ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-04-18 2017-05-08 11:00:00 Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz ze stacjami podnoszenia ciśnienia wody na odcinku Nowina - Przezmark, gmina Elbląg ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu nr 67935-2017 (HTML, 111.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 400.3 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 26.4 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków (DOCX, 19.4 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 262.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 165 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 176.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 138.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.7 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-9 (ZIP, 8.6 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 10-18 (ZIP, 6.7 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 19-27 (ZIP, 3 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu