Gość
Zamawiający
Ogłoszenie nr 500068667-N-2017 z dnia 02-12-2017 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 626180-N-2017
Data: 01/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 170747738, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-12, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-15, godzina: 11:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych