ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-07-20 2017-08-08 10:00:00 Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. w toku
 • Pytania do SIWZ EGZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 905.7 KiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 624.8 KiB)
 • Załącznik Nr 1 - Wykaz PPE (PDF, 719.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 Wykaz PPE (XLS, 177.5 KiB)
 • Załącznik Nr 2 - Formularz_oferty (PDF, 306.6 KiB)
 • Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy spełnianie warunków (PDF, 273.2 KiB)
 • Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy wykluczenie (PDF, 280.2 KiB)
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz dostaw (PDF, 265.6 KiB)
 • Załącznik Nr 6 - Umowa projekt (PDF, 422.3 KiB)
 • Załącznik Nr 7 - Pełnomocnictwo (PDF, 265.7 KiB)
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie grupa kapitałowa (PDF, 275.5 KiB)
2 2017-06-27 2017-07-12 11:00:00 Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Bogaczewo, Janów, Kazimierzowo i Raczki Elbląskie. w toku
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1 MiB)
 • Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamówienia (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 124.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 206.2 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 211.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 130.9 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 132.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 122.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (ZIP, 900.3 KiB)
 • Załącznik nr 8a - Przedmiary - Zadanie I (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 8b - Przedmiary - Zadanie II (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 8c - Przedmiary - Zadanie III (ZIP, 1.2 MiB)
 • Załącznik nr 8d - Przedmiary - Zadanie IV (ZIP, 729.6 KiB)
 • Załącznik nr 9a - Dokumentacja projektowa - Zadanie I (ZIP, 2.8 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Dokumentacja projektowa - Zadanie II (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 9c - Dokumentacja projektowa - Zadanie III (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 9d - Dokumentacja projektowa - Zadanie IV (ZIP, 2.7 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Specyfikacje Techniczne - Zadanie I (ZIP, 1.8 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Specyfikacje Techniczne - Zadanie II (ZIP, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10c - Specyfikacje Techniczne - Zadanie III (ZIP, 1.7 MiB)
 • Załącznik nr 10d - Specyfikacje Techniczne - Zadanie IV (ZIP, 698.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 381.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu