ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-01-31 2019-03-11 09:00:00 Przebudowa drogi gminnej nr 101042N, łączącej miejscowość Janów (obręb Komorowo Żuławskie) i miejscowość Przezmark Wieś" ogłoszony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 460.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 127.8 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 208.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 214.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.2 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (zmiana) (PDF, 133.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Wzór umowy (zmiana) (PDF, 238.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - DROGOWY (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 1-4 (ZIP, 6.5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 5-7 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 8-16 (ZIP, 6.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 17-20 (ZIP, 3.3 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 21-30 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 31-40 (ZIP, 8.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 41-46 (zmiana) (ZIP, 8 MiB)
 • Załącznik nr 7 - DROGOWY - Rysunki 47-50 (ZIP, 5 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - ODWODNIENIE (ZIP, 8.8 MiB)
 • Dokumentacja projektowa skanalizowania rowy (ZIP, 8.3 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - DROGOWE (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ODWODNIENIE (PDF, 274 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót - DROGOWE (zmiana) (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiary robót - ODWODNIENIE (zmiana) (PDF, 9.5 MiB)
 • Rysunek Pytanie nr 4 (PDF, 219.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu