ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1619
Instrukcja korzystania z BIP 3225
O Biuletynie 3187
Powiaty i gminy 3079
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 195
Dane podstawowe 24139
Kierownictwo urzędu 7179
Wójt 8181
Sekretarz 5494
Skarbnik 4979
Statut Gminy 9248
Struktura organizacyjna 10911
Kontakt 5628
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 15537
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 4668
Skład Rady Gminy Elbląg 5944
Komisje Rady 4057
Kompetencje Rady Gminy 3486
Sesje Rady Gminy 1812
interpelacje i zapytania Radnych 1980
możliwość spotkania z radnymi 575
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3009
Jednostki organizacyjne 10651
Jednostki budżetowe 7153
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 4772
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 8648
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 5370
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 6907
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6182
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1515
Sołectwa - jednostki pomocnicze 13357
statuty sołectw i osiedli 370
Informacja o zgromadzeniu 46322
Akty prawne 56537
Zarządzenia Wójta 20139
Rok 2008 48192
Rok 2009 58039
Rok 2010 57827
Rok 2011 95249
Rok 2012 67731
Rok 2013 53459
Rok 2014 42234
Rok 2015 74584
Rok 2016 54957
Rok 2017 55433
Rok 2018 24027
Rok 2019 6092
Uchwały Rady Gminy 26682
Rok 2008 54282
Rok 2009 75913
Rok 2010 8110
V kadencja Rady Gminy 49446
VI kadencja Rady Gminy 22985
Rok 2011 74057
Rok 2012 94350
Rok 2013 69289
Rok 2014 57748
Rok 2015 60853
Rok 2016 53234
Rok 2017 46022
Rok 2018 28536
Rok 2019 6863
Akty prawa miejscowego 4476
Rok 2009 10865
Rok 2010 17058
Rok 2011 16227
Rok 2012 11425
Rok 2013 1618
Rok 2014 1426
Rok 2015 20038
Rok 2016 6207
Rok 2017 1625
Rok 2018 391
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 15802
Rok 2009 6168
Rok 2010 14953
Rok 2011 26556
Rok 2012 12747
Rok 2013 33875
Rok 2014 16347
Rok 2015 11679
Rok 2016 10907
Rok 2017 3800
Rok 2018 10707
Rok 2019 828
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 1988
Wybory 4281
Wybory ławników 2062
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1141
Urzędnik Wyborczy 659
Wybory Parlament Europejski 1679
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 699
Ogłoszenia o naborze 273562
Inne ogłoszenia 94966
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2902
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 2343
Procedury załatwiania spraw 301895
Podatki i opłaty lokalne 11569
podatek rolny 7212
podatek od nieruchomości 10237
podatek leśny 4598
podatek od środków transportu 4704
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3233
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 500
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 344
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 489
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 550
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 511
Budżet Gminy 11391
Budżet 44551
Opinia RIO 6006
Opinia RIO - rok 2019 256
Opinia RIO - rok 2018 4239
Opinia RIO - rok 2017 6793
Opinia RIO - rok 2016 8223
Opinia RIO - rok 2015 8251
Opinia RIO - rok 2013 9352
Opinia RIO - rok 2014 8637
Opinia RIO - rok 2012 8926
Opinia RIO - lata 2007- 2011 23185
Sprawozdania 4837
Sprawozdania Rok 2019 201
Sprawozdania Rok 2018 1191
Sprawozdania Rok 2017 1303
Sprawozdania Rok 2016 2841
Sprawozdania Rok 2015 3371
Sprawozdania Rok 2014 3226
Sprawozdania Rok 2013 3639
Sprawozdania Rok 2012 3136
Sprawozdania Rok 2011 4396
Sprawozdania Rok 2010 2371
Sprawozdania Rok 2009 2536
Bilanse 84
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 221
Zamówienia publiczne 538143
Platforma zakupowa 6470
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 38067
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 21135
Platforma zakupowa 4518
Oświadczenia majątkowe 21099
Oświadczenia majątkowe za rok 2007 9024
Oświadczenia majątkowe za rok 2008 6948
Oświadczenia majątkowe za rok 2009 4124
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 5165
Oświadczenia majątkowe na koniec V kadencji 5117
Oświadczenia majątkowe - początek VI kadencji 4708
Oświadczenia majątkowe za rok 2010 21571
Oświadczenia majątkowe za rok 2011 8223
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 7157
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 7177
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 7730
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 7022
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3288
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1408
Urząd Gminy 212
Genowefa Kwoczek - Wójt 1002
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 961
Krystyna Murawska - Sekretarz 796
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 641
Anna Gałkiewicz 666
Anna Stankiewicz 728
Maria Sobczak 740
Marta Wojarz 655
Magdalena Wonsak 685
Magdalena Zając 826
Jednostki Organizacyjne Gminy 210
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 188
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 626
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 169
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 627
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 192
Grażyna Gałązka - Dyrektor 626
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 194
Edyta Rokita - Dyrektor 680
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 195
Agnieszka Biłas - Dyrektor 614
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 243
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 547
Rada Gminy 942
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 789
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 841
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 209
Urząd Gminy 32
Zygmunt Tucholski - Wójt 96
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 102
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 83
Anna Gałkiewicz 84
Anna Stankiewicz 99
Maria Sobczak 77
Marta Wojarz 79
Magdalena Wonsak 91
Magdalena Zając 80
Jednostki Organizacyjne Gminy 23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 17
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 70
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 18
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 74
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 18
Grażyna Gałązka - Dyrektor 61
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 20
Edyta Rokita - Dyrektor 66
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 19
Agnieszka Biłas - Dyrektor 69
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 18
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 70
Rada Gminy 33
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 83
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 102
Urząd Gminy 45
Maria Sobczak 103
Ochrona środowiska 359244
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 60736
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5159
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2459
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 3366
Program ochrony środowiska 4095
Rejestr działalności regulowanej 649
Kontrola zarządcza 7689
Rok 2011 688
Rok 2012 603
Rok 2013 670
Rok 2014 598
Rok 2015 683
Rok 2016 863
Rok 2017 757
Rok 2018 397
zarządzenia 942
Przetargi ustne 65162
Strategie, raporty, opracowania 33100
Petycje 4568
Rok 2016 11013
Rok 2017 3681
Rok 2018 1340
Rok 2019 422
Gospodarka odpadami 14365
Uchwały Rady Gminy 5096
Dokumenty do pobrania 6966
Sprawozdawczość 3161
Działalność informacyjna i edukacyjna 37787
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3496
Harmonogram odbioru odpadów 50972
Punkty odbioru odpadów 5775
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 733
Zagospodarowanie przestrzenne 23695
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 8743
MPZP Czechowo 7155
MPZP Kazimierzowo 17834
MPZP Gronowo Górne 19023
MPZP Adamowo 6076
MPZP Władysławowo 4833
MPZP Janowo 4204
Obwieszczenia 40874
Plany wyłożone do publicznego wglądu 8752
Gronowo Górne 4789
Opracowania ekofizjograficzne 7764
Nieruchomości 38695
Wykazy - zbycie 30794
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 7257
Ogłoszenia - przetargi 47487
Rejestr Instytucji Kultury 7346
Działalność gospodarcza 1596
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2123
Organizacje pozarządowe 32060
Pliki do pobrania 3644
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 2876
Ogłoszenia konkursów 26574
Komunikaty 3725
Konsultacje społeczne 2482
Oferty 1624
Oferty "małe granty" 19695
Udostępnianie informacji 6728
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 3658
RODO 1374
Audyt Wewnętrzny 588
rok 2018 1377
Lobbing 1968
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 1409

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5031
Rejestr zmian 937390
Redakcja Biuletunu 6370
Instrukcja obsługi 4626
Mapa serwisu 4321
« powrót do poprzedniej strony