ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1619
Instrukcja korzystania z BIP 3307
O Biuletynie 3318
Powiaty i gminy 3116
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 196
Dane podstawowe 25306
Kierownictwo urzędu 7498
Wójt 8700
Sekretarz 5811
Skarbnik 5240
Statut Gminy 9751
Struktura organizacyjna 11320
Kontakt 5688
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 16432
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4884
Skład Rady Gminy Elbląg 6301
Komisje Rady 4273
Kompetencje Rady Gminy 3654
Sesje Rady Gminy 2286
interpelacje i zapytania Radnych 2549
możliwość spotkania z radnymi 751
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3196
Jednostki organizacyjne 11026
Jednostki budżetowe 7480
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 5123
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 8982
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 5710
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 7246
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6532
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1756
Sołectwa - jednostki pomocnicze 14123
statuty sołectw i osiedli 572
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 203
Informacja o zgromadzeniu 47452
Akty prawne 57375
Zarządzenia Wójta 20665
Rok 2008 50762
Rok 2009 60754
Rok 2010 60652
Rok 2011 99081
Rok 2012 70549
Rok 2013 55601
Rok 2014 44423
Rok 2015 77953
Rok 2016 57784
Rok 2017 58980
Rok 2018 27540
Rok 2019 9840
Rok 2020 29
Uchwały Rady Gminy 27272
Rok 2008 57193
Rok 2009 79588
Rok 2010 8279
V kadencja Rady Gminy 51801
VI kadencja Rady Gminy 24166
Rok 2011 77175
Rok 2012 98268
Rok 2013 72358
Rok 2014 60833
Rok 2015 63580
Rok 2016 56081
Rok 2017 49405
Rok 2018 32725
Rok 2019 11431
Akty prawa miejscowego 4698
Rok 2009 11417
Rok 2010 17963
Rok 2011 17114
Rok 2012 11976
Rok 2013 1702
Rok 2014 1513
Rok 2015 21320
Rok 2016 6620
Rok 2017 1760
Rok 2018 461
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 16631
Rok 2009 6480
Rok 2010 15648
Rok 2011 27509
Rok 2012 13203
Rok 2013 35215
Rok 2014 17076
Rok 2015 12029
Rok 2016 11533
Rok 2017 4150
Rok 2018 12002
Rok 2019 1871
Rok 2020 261
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2172
Wybory 4607
Wybory ławników 2254
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1333
Urzędnik Wyborczy 829
Wybory Parlament Europejski 1957
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 862
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 877
Ogłoszenia o naborze 293516
Inne ogłoszenia 100675
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 3384
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 2745
Procedury załatwiania spraw 318045
Podatki i opłaty lokalne 12348
podatek rolny 7818
podatek od nieruchomości 11157
podatek leśny 4948
podatek od środków transportu 5019
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3492
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 676
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 460
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 668
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 743
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 707
Budżet Gminy 11953
Budżet 46471
Opinia RIO 6241
Opinia RIO - rok 2019 481
Opinia RIO - rok 2018 4887
Opinia RIO - rok 2017 7332
Opinia RIO - rok 2016 8763
Opinia RIO - rok 2015 8725
Opinia RIO - rok 2013 9910
Opinia RIO - rok 2014 9146
Opinia RIO - rok 2012 9372
Opinia RIO - lata 2007- 2011 24348
Opinia RIO 2020 3
Sprawozdania 5112
Sprawozdania Rok 2019 384
Sprawozdania Rok 2018 1376
Sprawozdania Rok 2017 1481
Sprawozdania Rok 2016 3018
Sprawozdania Rok 2015 3549
Sprawozdania Rok 2014 3413
Sprawozdania Rok 2013 3781
Sprawozdania Rok 2012 3296
Sprawozdania Rok 2011 4586
Sprawozdania Rok 2010 2507
Sprawozdania Rok 2009 2682
Bilanse 162
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 376
Zamówienia publiczne 563998
Platforma zakupowa 7512
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 42913
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 23128
Platforma zakupowa 5308
Oświadczenia majątkowe 21644
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 7580
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 8132
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 7427
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3519
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1571
Urząd Gminy 272
Genowefa Kwoczek - Wójt 1194
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1174
Krystyna Murawska - Sekretarz 967
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 828
Anna Gałkiewicz 805
Anna Stankiewicz 872
Maria Sobczak 879
Marta Wojarz 812
Magdalena Wonsak 836
Magdalena Zając 988
Jednostki Organizacyjne Gminy 264
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 233
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 768
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 215
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 767
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 247
Grażyna Gałązka - Dyrektor 767
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 248
Edyta Rokita - Dyrektor 828
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 243
Agnieszka Biłas - Dyrektor 749
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 327
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 673
Rada Gminy 1105
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 935
koniec kadencji 2014-2018 96
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1055
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 371
Urząd Gminy 88
Zygmunt Tucholski - Wójt 260
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 290
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 233
Anna Gałkiewicz 226
Anna Stankiewicz 242
Maria Sobczak 201
Marta Wojarz 245
Magdalena Wonsak 249
Magdalena Zając 225
Jednostki Organizacyjne Gminy 77
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 70
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 200
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 72
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 216
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 67
Grażyna Gałązka - Dyrektor 192
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 75
Edyta Rokita - Dyrektor 194
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 69
Agnieszka Biłas - Dyrektor 209
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 67
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 213
Rada Gminy 216
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 260
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 252
Urząd Gminy 139
Maria Sobczak 280
Ochrona środowiska 375935
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 63525
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5397
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2625
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 3643
Program ochrony środowiska 4411
Rejestr działalności regulowanej 842
Kontrola zarządcza 7964
Rok 2011 862
Rok 2012 757
Rok 2013 840
Rok 2014 754
Rok 2015 831
Rok 2016 1030
Rok 2017 925
Rok 2018 577
zarządzenia 1110
Przetargi ustne 66586
Strategie, raporty, opracowania 34175
Petycje 4891
Rok 2016 11570
Rok 2017 4024
Rok 2018 1614
Rok 2019 715
Gospodarka odpadami 16061
Uchwały Rady Gminy 5613
Dokumenty do pobrania 7454
Sprawozdawczość 3348
Działalność informacyjna i edukacyjna 40392
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3900
Harmonogram odbioru odpadów 55741
Punkty odbioru odpadów 6186
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1023
Zagospodarowanie przestrzenne 24880
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 9280
MPZP Czechowo 7456
MPZP Kazimierzowo 18661
MPZP Gronowo Górne 19732
MPZP Adamowo 6282
MPZP Władysławowo 5044
MPZP Janowo 4439
Obwieszczenia 43409
Plany wyłożone do publicznego wglądu 9122
Gronowo Górne 4964
Opracowania ekofizjograficzne 8213
Nieruchomości 39812
Wykazy - zbycie 32049
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 8169
Ogłoszenia - przetargi 48779
Rejestr Instytucji Kultury 7690
Działalność gospodarcza 1756
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2306
Organizacje pozarządowe 32608
Pliki do pobrania 3891
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3063
Ogłoszenia konkursów 29373
Komunikaty 3983
Konsultacje społeczne 2815
Oferty 1693
Oferty "małe granty" 21270
Udostępnianie informacji 7068
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 4066
RODO 1703
Audyt Wewnętrzny 720
rok 2018 1718
Lobbing 2779
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 1774
Ogłoszenia 968

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5221
Rejestr zmian 998631
Redakcja Biuletunu 6633
Instrukcja obsługi 4907
Mapa serwisu 4510
« powrót do poprzedniej strony