ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-04-27 2018-05-14 10:00:00 "Utwardzenie placu gospodarczo-składowego na dz. nr 103 wraz ze zjazdem z drogi powiatowej Nr 1100N przy Szkole Podstawowej w miejscowości Nowakowo” w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 259.4 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 500.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 126.4 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 210 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 208.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 133.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 134.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 125.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy (PDF, 254.2 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (ZIP, 352.5 KiB)
2 2018-03-15 2018-03-23 10:00:00 „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Elbląg, od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz z punktów selektywnej zbiórki” w toku
 • SIWZ (PDF, 990.5 KiB)
 • Załącznik numer 1 do SIWZ (DOC, 58 KiB)
 • Zał. nr 2 SIWZ Odpady Umowa (DOC, 117 KiB)
 • Załącznik numer 1 do Umowy (XLS, 236.5 KiB)
 • Załącznik numer 2 do Umowy (XLS, 81.5 KiB)
 • Załącznik numer 3 do Umowy (XLS, 36 KiB)
 • Załącznik nr 4 do Umowy (DOC, 42.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (DOC, 44.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (DOC, 38.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (DOC, 50 KiB)
 • Załącznik nr 1 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 2 do oferty (DOCX, 14.1 KiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (DOCX, 13.5 KiB)
 • Załącznik nr 9 do SIWZ (DOCX, 15.3 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ (PDF, 152.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 416 KiB)
 • Informacja o wyborze Najkorzystniejszej oferty (PDF, 192.5 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu