ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1619
Instrukcja korzystania z BIP 3358
O Biuletynie 3395
Powiaty i gminy 3122
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 196
Dane podstawowe 26218
Kierownictwo urzędu 7755
Wójt 9067
Zastępca Wójta 5437
Sekretarz 6055
Skarbnik 5419
Statut Gminy 10118
Struktura organizacyjna 11589
Kontakt 5730
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 17075
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5039
Skład Rady Gminy Elbląg 6542
Komisje Rady 4448
Kompetencje Rady Gminy 3792
Sesje Rady Gminy 2614
interpelacje i zapytania Radnych 3057
możliwość spotkania z radnymi 894
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3354
Jednostki organizacyjne 11378
Jednostki budżetowe 7693
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 5348
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 9248
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 5937
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 7479
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6786
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 1926
Sołectwa - jednostki pomocnicze 14648
statuty sołectw i osiedli 743
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 315
Informacja o zgromadzeniu 48276
Akty prawne 57949
Zarządzenia Wójta 21038
Rok 2008 52668
Rok 2009 62714
Rok 2010 62880
Rok 2011 101842
Rok 2012 72593
Rok 2013 57237
Rok 2014 46120
Rok 2015 80804
Rok 2016 59922
Rok 2017 61828
Rok 2018 30259
Rok 2019 12900
Rok 2020 1024
Uchwały Rady Gminy 27678
Rok 2008 59205
Rok 2009 82404
Rok 2010 8410
V kadencja Rady Gminy 53644
VI kadencja Rady Gminy 25170
Rok 2011 79529
Rok 2012 101657
Rok 2013 75135
Rok 2014 63565
Rok 2015 65675
Rok 2016 58440
Rok 2017 51947
Rok 2018 36371
Rok 2019 15037
Rok 2020 212
Akty prawa miejscowego 4883
Rok 2009 11892
Rok 2010 18794
Rok 2011 17858
Rok 2012 12428
Rok 2013 1772
Rok 2014 1588
Rok 2015 22571
Rok 2016 7002
Rok 2017 1889
Rok 2018 517
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 17297
Rok 2009 6707
Rok 2010 16113
Rok 2011 28321
Rok 2012 13562
Rok 2013 36188
Rok 2014 17686
Rok 2015 12325
Rok 2016 12091
Rok 2017 4430
Rok 2018 13072
Rok 2019 2515
Rok 2020 673
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2314
Wybory 4861
Wybory ławników 2408
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1570
Urzędnik Wyborczy 963
Wybory Parlament Europejski 2097
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 947
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 1387
wybory Prezydent RP 160
Ogłoszenia o naborze 306566
Inne ogłoszenia 104215
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 112
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 194
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 121
Procedury załatwiania spraw 333233
Podatki i opłaty lokalne 12943
podatek rolny 8205
podatek od nieruchomości 11882
podatek leśny 5195
podatek od środków transportu 5296
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 3692
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 834
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 559
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 795
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 875
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 843
Budżet Gminy 12390
Budżet 48206
Opinia RIO 6440
Opinia RIO - rok 2019 682
Opinia RIO - rok 2018 5424
Opinia RIO - rok 2017 7839
Opinia RIO - rok 2016 9227
Opinia RIO - rok 2015 9209
Opinia RIO - rok 2013 10419
Opinia RIO - rok 2014 9583
Opinia RIO - rok 2012 9756
Opinia RIO - lata 2007- 2011 25435
Opinia RIO 2020 123
Sprawozdania 5317
Sprawozdania Rok 2019 526
Sprawozdania Rok 2018 1536
Sprawozdania Rok 2017 1621
Sprawozdania Rok 2016 3155
Sprawozdania Rok 2015 3705
Sprawozdania Rok 2014 3565
Sprawozdania Rok 2013 3918
Sprawozdania Rok 2012 3422
Sprawozdania Rok 2011 4740
Sprawozdania Rok 2010 2620
Sprawozdania Rok 2009 2800
Bilanse 226
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 515
Zamówienia publiczne 586203
Platforma zakupowa 8358
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 45590
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 24656
Platforma zakupowa 5909
Oświadczenia majątkowe 22206
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 7843
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 8475
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 7785
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 3671
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1657
Urząd Gminy 317
Genowefa Kwoczek - Wójt 1345
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1339
Krystyna Murawska - Sekretarz 1106
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 981
Anna Gałkiewicz 928
Anna Stankiewicz 994
Maria Sobczak 994
Marta Wojarz 929
Magdalena Wonsak 952
Magdalena Zając 1112
Jednostki Organizacyjne Gminy 304
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 260
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 870
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 244
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 876
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 277
Grażyna Gałązka - Dyrektor 874
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 283
Edyta Rokita - Dyrektor 938
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 270
Agnieszka Biłas - Dyrektor 839
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 367
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 767
Rada Gminy 1248
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1035
koniec kadencji 2014-2018 186
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1208
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 526
Urząd Gminy 122
Zygmunt Tucholski - Wójt 375
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 440
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 355
Anna Gałkiewicz 329
Anna Stankiewicz 343
Maria Sobczak 302
Marta Wojarz 358
Magdalena Wonsak 365
Magdalena Zając 318
Jednostki Organizacyjne Gminy 104
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 105
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 284
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 107
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 317
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 99
Grażyna Gałązka - Dyrektor 293
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 112
Edyta Rokita - Dyrektor 304
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 105
Agnieszka Biłas - Dyrektor 314
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 109
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 325
Rada Gminy 361
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 384
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 521
Urząd Gminy 244
Maria Sobczak 435
Anna Gałkiewicz 25
Ochrona środowiska 389119
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 65438
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 5587
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 2778
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 3859
Program ochrony środowiska 4632
Rejestr działalności regulowanej 994
Kontrola zarządcza 8187
Rok 2011 1000
Rok 2012 894
Rok 2013 963
Rok 2014 893
Rok 2015 949
Rok 2016 1146
Rok 2017 1061
Rok 2018 723
zarządzenia 1239
Przetargi ustne 67720
Strategie, raporty, opracowania 35104
Petycje 5153
Rok 2016 12072
Rok 2017 4305
Rok 2018 1886
Rok 2019 916
Gospodarka odpadami 17027
Uchwały Rady Gminy 6110
Dokumenty do pobrania 7862
Sprawozdawczość 3510
Działalność informacyjna i edukacyjna 42354
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4230
Harmonogram odbioru odpadów 59400
Punkty odbioru odpadów 6464
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1242
Zagospodarowanie przestrzenne 25710
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 9701
MPZP Czechowo 7705
MPZP Kazimierzowo 19323
MPZP Gronowo Górne 20216
MPZP Adamowo 6448
MPZP Władysławowo 5232
MPZP Janowo 4635
Obwieszczenia 45731
Plany wyłożone do publicznego wglądu 9467
Gronowo Górne 5140
Opracowania ekofizjograficzne 8569
Nieruchomości 40650
Wykazy - zbycie 32862
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 8812
Ogłoszenia - przetargi 49734
Rejestr Instytucji Kultury 7980
Organizacje pozarządowe 33015
Pliki do pobrania 4087
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3243
Ogłoszenia konkursów 30542
Komunikaty 4211
Konsultacje społeczne 3103
Oferty 1749
Oferty "małe granty" 23204
Działalność gospodarcza 1870
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2492
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 4356
Udostępnianie informacji 7362
RODO 1953
Audyt Wewnętrzny 826
rok 2018 2027
Lobbing 3379
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 2018
Ogłoszenia 1874

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5428
Rejestr zmian 1054289
Redakcja Biuletunu 6834
Instrukcja obsługi 5100
Mapa serwisu 4719
« powrót do poprzedniej strony