ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 3129
O Biuletynie 2986
Powiaty i gminy 3041
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 22353
Kierownictwo urzędu 6671
Wójt 7322
Sekretarz 4951
Skarbnik 4517
Statut Gminy 8592
Struktura organizacyjna 10257
Kontakt 5567
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 14273
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4275
Skład Rady Gminy Elbląg 5460
Komisje Rady 3719
Kompetencje Rady Gminy 3169
Sesje Rady Gminy 1030
interpelacje i zapytania Radnych 918
możliwość spotkania z radnymi 285
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2710
Jednostki organizacyjne 10040
Jednostki budżetowe 6568
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 4146
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 7940
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 4698
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 6208
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 5500
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1102
Sołectwa - jednostki pomocnicze 12297
statuty sołectw i osiedli 79
Informacja o zgromadzeniu 44137
Akty prawne 55418
Zarządzenia Wójta 19338
Rok 2008 42320
Rok 2009 50642
Rok 2010 50499
Rok 2011 84361
Rok 2012 59872
Rok 2013 46869
Rok 2014 36136
Rok 2015 63190
Rok 2016 46681
Rok 2017 44717
Rok 2018 15198
Rok 2019 1454
Uchwały Rady Gminy 25972
Rok 2008 47857
Rok 2009 66124
Rok 2010 7863
V kadencja Rady Gminy 43231
VI kadencja Rady Gminy 20291
Rok 2011 66092
Rok 2012 83522
Rok 2013 60011
Rok 2014 48791
Rok 2015 52987
Rok 2016 44596
Rok 2017 36025
Rok 2018 17573
Rok 2019 1436
Akty prawa miejscowego 4171
Rok 2009 9385
Rok 2010 14778
Rok 2011 13981
Rok 2012 10041
Rok 2013 1519
Rok 2014 1310
Rok 2015 16617
Rok 2016 5274
Rok 2017 1357
Rok 2018 317
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 14638
Rok 2009 5570
Rok 2010 13139
Rok 2011 23233
Rok 2012 11400
Rok 2013 29674
Rok 2014 14367
Rok 2015 10837
Rok 2016 9611
Rok 2017 3190
Rok 2018 7940
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1693
Wybory 3698
Wybory ławników 1742
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 382
Urzędnik Wyborczy 348
Wybory Parlament Europejski 362
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 14
Ogłoszenia o naborze 227309
Inne ogłoszenia 84312
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2118
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1655
Procedury załatwiania spraw 249404
Podatki i opłaty lokalne 10734
podatek rolny 6412
podatek od nieruchomości 9224
podatek leśny 4065
podatek od środków transportu 4152
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 2851
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 218
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 196
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 245
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 279
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 239
Budżet Gminy 10610
Budżet 39403
Opinia RIO 5642
Opinia RIO - rok 2019 9
Opinia RIO - rok 2018 2654
Opinia RIO - rok 2017 5341
Opinia RIO - rok 2016 6990
Opinia RIO - rok 2015 7091
Opinia RIO - rok 2013 8127
Opinia RIO - rok 2014 7465
Opinia RIO - rok 2012 7842
Opinia RIO - lata 2007- 2011 20413
Sprawozdania 4395
Sprawozdania Rok 2018 901
Sprawozdania Rok 2017 1053
Sprawozdania Rok 2015 3072
Sprawozdania Rok 2014 2933
Sprawozdania Rok 2013 3389
Sprawozdania Rok 2012 2906
Sprawozdania Rok 2011 4098
Sprawozdania Rok 2016 2558
Sprawozdania Rok 2009 2308
Sprawozdania Rok 2010 2154
Zamówienia publiczne 440244
Platforma zakupowa 4303
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 29875
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 17042
Platforma zakupowa 3036
Oświadczenia majątkowe 20284
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8174
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6365
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 3767
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 4724
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4816
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4434
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 19269
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 7563
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 6476
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 6555
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 6948
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6279
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 2841
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1120
Urząd Gminy 129
Genowefa Kwoczek - Wójt 698
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 620
Krystyna Murawska - Sekretarz 537
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 386
Anna Gałkiewicz 430
Anna Stankiewicz 471
Maria Sobczak 485
Marta Wojarz 423
Magdalena Wonsak 428
Magdalena Zając 500
Jednostki Organizacyjne Gminy 129
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 119
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 389
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 92
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 367
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 114
Grażyna Gałązka - Dyrektor 388
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 120
Edyta Rokita - Dyrektor 437
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 120
Agnieszka Biłas - Dyrektor 379
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 118
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 326
Rada Gminy 644
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 473
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 253
Ochrona środowiska 308310
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 53717
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 4713
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2184
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 2865
Program ochrony środowiska 3745
Rejestr działalności regulowanej 342
Kontrola zarządcza 7073
Rok 2011 418
Rok 2012 364
Rok 2013 407
Rok 2014 361
Rok 2015 439
Rok 2016 537
Rok 2017 491
Rok 2018 103
zarządzenia 653
Przetargi ustne 62234
Kontrole zewnętrzne 614
Strategie, raporty, opracowania 31411
Petycje 4019
Rok 2016 9666
Rok 2017 2953
Rok 2018 856
Rok 2019 85
Gospodarka odpadami 12814
Uchwały Rady Gminy 4605
Dokumenty do pobrania 6258
Sprawozdawczość 2847
Działalność informacyjna i edukacyjna 31863
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3027
Harmonogram odbioru odpadów 43566
Punkty odbioru odpadów 5114
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 372
Zagospodarowanie przestrzenne 21625
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 7824
MPZP Czechowo 6472
MPZP Kazimierzowo 15928
MPZP Gronowo Górne 17350
MPZP Adamowo 5709
MPZP Władysławowo 4265
MPZP Janowo 3705
Obwieszczenia 35322
Plany wyłożone do publicznego wglądu 7854
Gronowo Górne 4413
Opracowania ekofizjograficzne 6949
Nieruchomości 36950
Wykazy - zbycie 29186
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 5758
Ogłoszenia - przetargi 45027
Rejestr Instytucji Kultury 6899
Działalność gospodarcza 1343
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1832
System Zarządzania Jakością 5760
Księga jakości 4081
Polityka jakości 3677
Organizacje pozarządowe 31134
Pliki do pobrania 3135
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2588
Ogłoszenia konkursów 21411
Komunikaty 3023
Konsultacje społeczne 2058
Oferty 1485
Oferty "małe granty" 15341
Udostępnianie informacji 6234
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 2996
RODO 942
Audyt Wewnętrzny 367
rok 2018 838
Lobbing 974
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 834

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4808
Rejestr zmian 771665
Redakcja Biuletunu 6020
Instrukcja obsługi 4230
Mapa serwisu 4062
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu