ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Adamowo Wieś i Myślęcin”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 547.2 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 131.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (PDF, 296.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 301.1 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 120 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 103.1 KiB)
 • Załącznik nr 6a - Wzór umowy - ZADANIE I (PDF, 307.7 KiB)
 • Załącznik 6b - Wzór umowy (PDF, 306.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów (PDF, 96.8 KiB)
 • załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 9a - Specyfikacje techniczne - ZADANIE I (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - ZADANIE I (ZIP, 5.4 MiB)
 • Załącznik nr 10a - Dokumentacja projektowa - Rysunki - ZADANIE I (ZIP, 9.8 MiB)
 • Załącznik nr 11a - Przedmiary robót - ZADANIE I (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Specyfikacje techniczne - drogówka - ZADANIE II (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik nr 9b - Specyfikacje techniczne - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 256.3 KiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa branża drogowa - ZADANIE II (ZIP, 6 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 13.3 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa branża drogowa - Rysunki (ZIP, 10.9 MiB)
 • Załącznik nr 10b - Dokumentacja projektowa - kanalizacja - Rysunki (ZIP, 5.6 MiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - branża drogowa - ZADANIE II (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załącznik nr 11b - Przedmiary robót - kanalizacja - ZADANIE II (ZIP, 104.1 KiB)
 • Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - edytowalny (DOCX, 28.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków - edytowalny (DOCX, 20.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia - edytowalny (DOCX, 22.3 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - edytowalny (DOCX, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - wykaz robót - edytowalny (DOCX, 14.4 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji zasobów - edytowalny (DOCX, 12.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych - edytowalny (DOCX, 13.2 KiB)