ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 661.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (DOCX, 26.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 22.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.6 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (DOCX, 14.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 365.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów (DOCX, 13 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezalegniu w opłacaniu podatków (DOCX, 13.1 KiB)
 • Załącznik Nr 9 - Specyfikacje Techniczne (PDF, 778.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa (PDF, 4.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - Rysunki (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik Nr 11 - Przedmiary robót (PDF, 251.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 po zmianie - wykaz robót (DOCX, 14.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 po zmianie - projekt umowy (DOCX, 59.1 KiB)