ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Elbląska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (167.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 13.7 MiB)
 • Załącznik nr 1 - wykaz punktów poboru (XLS, 214 KiB)
 • Załącznik nr 2 - formularz ofertowy (DOC, 79 KiB)
 • Załącznik nr 3 - formularz JEDZ w wersji edytowalnej (DOC, 209 KiB)
 • Załącznik nr 4 - wykaz dostaw (DOC, 66 KiB)
 • Załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy (PDF, 636.2 KiB)
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (DOC, 41.5 KiB)
 • Załącznik nr 7 - oświadczenie Wykonawcy dot. wykazania braku przesłanek do wykluczenia (DOC, 42 KiB)
 • Załącznik nr 8 - pełnomocnictwo dla Wykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-30 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Obsługa bankowa budżetu Gminy Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Gminy
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SIWZ PO MODYFIKACJI tekst jednolity (PDF, 740.2 KiB)
 • SIWZ NIEAKTUALNA (PDF, 9.1 MiB)
 • ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 13.9 KiB)
 • NIEAKTUALNY Załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 13.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu (DOCX, 12.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 12.9 KiB)
 • Załącznik nr 4 - oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 15.9 KiB)
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 82.2 KiB)