
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 8184
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4920
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 6463
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5712
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1259
Sołectwa - jednostki pomocnicze 12665
statuty sołectw i osiedli 182
Informacja o zgromadzeniu 44828
Akty prawne 55788
Zarządzenia Wójta 19603
Rok 2008 45064
Rok 2009 54111
Rok 2010 53904
Rok 2011 89476
Rok 2012 63442
Rok 2013 49745
Rok 2014 38858
Rok 2015 68399
Rok 2016 50227
Rok 2017 49567
Rok 2018 19304
Rok 2019 2850
Uchwały Rady Gminy 26229
Rok 2008 50960
Rok 2009 70777
Rok 2010 7968
V kadencja Rady Gminy 46061
VI kadencja Rady Gminy 21481
Rok 2011 69788
Rok 2012 88490
Rok 2013 64120
Rok 2014 52726
Rok 2015 56470
Rok 2016 48450
Rok 2017 40537
Rok 2018 22627
Rok 2019 3234
Akty prawa miejscowego 4290
Rok 2009 10030
Rok 2010 15786
Rok 2011 14967
Rok 2012 10659
Rok 2013 1555
Rok 2014 1347
Rok 2015 18111
Rok 2016 5688
Rok 2017 1463
Rok 2018 346
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 15069
Rok 2009 5827
Rok 2010 13976
Rok 2011 24831
Rok 2012 12053
Rok 2013 31655
Rok 2014 15270
Rok 2015 11211
Rok 2016 10105
Rok 2017 3442
Rok 2018 9112
Rok 2019 212
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1803
Wybory 3879
Wybory ławników 1875
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 418
Urzędnik Wyborczy 508
Wybory Parlament Europejski 1223
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 304
Ogłoszenia o naborze 244552
Inne ogłoszenia 88033
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2402
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1928
Procedury załatwiania spraw 271733
Podatki i opłaty lokalne 10961
podatek rolny 6655
podatek od nieruchomości 9538
podatek leśny 4243
podatek od środków transportu 4356
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2976
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 313
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 241
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 341
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 388
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 343
Budżet Gminy 10886
Budżet 41617
Opinia RIO 5788
Opinia RIO - rok 2019 126
Opinia RIO - rok 2018 3406
Opinia RIO - rok 2017 5963
Opinia RIO - rok 2016 7522
Opinia RIO - rok 2015 7577
Opinia RIO - rok 2013 8644
Opinia RIO - rok 2014 7966
Opinia RIO - rok 2012 8340
Opinia RIO - lata 2007- 2011 21633
Sprawozdania 4559
Sprawozdania Rok 2019 40
Sprawozdania Rok 2018 1043
Sprawozdania Rok 2017 1154
Sprawozdania Rok 2016 2665
Sprawozdania Rok 2015 3189
Sprawozdania Rok 2014 3052
Sprawozdania Rok 2013 3491
Sprawozdania Rok 2012 3003
Sprawozdania Rok 2011 4221
Sprawozdania Rok 2010 2248
Sprawozdania Rok 2009 2407
Bilanse 29
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 66
Zamówienia publiczne 481615
Platforma zakupowa 4941
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 32029
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18243
Platforma zakupowa 3428
Oświadczenia majątkowe 20559
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8531
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6600
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3904
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4900
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4927
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4541
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 20298
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 7832
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6741
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6815
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 7253
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6559
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2999
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1252
Urząd Gminy 157
Genowefa Kwoczek - Wójt 811
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 740
Krystyna Murawska - Sekretarz 640
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 472
Anna Gałkiewicz 517
Anna Stankiewicz 564
Maria Sobczak 577
Marta Wojarz 514
Magdalena Wonsak 519
Magdalena Zając 634
Jednostki Organizacyjne Gminy 155
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 143
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 481
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 116
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 469
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 135
Grażyna Gałązka - Dyrektor 480
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 146
Edyta Rokita - Dyrektor 527
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 144
Agnieszka Biłas - Dyrektor 470
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 162
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 415
Rada Gminy 764
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 586
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 514
Ochrona środowiska 331842
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 56927
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4901
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2299
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 3027
Program ochrony środowiska 3869
Rejestr działalności regulowanej 464
Kontrola zarządcza 7326
Rok 2011 520
Rok 2012 450
Rok 2013 508
Rok 2014 446
Rok 2015 527
Rok 2016 658
Rok 2017 590
Rok 2018 205
zarządzenia 761
Przetargi ustne 63131
Strategie, raporty, opracowania 32030
Petycje 4191
Rok 2016 10253
Rok 2017 3236
Rok 2018 1050
Rok 2019 187
Gospodarka odpadami 13201
Uchwały Rady Gminy 4797
Dokumenty do pobrania 6514
Sprawozdawczość 2973
Działalność informacyjna i edukacyjna 34326
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3201
Harmonogram odbioru odpadów 46268
Punkty odbioru odpadów 5368
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 496
Zagospodarowanie przestrzenne 22325
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 8099
MPZP Czechowo 6733
MPZP Kazimierzowo 16650
MPZP Gronowo Górne 17946
MPZP Adamowo 5843
MPZP Władysławowo 4468
MPZP Janowo 3876
Obwieszczenia 37497
Plany wyłożone do publicznego wglądu 8198
Gronowo Górne 4555
Opracowania ekofizjograficzne 7282
Nieruchomości 37429
Wykazy - zbycie 29693
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 6210
Ogłoszenia - przetargi 45896
Rejestr Instytucji Kultury 7049
Działalność gospodarcza 1420
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1945
Organizacje pozarządowe 31473
Pliki do pobrania 3332
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2699
Ogłoszenia konkursów 23006
Komunikaty 3309
Konsultacje społeczne 2229
Oferty 1533
Oferty "małe granty" 17082
Udostępnianie informacji 6402
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 3213
RODO 1072
Audyt Wewnętrzny 427
rok 2018 1053
Lobbing 1353
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 1002

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4873
Rejestr zmian 833095
Redakcja Biuletunu 6110
Instrukcja obsługi 4355
Mapa serwisu 4145
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu