ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1619
Instrukcja korzystania z BIP 3205
O Biuletynie 3141
Powiaty i gminy 3073
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 23637
Kierownictwo urzędu 7075
Wójt 7967
Sekretarz 5390
Skarbnik 4894
Statut Gminy 9120
Struktura organizacyjna 10759
Kontakt 5615
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 15198
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4576
Skład Rady Gminy Elbląg 5837
Komisje Rady 3988
Kompetencje Rady Gminy 3418
Sesje Rady Gminy 1672
interpelacje i zapytania Radnych 1807
możliwość spotkania z radnymi 499
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2952
Jednostki organizacyjne 10478
Jednostki budżetowe 7034
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 4598
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 8464
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 5183
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 6747
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6023
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1425
Sołectwa - jednostki pomocnicze 13084
statuty sołectw i osiedli 303
Informacja o zgromadzeniu 45684
Akty prawne 56264
Zarządzenia Wójta 19955
Rok 2008 47687
Rok 2009 57313
Rok 2010 57067
Rok 2011 94234
Rok 2012 66952
Rok 2013 52712
Rok 2014 41677
Rok 2015 73733
Rok 2016 53871
Rok 2017 54515
Rok 2018 23124
Rok 2019 5166
Uchwały Rady Gminy 26522
Rok 2008 53789
Rok 2009 75028
Rok 2010 8067
V kadencja Rady Gminy 48873
VI kadencja Rady Gminy 22702
Rok 2011 73281
Rok 2012 93394
Rok 2013 68360
Rok 2014 56795
Rok 2015 60050
Rok 2016 52407
Rok 2017 45102
Rok 2018 27397
Rok 2019 6196
Akty prawa miejscowego 4417
Rok 2009 10686
Rok 2010 16793
Rok 2011 15975
Rok 2012 11233
Rok 2013 1598
Rok 2014 1392
Rok 2015 19670
Rok 2016 6081
Rok 2017 1585
Rok 2018 374
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 15533
Rok 2009 6088
Rok 2010 14788
Rok 2011 26232
Rok 2012 12624
Rok 2013 33563
Rok 2014 16156
Rok 2015 11596
Rok 2016 10661
Rok 2017 3704
Rok 2018 10263
Rok 2019 558
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1931
Wybory 4049
Wybory ławników 2009
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 551
Urzędnik Wyborczy 608
Wybory Parlament Europejski 1575
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 649
Ogłoszenia o naborze 264721
Inne ogłoszenia 92585
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2751
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 2241
Procedury załatwiania spraw 294587
Podatki i opłaty lokalne 11332
podatek rolny 7007
podatek od nieruchomości 9985
podatek leśny 4510
podatek od środków transportu 4577
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3143
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 447
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 296
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 443
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 500
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 458
Budżet Gminy 11191
Budżet 43821
Opinia RIO 5933
Opinia RIO - rok 2019 223
Opinia RIO - rok 2018 4085
Opinia RIO - rok 2017 6615
Opinia RIO - rok 2016 8076
Opinia RIO - rok 2015 8119
Opinia RIO - rok 2013 9214
Opinia RIO - rok 2014 8504
Opinia RIO - rok 2012 8815
Opinia RIO - lata 2007- 2011 22870
Sprawozdania 4733
Sprawozdania Rok 2019 150
Sprawozdania Rok 2018 1148
Sprawozdania Rok 2017 1264
Sprawozdania Rok 2016 2789
Sprawozdania Rok 2015 3322
Sprawozdania Rok 2014 3180
Sprawozdania Rok 2013 3595
Sprawozdania Rok 2012 3101
Sprawozdania Rok 2011 4351
Sprawozdania Rok 2010 2335
Sprawozdania Rok 2009 2497
Bilanse 59
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 178
Zamówienia publiczne 526901
Platforma zakupowa 5787
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 35266
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 19879
Platforma zakupowa 3962
Oświadczenia majątkowe 20860
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 8872
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6857
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4076
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5089
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 5058
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4666
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 21245
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 8120
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7050
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 7076
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 7589
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 6884
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3182
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1337
Urząd Gminy 194
Genowefa Kwoczek - Wójt 919
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 866
Krystyna Murawska - Sekretarz 732
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 563
Anna Gałkiewicz 607
Anna Stankiewicz 662
Maria Sobczak 679
Marta Wojarz 603
Magdalena Wonsak 621
Magdalena Zając 746
Jednostki Organizacyjne Gminy 190
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 168
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 570
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 148
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 564
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 172
Grażyna Gałązka - Dyrektor 573
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 174
Edyta Rokita - Dyrektor 627
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 173
Agnieszka Biłas - Dyrektor 558
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 206
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 502
Rada Gminy 889
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 723
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 741
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 95
Urząd Gminy 21
Zygmunt Tucholski - Wójt 48
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 49
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 46
Anna Gałkiewicz 50
Anna Stankiewicz 52
Maria Sobczak 44
Marta Wojarz 47
Magdalena Wonsak 55
Magdalena Zając 47
Jednostki Organizacyjne Gminy 10
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 40
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 9
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 37
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 9
Grażyna Gałązka - Dyrektor 36
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 9
Edyta Rokita - Dyrektor 36
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 11
Agnieszka Biłas - Dyrektor 39
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 10
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 39
Rada Gminy 14
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 49
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 39
Urząd Gminy 18
Maria Sobczak 51
Ochrona środowiska 355072
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 60136
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5094
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2415
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 3228
Program ochrony środowiska 4026
Rejestr działalności regulowanej 598
Kontrola zarządcza 7547
Rok 2011 634
Rok 2012 552
Rok 2013 612
Rok 2014 542
Rok 2015 628
Rok 2016 798
Rok 2017 699
Rok 2018 331
zarządzenia 875
Przetargi ustne 64322
Strategie, raporty, opracowania 32786
Petycje 4414
Rok 2016 10857
Rok 2017 3548
Rok 2018 1244
Rok 2019 343
Gospodarka odpadami 13824
Uchwały Rady Gminy 5009
Dokumenty do pobrania 6823
Sprawozdawczość 3116
Działalność informacyjna i edukacyjna 37068
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3401
Harmonogram odbioru odpadów 49390
Punkty odbioru odpadów 5652
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 650
Zagospodarowanie przestrzenne 23191
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 8459
MPZP Czechowo 6986
MPZP Kazimierzowo 17428
MPZP Gronowo Górne 18536
MPZP Adamowo 5995
MPZP Władysławowo 4713
MPZP Janowo 4101
Obwieszczenia 39852
Plany wyłożone do publicznego wglądu 8585
Gronowo Górne 4714
Opracowania ekofizjograficzne 7634
Nieruchomości 38211
Wykazy - zbycie 30315
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 6962
Ogłoszenia - przetargi 46867
Rejestr Instytucji Kultury 7259
Działalność gospodarcza 1521
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2068
Organizacje pozarządowe 31796
Pliki do pobrania 3551
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2820
Ogłoszenia konkursów 25102
Komunikaty 3643
Konsultacje społeczne 2415
Oferty 1586
Oferty "małe granty" 19040
Udostępnianie informacji 6618
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 3502
RODO 1250
Audyt Wewnętrzny 510
rok 2018 1269
Lobbing 1786
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 1270

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4952
Rejestr zmian 905727
Redakcja Biuletunu 6251
Instrukcja obsługi 4532
Mapa serwisu 4248
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu