ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko urzędnicze ds. koordynacji gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Gminy Elbląg

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1/3

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Organizacyjny

Data udostępnienia: 2019-08-02

Ogłoszono dnia: 2019-08-02 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-21 16:00:00

Nr ogłoszenia: 7

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Wykształcenie wyższe, preferowana administracja.
 3. Minimum półroczny staż w administracji publicznej.
 4. Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych określone dla stanowisk urzędniczych
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość obsługi pakietu biurowego MS Office ( WORD,EXCEL),
 2. duża samodzielność i kreatywność,
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie komputerowej ewidencji w zakresie wydanych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w podsystemie PUMA.
 2. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, tj.:
 • kompletowanie i sprawdzanie pod względem formalno - merytorycznym wniosków oraz ich zgodność
  z ustalonymi zasadami,
 • przygotowywanie wniosków pod opinię Gminnej  Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • przygotowywanie postanowień w zakresie opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • przygotowywanie zezwoleń i innych decyzji oraz postanowień,
 • prowadzenie rejestru zezwoleń oraz rozliczanie wykorzystania limitu,
 • naliczanie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi i weryfikowanie zezwoleń pod kątem uiszczenia opłaty, wydawanie zezwoleń i zaświadczeń o dokonaniu opłaty
  za korzystanie z zezwoleń, przygotowywanie zwrotu ewentualnych nadpłat.
 1. Obsługiwanie interesantów w zakresie realizowanych zadań.
 2. Współpraca z organami kontrolnymi.
 3. Przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 4. Przeprowadzanie wizji lokalnych (oględzin) punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 5. Opracowywanie analiz,  informacji  dot. zakresu prowadzonych spraw.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. praca w pełnym wymiarze 1/3 czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy lub CV,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
 7. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202)
 8. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 9. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-21 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko  urzędnicze d.s., koordynacji gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
w terminie do 21.08.2019 r. godz. 16:00.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
c. Miejsce:
należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg, ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg
w terminie do 21.08.2019 r. godz. 16:00.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-02
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kołtek Data wprowadzenia do BIP 2019-08-02 13:52:40
Wprowadził informację do BIP: Emilia Kołtek Data udostępnienia informacji: 2019-08-02 13:54:42
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Kołtek Data ostatniej zmiany: 2019-08-23 13:00:24
Artykuł był wyświetlony: 225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu