ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko urzędnicze ds. drogownictwa i rozwoju gospodarczego

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1/2

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji

Data udostępnienia: 2019-08-02

Ogłoszono dnia: 2019-08-02 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-22 15:00:00

Nr ogłoszenia: 6

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynierskie
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. co najmniej pięcioletni staż pracy,
 6. znajomość przepisów ustawy  Kodeks postępowania administracyjnego,
 7. znajomość  przepisów ustawy o samorządzie gminnym,
 8. znajomość przepisów ustawy o pracownikach samorządowych
b. Wymagania dodatkowe:
 1. preferowane kierunki studiów: techniczne-budownictwo i kierunki pokrewne,
 2. dobra znajomość ustaw: o drogach publicznych, prawo budowlane, prawo o ruchu drogowym, kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. dobra znajomość obsługi komputera, programów pakietu Office, program AutoCAD lub pokrewny,
 5. znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office ( WORD,EXCEL),
 6. duża samodzielność i kreatywność,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 8. dodatkowym atutem będzie:
-     posiadanie uprawnień budowlanych,
-     doświadczenie w pracy w drogownictwie, administracji publicznej lub samorządowej,
-     umiejętność kosztorysowania robót, znajomość programów do kosztorysowania,
-     umiejętność czytania rysunku budowlanego i map geodezyjnych,
-     znajomość terenu gminy Elbląg

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych oraz obsługa programu ROADMAN,
 2. prowadzenie spraw związanych z oświetleniem gminnych dróg, mostów, placów i innych nieruchomości,
 3. współudział w opracowaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 4. współudział w opracowywaniu projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 5. współudział w sporządzaniu dokumentów przetargowych związanych z postępowaniem o udziale zamówienia publicznego,
 6. współudział w prowadzeniu spraw związanych z pozyskiwaniem funduszy europejskich i innych środków pozabudżetowych,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. praca w wymiarze 1/2  czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
   przestępstwo skarbowe,
 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 2. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-22 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko  urzędnicze d.s. drogownictwa i  rozwoju gospodarczego w Urzędzie Gminy Elbląg, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w terminie do 22.08.2019r. godz. 15:00
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
Należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w terminie do 22.08.2019r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-02
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kołtek Data wprowadzenia do BIP 2019-08-02 13:44:45
Wprowadził informację do BIP: Emilia Kołtek Data udostępnienia informacji: 2019-08-02 13:46:24
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Kołtek Data ostatniej zmiany: 2019-08-23 13:10:48
Artykuł był wyświetlony: 248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu