ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-03-15 2018-03-23 10:00:00 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki” ogłoszony
 • SIWZ (PDF, 990.5 KiB)
 • Załącznik numer 1 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Zał. nr 2 SIWZ Odpady Umowa (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik numer 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik numer 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik numer 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 152.9 KiB)
2 2018-03-13 2018-03-28 10:00:00 „Przebudowa drogi gminnej nr 101043N w m. Nowina, Gmina Elbląg, na odcinku od skrzyżowania z drogą zbiorczą Z-1 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1137N – etap I – przebudowa odcinka o długości 843m” ogłoszony
 • SIWZ_Nowina (PDF, 494.9 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 133.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 211.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 218.2 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 133.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 137.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - projekt umowy (PDF, 260.3 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary Drogowe Nowina (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Przedmiary Kanalizacja Nowina (PDF, 115.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Drogowe Nowina (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - PZD Drogowe Nowina (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Profile Drogowe Nowina (ZIP, 4.1 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Przekroje 1 Drogowe Nowina (ZIP, 4.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Przekroje 2 Drogowe Nowina (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Projekt budowlano-wykonawczy Kanalizacja Nowina (ZIP, 135.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Rysunki 1 Kanalizacja Nowina (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja - Rysunki 2 Kanalizacja Nowina (ZIP, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne WiOR Drogowe Nowina (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne WiOR Kanalizacja Nowina (PDF, 273.9 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu