ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-05-07
Termin składania ofert / wniosków
2020-05-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa drogi dojazdowej gminnej nr 101035N w m. Władysławowo, Gmina Elbląg”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 684.8 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 126 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 298.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 304.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 123.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 107.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (PDF, 335.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Zobowiązanie do oddania zasobów do dyspozycji (PDF, 101.3 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 125 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - roboty drogowe (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje techniczne - kanalizacja deszczowa (PDF, 275.7 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - roboty drogowe (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Rysunki od 1 do 6 - roboty drogowe (ZIP, 9 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa Rysunki od 7 do 12 - roboty drogowe (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Dokumentacja projektowa - kanalizacja deszczowa (ZIP, 9.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary robót - roboty drogowe (PDF, 272 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Przedmiary - kanalizacja deszczowa (ZIP, 258.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy edytowalny (DOCX, 28.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału edytowalne (DOCX, 20.1 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia edytowalne (DOCX, 22.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej edytowalne (DOCX, 16.3 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót edytowalny (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - zobowiązanie do oddania zasobów do dyspozycji edytowalne (DOCX, 13 KiB)
 • załącznik nr 8 - oświadczenie o niezaleganiuw opłacaniu podatków edytowalne (DOCX, 13.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych na Przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Gminy Elbląg w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych (PDF, 70.2 KiB)
 • ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (PDF, 485 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2018-09-14
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji agenta emisji obligacji komunalnych dla Gminy Elbląg na kwotę 4 700 000 zł
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • zaproszenie do składania ofert (DOCX, 15.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie (DOCX, 12.1 KiB)
 • stan zobowiązań Gminy Elbląg (DOCX, 19 KiB)
 • zaświadczenie o wyborze Wójta (PDF, 75.5 KiB)
 • opinia RIO (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg w sprawie emisji obligacji (PDF, 1.2 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmian budżetu (ZIP, 9.8 MiB)
 • Uchwała Rady Gminy Elbląg ws. zmiany WPF (PDF, 7.9 MiB)