ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-02 2018-11-19 11:00:00 Remont instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu w systemie zaprojektuj i zbuduj ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu 643906-N-2018 (HTM, 120.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 502.9 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 29.1 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.8 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.9 KiB)
 • załącznik nr 6 - wykaz osób (DOCX, 15 KiB)
 • załącznik nr 7 - oświadczenie o niezaleganiu z opłatach lokalnych (DOCX, 13.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - wzór umowy (PDF, 271.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 195.2 KiB)
 • załącznik nr 9a - rzuty budynku (bez sieci i instalacji) (ZIP, 3.3 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.1 (PDF, 4.4 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.2 (PDF, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.3 (PDF, 4.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - inwentaryzacja ogólna budynku (bez instalacji) cz.4 (PDF, 5.5 MiB)
 • załącznik nr 11 - protokół z badania instalacji elektrycznej (PDF, 8.1 MiB)
2 2018-09-14 2018-11-16 12:00:00 Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 4 700 000 zł ogłoszony
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 15.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • stan zobowiązań Gminy Elbląg (DOCX, 19 KiB)
 • zaświadczenie o wyborze Wójta (PDF, 75.5 KiB)
 • opinia RIO (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg w sprawie emisji obligacji (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmian budżetu (ZIP, 9.8 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmiany WPF (PDF, 7.9 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu