ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-11-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa lekkiego pojazdu ratowniczo – gaśniczego z zabudową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lisowie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 617.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26 KiB)
 • Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - oświadczenie (DOCX, 13.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 do formularza ofertowego - specyfikacja techniczna (DOCX, 23.9 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 20.1 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 21.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (DOCX, 15.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (PDF, 300.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna zamówienia (DOCX, 26.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 81.6 KiB)