ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3566
O Biuletynie 5023
Powiaty i gminy 3235
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 197
Urząd 196
Dane podstawowe 29175
Kierownictwo urzędu 8433
Wójt 10214
Zastępca Wójta 6190
Sekretarz 6905
Skarbnik 6075
Statut Gminy 11169
Struktura organizacyjna 12571
Kontakt 5876
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 18902
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5586
Skład Rady Gminy Elbląg 7358
Komisje Rady 5086
Kompetencje Rady Gminy 4259
Sesje Rady Gminy 4070
interpelacje i zapytania Radnych 4830
możliwość spotkania z radnymi 1354
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3835
Raport o stanie Gminy Elbląg 645
Jednostki organizacyjne 12235
Jednostki budżetowe 8465
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 6240
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10162
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 6757
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 8489
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7796
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2619
Sołectwa - jednostki pomocnicze 16136
statuty sołectw i osiedli 1275
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 691
Informacja o zgromadzeniu 49991
Akty prawne 59423
Zarządzenia Wójta 21993
Rok 2008 64676
Rok 2009 77350
Rok 2010 77270
Rok 2011 122858
Rok 2012 88301
Rok 2013 69422
Rok 2014 58352
Rok 2015 103509
Rok 2016 74987
Rok 2017 81259
Rok 2018 48880
Rok 2019 32182
Rok 2020 12295
Uchwały Rady Gminy 28810
Rok 2008 72058
Rok 2009 102170
Rok 2010 8932
V kadencja Rady Gminy 66016
VI kadencja Rady Gminy 30432
Rok 2011 95866
Rok 2012 123510
Rok 2013 92929
Rok 2014 82226
Rok 2015 80714
Rok 2016 74272
Rok 2017 69803
Rok 2018 59159
Rok 2019 37981
Rok 2020 8330
Akty prawa miejscowego 5433
Rok 2009 14771
Rok 2010 23426
Rok 2011 22172
Rok 2012 14951
Rok 2013 2007
Rok 2014 1817
Rok 2015 28919
Rok 2016 8689
Rok 2017 2410
Rok 2018 681
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 22038
Rok 2009 7827
Rok 2010 19437
Rok 2011 34444
Rok 2012 16303
Rok 2013 44458
Rok 2014 21686
Rok 2015 13938
Rok 2016 14292
Rok 2017 5432
Rok 2018 17273
Rok 2019 4555
Rok 2020 1720
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2834
Powszechny Spis Rolny 2020 1413
Wybory 5615
Wybory ławników 3079
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1914
Urzędnik Wyborczy 1250
Wybory Parlament Europejski 2542
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1188
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2306
wybory Prezydent RP 2252
Ogłoszenia o naborze 339648
Inne ogłoszenia 117998
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 431
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 860
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 664
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 835
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1248
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1350
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1300
Procedury załatwiania spraw 403706
Podatki i opłaty lokalne 14235
podatek rolny 9531
podatek od nieruchomości 13674
podatek leśny 6320
podatek od środków transportu 6125
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4239
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1398
Budżet Gminy 13645
Budżet 57960
Opinia RIO 7024
Opinia RIO - rok 2020 837
Opinia RIO - rok 2019 1615
Opinia RIO - rok 2018 8248
Opinia RIO - rok 2017 10278
Opinia RIO - rok 2016 11486
Opinia RIO - rok 2015 11349
Opinia RIO - rok 2014 11793
Opinia RIO - rok 2013 12640
Opinia RIO - rok 2012 11711
Opinia RIO - lata 2007- 2011 30785
Sprawozdania 6213
Sprawozdania Rok 2020 107
Sprawozdania Rok 2019 1156
Sprawozdania Rok 2018 2083
Sprawozdania Rok 2017 2113
Sprawozdania Rok 2016 3701
Sprawozdania Rok 2015 4307
Sprawozdania Rok 2014 4139
Sprawozdania Rok 2013 4392
Sprawozdania Rok 2012 3913
Sprawozdania Rok 2011 5301
Sprawozdania Rok 2010 3052
Sprawozdania Rok 2009 3236
Bilanse 418
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 1050
Zamówienia publiczne 720974
Platforma zakupowa 10661
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 54026
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 29145
Platforma zakupowa 7577
Oświadczenia majątkowe 23300
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 9715
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 9063
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4306
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1926
Urząd Gminy 466
Genowefa Kwoczek - Wójt 1850
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1875
Krystyna Murawska - Sekretarz 1572
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1454
Anna Gałkiewicz 1398
Anna Stankiewicz 1463
Maria Sobczak 1472
Marta Wojarz 1409
Magdalena Wonsak 1397
Magdalena Zając 1603
Jednostki Organizacyjne Gminy 433
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 387
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1317
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 365
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1379
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 403
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1296
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 414
Edyta Rokita - Dyrektor 1369
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 399
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1259
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 484
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1171
Rada Gminy 1805
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1508
koniec kadencji 2014-2018 625
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1838
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 800
Urząd Gminy 266
Zygmunt Tucholski - Wójt 831
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 929
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 808
Anna Gałkiewicz 776
Anna Stankiewicz 787
Maria Sobczak 746
Marta Wojarz 840
Magdalena Wonsak 831
Magdalena Zając 763
Jednostki Organizacyjne Gminy 238
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 240
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 739
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 241
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 784
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 215
Grażyna Gałązka - Dyrektor 774
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 230
Edyta Rokita - Dyrektor 756
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 235
Agnieszka Biłas - Dyrektor 804
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 324
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 793
Rada Gminy 900
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 888
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1061
Urząd Gminy 516
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 140
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 92
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 129
Maria Sobczak 977
Anna Gałkiewicz 284
Marta Wojarz 142
Anna Stankiewicz 119
Magdalena Wonsak 32
Magdalena Zając 34
Rada Gminy 182
Jednostki Organizacyjne Gminy 479
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 69
Urząd Gminy 32
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 66
Justyna Michalczyk 44
Marta Król 43
Przemysław Długosz 39
Rada Gminy 12
Jednostki Organizacyjne Gminy 11
Ochrona środowiska 490048
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 79036
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6484
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3367
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 4774
Program ochrony środowiska 5419
Rejestr działalności regulowanej 1556
Przetargi ustne 71258
Kontrola zarządcza 8792
Rok 2011 1517
Rok 2012 1331
Rok 2013 1465
Rok 2014 1365
Rok 2015 1428
Rok 2016 1639
Rok 2017 1546
Rok 2018 1254
Rok 2019 479
zarządzenia 1705
Petycje 5980
Rok 2016 14504
Rok 2017 5360
Rok 2018 2871
Rok 2019 1635
Gospodarka odpadami 19340
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 352
Uchwały Rady Gminy 6919
Dokumenty do pobrania 9391
Sprawozdawczość 4358
Działalność informacyjna i edukacyjna 51897
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5256
Harmonogram odbioru odpadów 70230
Punkty odbioru odpadów 7520
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1812
Strategie, raporty, opracowania 37797
Nieruchomości 42568
Wykazy - zbycie 34951
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 10398
Ogłoszenia - przetargi 53135
Zagospodarowanie przestrzenne 28843
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 11069
MPZP Czechowo 8931
MPZP Kazimierzowo 21967
MPZP Gronowo Górne 22912
MPZP Adamowo 7061
MPZP Władysławowo 5891
MPZP Janowo 5322
Obwieszczenia 56203
Plany wyłożone do publicznego wglądu 11358
Opracowania ekofizjograficzne 9882
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 279
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 126
Rejestr Instytucji Kultury 8822
Organizacje pozarządowe 34103
Pliki do pobrania 4815
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3804
Ogłoszenia konkursów 34687
Komunikaty 5535
Konsultacje społeczne 4395
Oferty 1949
Oferty "małe granty" 31605
Działalność gospodarcza 2173
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3056
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5219
Udostępnianie informacji 8244
RODO 2685
Audyt Wewnętrzny 1177
Plany audytu 3054
Lobbing 5203
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 2758
Ogłoszenia 4337

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5931
Rejestr zmian 1263311
Redakcja Biuletunu 7454
Instrukcja obsługi 5801
Mapa serwisu 5222
« powrót do poprzedniej strony