ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3707
O Biuletynie 8271
Powiaty i gminy 3318
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 133

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 885
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 31728
Kierownictwo urzędu 9040
Wójt 11193
Zastępca Wójta 6756
Sekretarz 7492
Skarbnik 6599
Statut Gminy 11979
Struktura organizacyjna 13376
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 20393
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6037
Skład Rady Gminy Elbląg 7995
Komisje Rady 5598
Kompetencje Rady Gminy 4619
Sesje Rady Gminy 6136
interpelacje i zapytania Radnych 6192
możliwość spotkania z radnymi 1721
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4168
Narodowy Spis Powszechny 2021 629
Jednostki organizacyjne 12825
Jednostki budżetowe 9043
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 7210
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10770
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7245
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9170
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8577
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3104
Raport o stanie Gminy Elbląg 1421
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 51777
Sołectwa - jednostki pomocnicze 17810
statuty sołectw i osiedli 1831
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 948
Akty prawne 60772
Zarządzenia Wójta 22884
Rok 2008 73149
Rok 2009 87871
Rok 2010 87581
Rok 2011 138058
Rok 2012 99400
Rok 2013 78552
Rok 2014 66941
Rok 2015 120023
Rok 2016 85380
Rok 2017 95325
Rok 2018 62420
Rok 2019 47256
Rok 2020 27406
Rok 2021 2033
Uchwały Rady Gminy 30021
Rok 2008 81479
Rok 2009 116474
Rok 2010 9321
V kadencja Rady Gminy 74561
VI kadencja Rady Gminy 34058
Rok 2011 107085
Rok 2012 138754
Rok 2013 105644
Rok 2014 95138
Rok 2015 91359
Rok 2016 85613
Rok 2017 82847
Rok 2018 75830
Rok 2019 55227
Rok 2020 23846
Rok 2021 895
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 26594
Rok 2021 757
Rok 2020 3288
Rok 2019 5982
Rok 2018 20305
Rok 2017 6098
Rok 2016 15968
Rok 2015 15118
Rok 2014 24577
Rok 2013 50580
Rok 2012 18327
Rok 2011 39257
Rok 2010 21910
Rok 2009 8632
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3178
Ogłoszenia o naborze 366052
Wybory 5880
Wybory ławników 3531
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2087
Urzędnik Wyborczy 1418
Wybory Parlament Europejski 2784
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1347
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2782
wybory Prezydent RP 2725
Inne ogłoszenia 129121
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 678
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1549
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1157
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1039
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1566
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1689
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1626
Procedury załatwiania spraw 462614
Podatki i opłaty lokalne 15834
podatek rolny 10652
podatek od nieruchomości 15573
podatek leśny 7115
podatek od środków transportu 6811
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4673
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1800
Budżet Gminy 14494
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 65713
Opinia RIO 7355
Opinia RIO - rok 2021 288
Opinia RIO - rok 2020 2066
Opinia RIO - rok 2019 2407
Opinia RIO - rok 2018 10417
Opinia RIO - rok 2017 12103
Opinia RIO - rok 2016 13074
Opinia RIO - rok 2015 12984
Opinia RIO - rok 2014 13404
Opinia RIO - rok 2013 14266
Opinia RIO - rok 2012 13148
Opinia RIO - lata 2007- 2011 34530
Sprawozdania 6673
Sprawozdania Rok 2020 750
Sprawozdania Rok 2019 1798
Sprawozdania Rok 2018 2546
Sprawozdania Rok 2017 2508
Sprawozdania Rok 2016 4146
Sprawozdania Rok 2015 4730
Sprawozdania Rok 2014 4533
Sprawozdania Rok 2013 4727
Sprawozdania Rok 2012 4253
Sprawozdania Rok 2011 5705
Sprawozdania Rok 2010 3385
Sprawozdania Rok 2009 3557
Zamówienia publiczne 838951
Platforma zakupowa 12400
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 63357
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32152
Platforma zakupowa 8710
Oświadczenia majątkowe 24117
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 9930
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4713
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2052
Urząd Gminy 563
Genowefa Kwoczek - Wójt 2201
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2241
Krystyna Murawska - Sekretarz 1937
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1816
Anna Gałkiewicz 1771
Anna Stankiewicz 1832
Maria Sobczak 1807
Marta Wojarz 1769
Magdalena Wonsak 1737
Magdalena Zając 1962
Jednostki Organizacyjne Gminy 513
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 475
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1628
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 435
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1693
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 491
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1627
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 503
Edyta Rokita - Dyrektor 1669
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 478
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1573
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 576
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1489
Rada Gminy 2177
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1832
koniec kadencji 2014-2018 970
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2252
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 933
Urząd Gminy 357
Zygmunt Tucholski - Wójt 1117
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1293
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1126
Anna Gałkiewicz 1111
Anna Stankiewicz 1138
Maria Sobczak 1069
Marta Wojarz 1148
Magdalena Wonsak 1150
Magdalena Zając 1079
Jednostki Organizacyjne Gminy 326
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 320
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1045
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 318
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1084
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 298
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1078
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 314
Edyta Rokita - Dyrektor 1051
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 310
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1132
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 440
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1114
Rada Gminy 1257
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1195
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1302
Urząd Gminy 625
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 517
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 407
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 504
Maria Sobczak 1309
Anna Gałkiewicz 585
Marta Wojarz 472
Anna Stankiewicz 417
Magdalena Wonsak 378
Magdalena Zając 354
Rada Gminy 771
Jednostki Organizacyjne Gminy 1711
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 342
Urząd Gminy 142
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 482
Justyna Michalczyk 399
Marta Król 410
Przemysław Długosz 403
Rada Gminy 142
Jednostki Organizacyjne Gminy 122
Ochrona środowiska 576639
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 87978
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7093
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3722
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 5478
Program ochrony środowiska 5995
Rejestr działalności regulowanej 1957
Przetargi ustne 73734
Kontrola zarządcza 9186
Rok 2011 1921
Rok 2012 1667
Rok 2013 1802
Rok 2014 1703
Rok 2015 1773
Rok 2016 1977
Rok 2017 1893
Rok 2018 1600
Rok 2019 845
zarządzenia 2103
Petycje 6662
Rok 2016 16186
Rok 2017 6144
Rok 2018 3534
Rok 2019 2165
Rok 2020 726
Rok 2021 337
Gospodarka odpadami 20421
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1026
Uchwały Rady Gminy 7492
Dokumenty do pobrania 10531
Sprawozdawczość 4997
Działalność informacyjna i edukacyjna 59983
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5914
Harmonogram odbioru odpadów 78283
Punkty odbioru odpadów 8253
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2190
Strategie, raporty, opracowania 39446
Nieruchomości 43819
Wykazy - zbycie 36139
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 11543
Ogłoszenia - przetargi 55558
Zagospodarowanie przestrzenne 30339
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12199
MPZP Czechowo 9876
MPZP Kazimierzowo 24051
MPZP Gronowo Górne 25320
MPZP Adamowo 7604
MPZP Władysławowo 6682
MPZP Janowo 5911
Obwieszczenia 64769
Plany wyłożone do publicznego wglądu 13172
Opracowania ekofizjograficzne 10877
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 816
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 1642
Rejestr Instytucji Kultury 9347
Organizacje pozarządowe 34916
Pliki do pobrania 5517
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4211
Ogłoszenia konkursów 38822
Komunikaty 6552
Konsultacje społeczne 5797
Oferty 2130
Oferty "małe granty" 37884
Program współpracy z organizacjami 316
Działalność gospodarcza 2417
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3440
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5767
Udostępnianie informacji 8818
RODO 3236
Audyt Wewnętrzny 1455
Plany audytu 4205
Lobbing 6484
Dostępność Plus 74

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6279
Rejestr zmian 1443593
Redakcja Biuletynu 7927
Instrukcja obsługi 6268
Mapa serwisu 5561
« powrót do poprzedniej strony