ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1620
Instrukcja korzystania z BIP 3412
O Biuletynie 3704
Powiaty i gminy 3139
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 196
Dane podstawowe 27003
Kierownictwo urzędu 7953
Wójt 9361
Zastępca Wójta 5617
Sekretarz 6269
Skarbnik 5598
Statut Gminy 10413
Struktura organizacyjna 11858
Kontakt 5765
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 17615
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5207
Skład Rady Gminy Elbląg 6764
Komisje Rady 4634
Kompetencje Rady Gminy 3936
Sesje Rady Gminy 2990
interpelacje i zapytania Radnych 3569
możliwość spotkania z radnymi 1025
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3492
Jednostki organizacyjne 11654
Jednostki budżetowe 7925
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 5570
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 9478
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 6172
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 7695
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7042
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2092
Sołectwa - jednostki pomocnicze 15051
statuty sołectw i osiedli 896
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 422
Informacja o zgromadzeniu 48802
Akty prawne 58410
Zarządzenia Wójta 21301
Rok 2008 55543
Rok 2009 65841
Rok 2010 65924
Rok 2011 106354
Rok 2012 76095
Rok 2013 59852
Rok 2014 49038
Rok 2015 85457
Rok 2016 63318
Rok 2017 66210
Rok 2018 34372
Rok 2019 16572
Rok 2020 3108
Uchwały Rady Gminy 27984
Rok 2008 61997
Rok 2009 86555
Rok 2010 8542
V kadencja Rady Gminy 56414
VI kadencja Rady Gminy 26477
Rok 2011 83421
Rok 2012 106950
Rok 2013 79279
Rok 2014 68023
Rok 2015 68914
Rok 2016 62070
Rok 2017 55800
Rok 2018 41797
Rok 2019 19686
Rok 2020 1224
Akty prawa miejscowego 5036
Rok 2009 12526
Rok 2010 19907
Rok 2011 18906
Rok 2012 13020
Rok 2013 1829
Rok 2014 1644
Rok 2015 24040
Rok 2016 7417
Rok 2017 2005
Rok 2018 560
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 18037
Rok 2009 6971
Rok 2010 16759
Rok 2011 29423
Rok 2012 14147
Rok 2013 37691
Rok 2014 18564
Rok 2015 12753
Rok 2016 12670
Rok 2017 4705
Rok 2018 14155
Rok 2019 3015
Rok 2020 1028
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2457
Wybory 5099
Wybory ławników 2609
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1699
Urzędnik Wyborczy 1043
Wybory Parlament Europejski 2237
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1033
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 1695
wybory Prezydent RP 476
Ogłoszenia o naborze 316507
Inne ogłoszenia 107537
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 197
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 351
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 248
Procedury załatwiania spraw 351689
Podatki i opłaty lokalne 13365
podatek rolny 8559
podatek od nieruchomości 12358
podatek leśny 5471
podatek od środków transportu 5542
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3848
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 973
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 644
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 917
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1013
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 973
Budżet Gminy 12757
Budżet 50496
Opinia RIO 6610
Opinia RIO - rok 2019 908
Opinia RIO - rok 2018 6073
Opinia RIO - rok 2017 8441
Opinia RIO - rok 2016 9830
Opinia RIO - rok 2015 9744
Opinia RIO - rok 2013 11020
Opinia RIO - rok 2014 10140
Opinia RIO - rok 2012 10193
Opinia RIO - lata 2007- 2011 26787
Opinia RIO 2020 282
Sprawozdania 5583
Sprawozdania Rok 2019 713
Sprawozdania Rok 2018 1672
Sprawozdania Rok 2017 1759
Sprawozdania Rok 2016 3315
Sprawozdania Rok 2015 3857
Sprawozdania Rok 2014 3713
Sprawozdania Rok 2013 4052
Sprawozdania Rok 2012 3561
Sprawozdania Rok 2011 4883
Sprawozdania Rok 2010 2728
Sprawozdania Rok 2009 2913
Bilanse 270
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 657
Zamówienia publiczne 612878
Platforma zakupowa 9050
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 47659
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 25927
Platforma zakupowa 6400
Oświadczenia majątkowe 22455
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 8146
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 8837
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 8174
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3826
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1720
Urząd Gminy 359
Genowefa Kwoczek - Wójt 1475
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1465
Krystyna Murawska - Sekretarz 1220
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1097
Anna Gałkiewicz 1046
Anna Stankiewicz 1111
Maria Sobczak 1115
Marta Wojarz 1048
Magdalena Wonsak 1063
Magdalena Zając 1240
Jednostki Organizacyjne Gminy 342
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 292
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 964
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 283
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 994
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 316
Grażyna Gałązka - Dyrektor 968
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 321
Edyta Rokita - Dyrektor 1056
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 308
Agnieszka Biłas - Dyrektor 927
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 394
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 852
Rada Gminy 1392
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1146
koniec kadencji 2014-2018 285
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1384
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 609
Urząd Gminy 161
Zygmunt Tucholski - Wójt 500
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 580
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 483
Anna Gałkiewicz 454
Anna Stankiewicz 467
Maria Sobczak 418
Marta Wojarz 498
Magdalena Wonsak 493
Magdalena Zając 435
Jednostki Organizacyjne Gminy 142
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 145
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 404
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 145
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 449
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 131
Grażyna Gałązka - Dyrektor 423
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 146
Edyta Rokita - Dyrektor 422
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 148
Agnieszka Biłas - Dyrektor 439
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 159
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 451
Rada Gminy 514
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 518
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 626
Urząd Gminy 312
Maria Sobczak 581
Anna Gałkiewicz 73
Ochrona środowiska 406712
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 68258
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5774
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2943
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 4107
Program ochrony środowiska 4830
Rejestr działalności regulowanej 1148
Kontrola zarządcza 8412
Rok 2011 1120
Rok 2012 982
Rok 2013 1091
Rok 2014 1018
Rok 2015 1064
Rok 2016 1258
Rok 2017 1190
Rok 2018 877
Rok 2019 129
zarządzenia 1354
Przetargi ustne 68777
Strategie, raporty, opracowania 35854
Petycje 5376
Rok 2016 12674
Rok 2017 4586
Rok 2018 2166
Rok 2019 1097
Gospodarka odpadami 17873
Uchwały Rady Gminy 6355
Dokumenty do pobrania 8221
Sprawozdawczość 3732
Działalność informacyjna i edukacyjna 44247
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4473
Harmonogram odbioru odpadów 62292
Punkty odbioru odpadów 6714
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1392
Zagospodarowanie przestrzenne 26639
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 10111
MPZP Czechowo 8006
MPZP Kazimierzowo 19887
MPZP Gronowo Górne 20932
MPZP Adamowo 6600
MPZP Władysławowo 5408
MPZP Janowo 4823
Obwieszczenia 48355
Plany wyłożone do publicznego wglądu 9894
Gronowo Górne 5310
Opracowania ekofizjograficzne 8922
Nieruchomości 41423
Wykazy - zbycie 33530
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 9271
Ogłoszenia - przetargi 50701
Rejestr Instytucji Kultury 8247
Organizacje pozarządowe 33373
Pliki do pobrania 4257
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3396
Ogłoszenia konkursów 31395
Komunikaty 4526
Konsultacje społeczne 3419
Oferty 1811
Oferty "małe granty" 24689
Działalność gospodarcza 1960
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2646
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 4613
Udostępnianie informacji 7618
RODO 2149
Audyt Wewnętrzny 971
Plany audytu 2313
Lobbing 3863
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 2216
Ogłoszenia 2594

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5603
Rejestr zmian 1106521
Redakcja Biuletunu 7018
Instrukcja obsługi 5311
Mapa serwisu 4868
« powrót do poprzedniej strony