ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-09-18 2018-10-02 10:00:00 Dowożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Elbląg poprzez sprzedaż biletów w 2019 roku ogłoszony
 • Załącznik nr 1 - oferta (DOCX, 36.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - wykaz tras i liczba uczniów (PDF, 105 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 378.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 25.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz osób (DOCX, 21.3 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wykaz usług (DOCX, 18.7 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wykaz sprzętu (DOCX, 19.4 KiB)
 • Załącznik nr 8 - projekt umowy (PDF, 425.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOC, 29.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 92.5 KiB)
2 2018-09-14 2018-10-30 15:00:00 Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 4 700 000 zł ogłoszony
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 15.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • stan zobowiązań Gminy Elbląg (DOCX, 19 KiB)
 • zaświadczenie o wyborze Wójta (PDF, 75.5 KiB)
 • opinia RIO (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg w sprawie emisji obligacji (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmian budżetu (ZIP, 9.8 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmiany WPF (PDF, 7.9 MiB)
3 2018-09-07 2018-09-26 10:00:00 „Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki” ogłoszony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 474.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 200 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.1 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 132 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 230.8 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - RYSUNKI (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 105.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu