ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1620
Instrukcja korzystania z BIP 3487
O Biuletynie 4269
Powiaty i gminy 3175
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Urząd 196
Dane podstawowe 27907
Kierownictwo urzędu 8169
Wójt 9746
Zastępca Wójta 5874
Sekretarz 6539
Skarbnik 5799
Statut Gminy 10752
Struktura organizacyjna 12163
Kontakt 5819
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 18222
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 5389
Skład Rady Gminy Elbląg 7025
Komisje Rady 4844
Kompetencje Rady Gminy 4083
Sesje Rady Gminy 3497
interpelacje i zapytania Radnych 4150
możliwość spotkania z radnymi 1174
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 3646
Raport o stanie Gminy Elbląg 302
Jednostki organizacyjne 11884
Jednostki budżetowe 8155
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 5840
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 9778
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 6432
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 7970
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 7395
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 2334
Sołectwa - jednostki pomocnicze 15543
statuty sołectw i osiedli 1069
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 550
Informacja o zgromadzeniu 49338
Akty prawne 58888
Zarządzenia Wójta 21635
Rok 2008 59871
Rok 2009 71390
Rok 2010 71443
Rok 2011 114302
Rok 2012 82011
Rok 2013 64347
Rok 2014 53464
Rok 2015 94214
Rok 2016 68890
Rok 2017 73598
Rok 2018 41307
Rok 2019 24078
Rok 2020 7295
Uchwały Rady Gminy 28323
Rok 2008 66826
Rok 2009 94080
Rok 2010 8706
V kadencja Rady Gminy 61085
VI kadencja Rady Gminy 28376
Rok 2011 89308
Rok 2012 114852
Rok 2013 85770
Rok 2014 74674
Rok 2015 74557
Rok 2016 67792
Rok 2017 62330
Rok 2018 50032
Rok 2019 28219
Rok 2020 3896
Akty prawa miejscowego 5206
Rok 2009 13564
Rok 2010 21526
Rok 2011 20395
Rok 2012 13898
Rok 2013 1901
Rok 2014 1720
Rok 2015 26251
Rok 2016 8038
Rok 2017 2181
Rok 2018 615
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 19663
Rok 2009 7354
Rok 2010 17961
Rok 2011 31847
Rok 2012 15142
Rok 2013 41017
Rok 2014 20013
Rok 2015 13299
Rok 2016 13427
Rok 2017 5023
Rok 2018 15577
Rok 2019 3746
Rok 2020 1337
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 2636
Wybory 5445
Wybory ławników 2809
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 1808
Urzędnik Wyborczy 1153
Wybory Parlament Europejski 2402
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1112
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 1982
wybory Prezydent RP 1787
Powszechny Spis Rolny 2020 869
Ogłoszenia o naborze 327596
Inne ogłoszenia 111980
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 298
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 574
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 432
Procedury załatwiania spraw 375592
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 744
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1078
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1166
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1128
Podatki i opłaty lokalne 13734
podatek rolny 8996
podatek od nieruchomości 12922
podatek leśny 5851
podatek od środków transportu 5801
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4033
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1168
Budżet Gminy 13128
Budżet 53958
Opinia RIO 6790
Opinia RIO - rok 2019 1201
Opinia RIO - rok 2018 7048
Opinia RIO - rok 2017 9270
Opinia RIO - rok 2016 10588
Opinia RIO - rok 2015 10459
Opinia RIO - rok 2013 11756
Opinia RIO - rok 2014 10904
Opinia RIO - rok 2012 10870
Opinia RIO - lata 2007- 2011 28629
Opinia RIO 2020 513
Sprawozdania 5883
Sprawozdania Rok 2019 916
Sprawozdania Rok 2018 1847
Sprawozdania Rok 2017 1918
Sprawozdania Rok 2016 3490
Sprawozdania Rok 2015 4065
Sprawozdania Rok 2014 3909
Sprawozdania Rok 2013 4206
Sprawozdania Rok 2012 3731
Sprawozdania Rok 2011 5089
Sprawozdania Rok 2010 2871
Sprawozdania Rok 2009 3063
Bilanse 337
bilans z wykonania budżetu 2018 r. 828
Zamówienia publiczne 664541
Platforma zakupowa 9825
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 50317
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 27477
Platforma zakupowa 6935
Oświadczenia majątkowe 22834
Oświadczenia majątkowe za rok 2013 8563
oświadczenia majątkowe za 2014 rok 9242
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 8596
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4042
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 1812
Urząd Gminy 405
Genowefa Kwoczek - Wójt 1645
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 1652
Krystyna Murawska - Sekretarz 1386
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1253
Anna Gałkiewicz 1209
Anna Stankiewicz 1273
Maria Sobczak 1280
Marta Wojarz 1193
Magdalena Wonsak 1208
Magdalena Zając 1396
Jednostki Organizacyjne Gminy 386
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 338
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1133
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 321
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1178
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 360
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1122
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 367
Edyta Rokita - Dyrektor 1201
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 351
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1075
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 442
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1001
Rada Gminy 1589
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1313
koniec kadencji 2014-2018 443
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 1605
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 713
Urząd Gminy 207
Zygmunt Tucholski - Wójt 658
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 760
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 635
Anna Gałkiewicz 599
Anna Stankiewicz 607
Maria Sobczak 562
Marta Wojarz 658
Magdalena Wonsak 651
Magdalena Zając 585
Jednostki Organizacyjne Gminy 185
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 190
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 565
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 194
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 608
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 175
Grażyna Gałązka - Dyrektor 581
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 185
Edyta Rokita - Dyrektor 571
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 192
Agnieszka Biłas - Dyrektor 618
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 227
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 617
Rada Gminy 695
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 720
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 797
Urząd Gminy 404
Maria Sobczak 762
Anna Gałkiewicz 152
Ochrona środowiska 445338
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 73528
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 6114
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3133
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 4424
Program ochrony środowiska 5083
Rejestr działalności regulowanej 1335
Kontrola zarządcza 8606
Rok 2011 1303
Rok 2012 1129
Rok 2013 1258
Rok 2014 1171
Rok 2015 1216
Rok 2016 1419
Rok 2017 1341
Rok 2018 1045
Rok 2019 292
zarządzenia 1512
Przetargi ustne 69935
Strategie, raporty, opracowania 36781
Petycje 5646
Rok 2016 13532
Rok 2017 4918
Rok 2018 2490
Rok 2019 1340
Gospodarka odpadami 18407
Uchwały Rady Gminy 6626
Dokumenty do pobrania 8628
Sprawozdawczość 4006
Działalność informacyjna i edukacyjna 47417
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4737
Harmonogram odbioru odpadów 65738
Punkty odbioru odpadów 7081
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 1580
Zagospodarowanie przestrzenne 27650
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 10535
MPZP Czechowo 8437
MPZP Kazimierzowo 20816
MPZP Gronowo Górne 21966
MPZP Adamowo 6807
MPZP Władysławowo 5628
MPZP Janowo 5065
Obwieszczenia 51946
Plany wyłożone do publicznego wglądu 10586
Gronowo Górne 5544
Opracowania ekofizjograficzne 9368
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 8
Nieruchomości 41907
Wykazy - zbycie 34167
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 9807
Ogłoszenia - przetargi 52048
Rejestr Instytucji Kultury 8518
Organizacje pozarządowe 33732
Pliki do pobrania 4503
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 3581
Ogłoszenia konkursów 32598
Komunikaty 4987
Konsultacje społeczne 3830
Oferty 1866
Oferty "małe granty" 27893
Działalność gospodarcza 2062
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 2840
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 4906
Udostępnianie informacji 7893
RODO 2381
Audyt Wewnętrzny 1069
Plany audytu 2651
Lobbing 4456
Transmisja obrad Rady Gminy Elbląg 2468
Ogłoszenia 3408

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 5747
Rejestr zmian 1179505
Redakcja Biuletunu 7181
Instrukcja obsługi 5529
Mapa serwisu 5040
« powrót do poprzedniej strony