ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-08-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-08 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Elbląg
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ zmodyfikowana 24.08.2020 (PDF, 904.4 KiB)
 • Opis Przedmiotu Zamówienia zmodyfikowany 24.08.2020 (PDF, 904.4 KiB)
 • Projekt umowy zmodyfikowany 24.08.2020 (PDF, 665.3 KiB)
 • Wykaz Cen zmodyfikowany 24.08.2020 (XLSX, 15.3 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 823.5 KiB)
 • Projekt umowy (PDF, 600.8 KiB)
 • Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ZIP, 83.5 KiB)
 • Załącznik do oferty - Wykaz cen (XLSX, 15.1 KiB)
 • Załączniki - wersja edytowalna (DOCX, 38.8 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Elbląg w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (PDF, 70.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 485 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 4 700 000 zł
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 15.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • stan zobowiązań Gminy Elbląg (DOCX, 19 KiB)
 • zaświadczenie o wyborze Wójta (PDF, 75.5 KiB)
 • opinia RIO (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg w sprawie emisji obligacji (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmian budżetu (ZIP, 9.8 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmiany WPF (PDF, 7.9 MiB)