ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1619
Instrukcja korzystania z BIP 3271
O Biuletynie 3258
Powiaty i gminy 3105
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 196
Dane podstawowe 24800
Kierownictwo urzędu 7349
Wójt 8461
Sekretarz 5675
Skarbnik 5127
Statut Gminy 9539
Struktura organizacyjna 11158
Kontakt 5663
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 16042
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4791
Skład Rady Gminy Elbląg 6155
Komisje Rady 4177
Kompetencje Rady Gminy 3583
Sesje Rady Gminy 2106
interpelacje i zapytania Radnych 2281
możliwość spotkania z radnymi 665
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3114
Jednostki organizacyjne 10876
Jednostki budżetowe 7349
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 4956
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 8856
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 5561
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 7112
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6396
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1644
Sołectwa - jednostki pomocnicze 13752
statuty sołectw i osiedli 471
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 142
Informacja o zgromadzeniu 46946
Akty prawne 56984
Zarządzenia Wójta 20417
Rok 2008 49459
Rok 2009 59588
Rok 2010 59294
Rok 2011 97512
Rok 2012 69402
Rok 2013 54516
Rok 2014 43270
Rok 2015 76503
Rok 2016 56648
Rok 2017 57493
Rok 2018 26155
Rok 2019 7933
Uchwały Rady Gminy 26948
Rok 2008 55746
Rok 2009 77848
Rok 2010 8203
V kadencja Rady Gminy 50700
VI kadencja Rady Gminy 23637
Rok 2011 75882
Rok 2012 96473
Rok 2013 70852
Rok 2014 59240
Rok 2015 62472
Rok 2016 54797
Rok 2017 47705
Rok 2018 30845
Rok 2019 8876
Akty prawa miejscowego 4583
Rok 2009 11136
Rok 2010 17508
Rok 2011 16629
Rok 2012 11725
Rok 2013 1658
Rok 2014 1465
Rok 2015 20643
Rok 2016 6431
Rok 2017 1695
Rok 2018 424
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 16269
Rok 2009 6361
Rok 2010 15374
Rok 2011 27080
Rok 2012 12997
Rok 2013 34588
Rok 2014 16730
Rok 2015 11867
Rok 2016 11278
Rok 2017 3994
Rok 2018 11426
Rok 2019 1375
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2089
Wybory 4447
Wybory ławników 2162
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1233
Urzędnik Wyborczy 722
Wybory Parlament Europejski 1831
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 769
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 472
Ogłoszenia o naborze 280385
Inne ogłoszenia 98222
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 3155
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 2571
Procedury załatwiania spraw 309900
Podatki i opłaty lokalne 11882
podatek rolny 7484
podatek od nieruchomości 10562
podatek leśny 4761
podatek od środków transportu 4863
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3350
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 599
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 408
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 583
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 654
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 616
Budżet Gminy 11701
Budżet 45588
Opinia RIO 6141
Opinia RIO - rok 2019 357
Opinia RIO - rok 2018 4631
Opinia RIO - rok 2017 7113
Opinia RIO - rok 2016 8514
Opinia RIO - rok 2015 8521
Opinia RIO - rok 2013 9633
Opinia RIO - rok 2014 8929
Opinia RIO - rok 2012 9175
Opinia RIO - lata 2007- 2011 23780
Sprawozdania 5003
Sprawozdania Rok 2019 292
Sprawozdania Rok 2018 1298
Sprawozdania Rok 2017 1400
Sprawozdania Rok 2016 2943
Sprawozdania Rok 2015 3465
Sprawozdania Rok 2014 3322
Sprawozdania Rok 2013 3717
Sprawozdania Rok 2012 3230
Sprawozdania Rok 2011 4512
Sprawozdania Rok 2010 2453
Sprawozdania Rok 2009 2614
Bilanse 135
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 308
Zamówienia publiczne 550125
Platforma zakupowa 6988
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 40785
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 22148
Platforma zakupowa 4916
Oświadczenia majątkowe 21418
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 7408
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 7947
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 7236
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3402
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1485
Urząd Gminy 240
Genowefa Kwoczek - Wójt 1096
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1053
Krystyna Murawska - Sekretarz 876
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 726
Anna Gałkiewicz 732
Anna Stankiewicz 796
Maria Sobczak 809
Marta Wojarz 729
Magdalena Wonsak 761
Magdalena Zając 908
Jednostki Organizacyjne Gminy 233
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 211
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 700
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 193
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 694
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 218
Grażyna Gałązka - Dyrektor 693
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 216
Edyta Rokita - Dyrektor 751
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 216
Agnieszka Biłas - Dyrektor 682
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 282
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 616
Rada Gminy 1018
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 866
koniec kadencji 2014-2018 48
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 946
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 313
Urząd Gminy 65
Zygmunt Tucholski - Wójt 181
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 191
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 160
Anna Gałkiewicz 158
Anna Stankiewicz 175
Maria Sobczak 146
Marta Wojarz 164
Magdalena Wonsak 167
Magdalena Zając 154
Jednostki Organizacyjne Gminy 55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 46
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 144
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 51
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 141
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 47
Grażyna Gałązka - Dyrektor 128
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 49
Edyta Rokita - Dyrektor 131
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 45
Agnieszka Biłas - Dyrektor 142
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 42
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 146
Rada Gminy 142
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 174
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 188
Urząd Gminy 93
Maria Sobczak 183
Ochrona środowiska 369466
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 62252
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5294
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2543
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 3522
Program ochrony środowiska 4287
Rejestr działalności regulowanej 757
Kontrola zarządcza 7839
Rok 2011 782
Rok 2012 691
Rok 2013 766
Rok 2014 677
Rok 2015 766
Rok 2016 956
Rok 2017 843
Rok 2018 498
zarządzenia 1031
Przetargi ustne 65914
Strategie, raporty, opracowania 33672
Petycje 4757
Rok 2016 11350
Rok 2017 3881
Rok 2018 1481
Rok 2019 588
Gospodarka odpadami 14942
Uchwały Rady Gminy 5254
Dokumenty do pobrania 7199
Sprawozdawczość 3264
Działalność informacyjna i edukacyjna 39056
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3670
Harmonogram odbioru odpadów 53169
Punkty odbioru odpadów 5990
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 875
Zagospodarowanie przestrzenne 24409
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 9059
MPZP Czechowo 7323
MPZP Kazimierzowo 18313
MPZP Gronowo Górne 19478
MPZP Adamowo 6204
MPZP Władysławowo 4965
MPZP Janowo 4347
Obwieszczenia 42167
Plany wyłożone do publicznego wglądu 8974
Gronowo Górne 4861
Opracowania ekofizjograficzne 7990
Nieruchomości 39266
Wykazy - zbycie 31471
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 7775
Ogłoszenia - przetargi 48262
Rejestr Instytucji Kultury 7540
Działalność gospodarcza 1679
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2211
Organizacje pozarządowe 32428
Pliki do pobrania 3779
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2973
Ogłoszenia konkursów 28180
Komunikaty 3878
Konsultacje społeczne 2651
Oferty 1655
Oferty "małe granty" 20350
Udostępnianie informacji 6926
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 3906
RODO 1553
Audyt Wewnętrzny 664
rok 2018 1537
Lobbing 2403
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 1599
Ogłoszenia 415

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5120
Rejestr zmian 968780
Redakcja Biuletunu 6510
Instrukcja obsługi 4779
Mapa serwisu 4417
« powrót do poprzedniej strony