ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2018-12-05
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Opieka autorska nad Systemem Obsługi Jednostek Samorządu Terytorialnego PUMA w Urzędzie Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (HTML, 14.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2016-09-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2012-08-31
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Remont odcinka drogi gminnej Nr 101001 N w miejscowości Nowotki - III Kolonia.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2008-10-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wójt Gminy Elbląg ogłasza pierwszy publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Elbląg
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki