ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 8Drukuj informację Ogłoszenie numer: 8

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: stanowisko d/s wymiaru podatków

Miejsce pracy: Elbląg

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansów

Data udostępnienia: 2019-08-08

Ogłoszono dnia: 2019-08-08 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-22 12:00:00

Nr ogłoszenia: 8

Zlecający: Urząd Gminy Elbląg

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyże o kierunku lub specjalności :ekonomia, finanse, administracja, prawo, zarządzanie
 2. obywatelstwo polskie,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,
 5. co najmniej trzyletni staż pracy,
 6. znajomość przepisów :
 • Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawy o  podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawy o  podatku leśnym,
 • ustawy o  podatku rolnym,
 • ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, używanego do produkcji rolnej,
 • ustawy ordynacja podatkowa,
 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości.
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość podstawowych programów komputerowych ( WORD,EXCEL),
 2. wysoka kultura osobista,
 3. odporność na stres,
 4. komunikatywność, umiejętność współpracy z klientem i w zespole pracowników,
 5. umiejętność organizacji pracy,
 6. samodzielność, gotowość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  :
  - wymiaru podatku od nieruchomości,
  - wymiaru podatku rolnego,
  -  wymiaru podatku leśnego,
  - wymiaru podatku od środków transportowych, od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 2.  prowadzenie postępowania w zakresie podatków objętych „ tajemnicą skarbową”.
 3. współpraca z ewidencją gruntów, ewidencją ludności oraz innymi jednostkami w toku prowadzonego postępowania administracyjnego,
 4.  przygotowywanie decyzji wymiarowych, umorzeniowych, odraczania terminów płatności, rozłożenia na raty,
 5.  przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 6. prowadzenie spraw o udzielenie ulg i zwolnień ustawowych,
 7. sporządzanie sprawozdań z zakresu wymiaru podatków i opłat,
 8. przygotowywanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat,
 9. prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
 10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom, łącznie z rozliczeniem dotacji przekazanej na ten cel.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6%

V. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny,
2)kwestionariusz osobowy lub CV,
 1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 2. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
6)oświadczenie kandydata dotyczącego kodu identyfikacyjnego składającego się z 6 znaków ( kombinacja dużych i małych liter), jakim Urząd Gminy będzie się posługiwał publikując w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o kandydatach, którzy spełniają wymagania formalne w przypadku, gdy kandydat nie wyrazi zgody na to aby jego imię i nazwisko publikowane było na etapie postępowania konkursowego, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do ogłoszenia,
 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania
  z uprawnienia, o którym mowa art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopad 2008 r. o pracownikach samorządowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)
8)kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
9)kserokopie dokumentów lub zaświadczeń potwierdzających co najmniej trzyletni staż pracy,

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-22 12:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem : Dotyczy naboru na wolne stanowisko  urzędnicze ds. wymiaru podatków, należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Elbląg,ul. Browarna 85 pok. Nr 20, lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Elbląg , ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg w terminie do 22.08.2019 r. do godziny 1200.
c. Miejsce:
W siedzibie Urzędu Gminy Elbląg,ul. Browarna 85 pok. Nr 20

VII. Informacje dodatkowe:

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację: Data wytworzenia informacji: 2019-08-08
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Kołtek Data wprowadzenia do BIP 2019-08-08 14:27:12
Wprowadził informację do BIP: Emilia Kołtek Data udostępnienia informacji: 2019-08-08 14:33:24
Osoba, która zmieniła informację: Emilia Kołtek Data ostatniej zmiany: 2019-08-23 10:22:35
Artykuł był wyświetlony: 281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu