ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2883
O Biuletynie 2656
Powiaty i gminy 2955
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 18708
Kierownictwo urzędu 5397
Wójt 5639
Zastępca Wójta 3844
Sekretarz 3728
Skarbnik 3536
Statut Gminy 7221
Struktura organizacyjna 8836
Kontakt 5415
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 11574
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3379
Skład Rady Gminy Elbląg 4506
Komisje Rady 2993
Kompetencje Rady Gminy 2392
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2218
Jednostki organizacyjne 8786
Jednostki budżetowe 5576
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 3100
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 6438
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3675
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 4704
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4250
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 424
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10576
Aktualności 37500
Akty prawne 53345
Zarządzenia Wójta 18111
Rok 2008 30464
Rok 2009 36236
Rok 2010 35698
Rok 2011 62405
Rok 2012 44351
Rok 2013 33614
Rok 2014 23435
Rok 2015 39848
Rok 2016 31051
Rok 2017 23539
Rok 2018 1755
Uchwały Rady Gminy 24597
Rok 2008 35161
Rok 2009 46716
Rok 2010 7255
V kadencja Rady Gminy 30765
VI kadencja Rady Gminy 14940
Rok 2011 50062
Rok 2012 61989
Rok 2013 41560
Rok 2014 31913
Rok 2015 37064
Rok 2016 27421
Rok 2017 16302
Rok 2018 1482
Akty prawa miejscowego 3384
Rok 2009 6467
Rok 2010 10374
Rok 2011 9765
Rok 2012 7470
Rok 2013 1289
Rok 2014 1088
Rok 2015 9966
Rok 2016 3383
Rok 2017 796
Rok 2018 136
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 12524
Rok 2009 4417
Rok 2010 9688
Rok 2011 16364
Rok 2012 8627
Rok 2013 21064
Rok 2014 10328
Rok 2015 8981
Rok 2016 7221
Rok 2017 2102
Rok 2018 2310
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1185
Wybory 3552
Wybory ławników 1265
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 241
WYBORY 2018 175
Ogłoszenia o naborze 158605
Inne ogłoszenia 65095
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 840
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 551
Procedury załatwiania spraw 161822
Podatki i opłaty lokalne 8993
podatek rolny 5170
podatek od nieruchomości 7155
podatek leśny 3209
podatek od środków transportu 3199
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2094
Budżet Gminy 8997
Budżet 30407
Opinia RIO 4960
Opinia RIO - rok 2018 462
Opinia RIO - rok 2017 2635
Opinia RIO - rok 2015 4893
Opinia RIO - rok 2014 5328
Opinia RIO - rok 2016 4634
Opinia RIO - rok 2013 5951
Opinia RIO - rok 2012 5883
Opinia RIO - lata 2007- 2011 15096
Sprawozdania 3556
Sprawozdania Rok 2018 142
Sprawozdania Rok 2017 470
Sprawozdania Rok 2015 2314
Sprawozdania Rok 2014 2253
Sprawozdania Rok 2013 2782
Sprawozdania Rok 2012 2320
Sprawozdania Rok 2011 3372
Sprawozdania Rok 2016 1923
Sprawozdania Rok 2009 1701
Sprawozdania Rok 2010 1571
Zamówienia publiczne 295690
Platforma zakupowa 780
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 17596
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 10504
Platforma zakupowa 259
Oświadczenia majątkowe 18467
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6580
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5237
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3071
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3937
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4316
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3907
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 13466
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6282
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5238
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5412
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5507
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 4895
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1748
Ochrona środowiska 213757
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 39281
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3874
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1594
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2056
Program ochrony środowiska 2912
Kontrola zarządcza 5512
Rok 2011 38
Rok 2012 29
Rok 2013 29
Rok 2014 32
Rok 2015 33
Rok 2016 34
Rok 2017 40
zarządzenia 31
Przetargi ustne 59141
Kontrole zewnętrzne 282
Strategie, raporty, opracowania 28489
Petycje 2966
Rok 2016 7125
Rok 2017 1647
Rok 2018 118
Gospodarka odpadami 10249
Uchwały Rady Gminy 3375
Dokumenty do pobrania 4727
Sprawozdawczość 2193
Działalność informacyjna i edukacyjna 19998
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2108
Harmonogram odbioru odpadów 31048
Punkty odbioru odpadów 3960
Zagospodarowanie przestrzenne 18252
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6550
MPZP Czechowo 5275
MPZP Kazimierzowo 12409
MPZP Gronowo Górne 14115
MPZP Adamowo 4940
MPZP Władysławowo 3258
MPZP Janowo 2773
Obwieszczenia 24273
Plany wyłożone do publicznego wglądu 6131
Gronowo Górne 3748
Opracowania ekofizjograficzne 5301
Nieruchomości 33242
Wykazy - zbycie 25690
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 3448
Ogłoszenia - przetargi 39174
Rejestr Instytucji Kultury 5977
Działalność gospodarcza 914
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1279
System Zarządzania Jakością 4953
Księga jakości 3360
Polityka jakości 2919
Organizacje pozarządowe 29439
Pliki do pobrania 2195
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2073
Ogłoszenia konkursów 12372
Komunikaty 1714
Konsultacje społeczne 1020
Oferty 1287
Oferty "małe granty" 7428
Udostępnianie informacji 5249
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1678
RODO 110

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4372
Rejestr zmian 480191
Redakcja Biuletunu 5301
Instrukcja obsługi 3486
Mapa serwisu 3502
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu