ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 3013
O Biuletynie 2815
Powiaty i gminy 2999
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 20448
Kierownictwo urzędu 5933
Wójt 6499
Zastępca Wójta 4413
Sekretarz 4276
Skarbnik 3991
Statut Gminy 7827
Struktura organizacyjna 9571
Kontakt 5491
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 12829
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3808
Skład Rady Gminy Elbląg 4965
Komisje Rady 3323
Kompetencje Rady Gminy 2776
Sesje Rady Gminy 23
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2463
Jednostki organizacyjne 9368
Jednostki budżetowe 6047
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3625
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7367
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4175
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 5602
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4966
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 767
Sołectwa - jednostki pomocnicze 11354
Aktualności 41325
Akty prawne 54356
Zarządzenia Wójta 18727
Rok 2008 36412
Rok 2009 43161
Rok 2010 43148
Rok 2011 73271
Rok 2012 51940
Rok 2013 40113
Rok 2014 29838
Rok 2015 51383
Rok 2016 38828
Rok 2017 33908
Rok 2018 6564
Uchwały Rady Gminy 25255
Rok 2008 41315
Rok 2009 56275
Rok 2010 7547
V kadencja Rady Gminy 36924
VI kadencja Rady Gminy 17615
Rok 2011 57946
Rok 2012 72668
Rok 2013 50670
Rok 2014 40068
Rok 2015 45054
Rok 2016 36017
Rok 2017 25926
Rok 2018 6464
Akty prawa miejscowego 3760
Rok 2009 7852
Rok 2010 12609
Rok 2011 11803
Rok 2012 8809
Rok 2013 1420
Rok 2014 1206
Rok 2015 13248
Rok 2016 4407
Rok 2017 1083
Rok 2018 219
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 13548
Rok 2009 4979
Rok 2010 11443
Rok 2011 19657
Rok 2012 9999
Rok 2013 25305
Rok 2014 12423
Rok 2015 9923
Rok 2016 8469
Rok 2017 2639
Rok 2018 5325
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1481
Wybory 3577
Wybory ławników 1494
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 324
WYBORY 2018 4866
obwieszczenia Wójta Gminy Elbląg 512
Druki zgłaszanie kandydatów do Rady Gminy 741
druki utworzenie, zgłoszenie komitetu wyborczego w gminie do 20 tys. mieszkańców 320
Gminna Komisja Wyborcza 415
Obwieszczenie GKW w Elblągu w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnego w okręgu nr 3 114
Druki zgłoszenia kandydata na Wójta 510
Urzędnik Wyborczy 168
Ogłoszenia o naborze 183995
Inne ogłoszenia 75205
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1399
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1044
Procedury załatwiania spraw 203016
Podatki i opłaty lokalne 9704
podatek rolny 5776
podatek od nieruchomości 8057
podatek leśny 3618
podatek od środków transportu 3608
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2484
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 12
Budżet Gminy 9770
Budżet 34848
Opinia RIO 5276
Opinia RIO - rok 2018 1214
Opinia RIO - rok 2017 4022
Opinia RIO - rok 2015 5979
Opinia RIO - rok 2014 6364
Opinia RIO - rok 2016 5848
Opinia RIO - rok 2013 7033
Opinia RIO - rok 2012 6837
Opinia RIO - lata 2007- 2011 17701
Sprawozdania 3988
Sprawozdania Rok 2018 479
Sprawozdania Rok 2017 740
Sprawozdania Rok 2015 2741
Sprawozdania Rok 2014 2593
Sprawozdania Rok 2013 3103
Sprawozdania Rok 2012 2614
Sprawozdania Rok 2011 3728
Sprawozdania Rok 2016 2250
Sprawozdania Rok 2009 2019
Sprawozdania Rok 2010 1852
Zamówienia publiczne 361824
Platforma zakupowa 2733
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 24598
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 14120
Platforma zakupowa 1881
Oświadczenia majątkowe 19381
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 7400
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5820
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3422
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4325
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4550
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4183
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 16250
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6980
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5876
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5975
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 6290
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 5598
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2362
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 608
Urząd Gminy 53
Genowefa Kwoczek - Wójt 314
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 287
Krystyna Murawska - Sekretarz 235
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 165
Anna Gałkiewicz 172
Anna Stankiewicz 186
Maria Sobczak 207
Marta Wojarz 169
Magdalena Wonsak 178
Magdalena Zając 192
Jednostki Organizacyjne Gminy 61
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 61
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 167
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 35
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 144
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 50
Grażyna Gałązka - Dyrektor 161
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 51
Edyta Rokita - Dyrektor 175
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 56
Agnieszka Biłas - Dyrektor 145
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 49
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 137
Rada Gminy 278
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 191
Ochrona środowiska 259837
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 46566
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4273
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1886
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2445
Program ochrony środowiska 3312
Rejestr działalności regulowanej 69
Kontrola zarządcza 6475
Rok 2011 189
Rok 2012 173
Rok 2013 200
Rok 2014 170
Rok 2015 206
Rok 2016 287
Rok 2017 241
zarządzenia 309
Przetargi ustne 60440
Kontrole zewnętrzne 444
Strategie, raporty, opracowania 29945
Petycje 3457
Rok 2016 8453
Rok 2017 2368
Rok 2018 420
Gospodarka odpadami 11402
Uchwały Rady Gminy 3865
Dokumenty do pobrania 5462
Sprawozdawczość 2532
Działalność informacyjna i edukacyjna 25770
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2548
Harmonogram odbioru odpadów 36970
Punkty odbioru odpadów 4497
Zagospodarowanie przestrzenne 20041
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7193
MPZP Czechowo 5909
MPZP Kazimierzowo 14199
MPZP Gronowo Górne 15806
MPZP Adamowo 5344
MPZP Władysławowo 3808
MPZP Janowo 3258
Obwieszczenia 29520
Plany wyłożone do publicznego wglądu 7029
Gronowo Górne 4104
Opracowania ekofizjograficzne 6133
Nieruchomości 35061
Wykazy - zbycie 27411
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 4588
Ogłoszenia - przetargi 42272
Rejestr Instytucji Kultury 6415
Działalność gospodarcza 1138
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1556
System Zarządzania Jakością 5372
Księga jakości 3722
Polityka jakości 3328
Organizacje pozarządowe 30330
Pliki do pobrania 2690
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2348
Ogłoszenia konkursów 17365
Komunikaty 2377
Konsultacje społeczne 1569
Oferty 1395
Oferty "małe granty" 11232
Udostępnianie informacji 5728
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2359
RODO 507
Audyt Wewnętrzny 181
rok 2018 337
Lobbing 248
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 254

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4608
Rejestr zmian 612102
Redakcja Biuletunu 5693
Instrukcja obsługi 3876
Mapa serwisu 3776
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu