ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1618
Instrukcja korzystania z BIP 2843
O Biuletynie 2619
Powiaty i gminy 2940
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 18273
Kierownictwo urzędu 5288
Wójt 5493
Zastępca Wójta 3728
Sekretarz 3616
Skarbnik 3427
Statut Gminy 7102
Struktura organizacyjna 8670
Kontakt 5393
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 11249
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 3271
Skład Rady Gminy Elbląg 4395
Komisje Rady 2902
Kompetencje Rady Gminy 2296
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 2147
Jednostki organizacyjne 8610
Jednostki budżetowe 5446
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 2953
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 6244
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 3529
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 4494
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 4071
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 323
Sołectwa - jednostki pomocnicze 10382
Aktualności 36656
Akty prawne 53055
Zarządzenia Wójta 17936
Rok 2008 28575
Rok 2009 34185
Rok 2010 33542
Rok 2011 59292
Rok 2012 42193
Rok 2013 31746
Rok 2014 21509
Rok 2015 36527
Rok 2016 28699
Rok 2017 20506
Rok 2018 950
Uchwały Rady Gminy 24416
Rok 2008 33316
Rok 2009 43983
Rok 2010 7171
V kadencja Rady Gminy 28990
VI kadencja Rady Gminy 14193
Rok 2011 47507
Rok 2012 58906
Rok 2013 38839
Rok 2014 29577
Rok 2015 34676
Rok 2016 24924
Rok 2017 13409
Rok 2018 737
Akty prawa miejscowego 3282
Rok 2009 6031
Rok 2010 9673
Rok 2011 9136
Rok 2012 7068
Rok 2013 1252
Rok 2014 1053
Rok 2015 8954
Rok 2016 3120
Rok 2017 703
Rok 2018 107
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 12274
Rok 2009 4253
Rok 2010 9203
Rok 2011 15390
Rok 2012 8227
Rok 2013 19743
Rok 2014 9753
Rok 2015 8737
Rok 2016 6852
Rok 2017 1896
Rok 2018 1582
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1123
Ogłoszenia o naborze 152498
Inne ogłoszenia 62055
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 704
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 434
Procedury załatwiania spraw 149742
Podatki i opłaty lokalne 8813
podatek rolny 5005
podatek od nieruchomości 6921
podatek leśny 3085
podatek od środków transportu 3089
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 1994
Budżet Gminy 8765
Budżet 29002
Opinia RIO 4872
Opinia RIO - rok 2018 284
Opinia RIO - rok 2017 2217
Opinia RIO - rok 2015 4551
Opinia RIO - rok 2014 4992
Opinia RIO - rok 2016 4268
Opinia RIO - rok 2013 5594
Opinia RIO - rok 2012 5593
Opinia RIO - lata 2007- 2011 14259
Sprawozdania 3414
Sprawozdania Rok 2018 92
Sprawozdania Rok 2017 378
Sprawozdania Rok 2015 2166
Sprawozdania Rok 2014 2153
Sprawozdania Rok 2013 2702
Sprawozdania Rok 2012 2243
Sprawozdania Rok 2011 3285
Sprawozdania Rok 2016 1821
Sprawozdania Rok 2009 1632
Sprawozdania Rok 2010 1497
Zamówienia publiczne 277118
Platforma zakupowa 214
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 15344
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 9347
Oświadczenia majątkowe 18222
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 6354
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 5053
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 2969
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 3812
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 4223
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 3835
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 12666
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 6096
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 5046
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 5238
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 5263
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 4600
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 1467
Ochrona środowiska 200394
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia 37055
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 3750
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 1497
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 1956
Program ochrony środowiska 2791
Kontrola zarządcza 5041
Przetargi ustne 58821
Kontrole zewnętrzne 229
Strategie, raporty, opracowania 28002
Petycje 2837
Rok 2016 6730
Rok 2017 1462
Rok 2018 92
Gospodarka odpadami 9933
Uchwały Rady Gminy 3234
Dokumenty do pobrania 4487
Sprawozdawczość 2112
Działalność informacyjna i edukacyjna 18394
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2005
Harmonogram odbioru odpadów 29492
Punkty odbioru odpadów 3762
Zagospodarowanie przestrzenne 17757
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 6361
MPZP Czechowo 5054
MPZP Kazimierzowo 11918
MPZP Gronowo Górne 13559
MPZP Adamowo 4801
MPZP Władysławowo 3119
MPZP Janowo 2632
Obwieszczenia 22836
Plany wyłożone do publicznego wglądu 5800
Gronowo Górne 3654
Opracowania ekofizjograficzne 5079
Nieruchomości 32805
Wykazy - zbycie 25274
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 3144
Ogłoszenia - przetargi 38402
Rejestr Instytucji Kultury 5836
Działalność gospodarcza 830
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 1181
System Zarządzania Jakością 4832
Księga jakości 3263
Polityka jakości 2828
Organizacje pozarządowe 29220
Pliki do pobrania 2081
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 1989
Ogłoszenia konkursów 10747
Komunikaty 1497
Konsultacje społeczne 873
Oferty 1259
Oferty "małe granty" 6308
Udostępnianie informacji 5102
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 1452

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 4310
Rejestr zmian 445708
Redakcja Biuletunu 5206
Instrukcja obsługi 3388
Mapa serwisu 3433
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu