ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-06-21 2017-07-05 11:00:00 Remont kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie, gmina Elbląg ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 94.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 394.2 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.3 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 254.7 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 107.6 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 2.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 25 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-2 (ZIP, 510.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 3-5 (ZIP, 621.3 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 273.4 KiB)
2 2017-06-14 2017-07-03 11:00:00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Gronowo Górne, ul. Agatowa - Diamentowa, gmina Elbląg ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 396.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.6 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.8 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 260.1 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 124.8 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 63.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 156.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-7 (ZIP, 852.8 KiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 1 MiB)
3 2017-06-13 2017-06-28 11:00:00 Budowa sieci wodociągowej na odcinku Gronowo Górne – Nowe Pole, gmina Elbląg ogłoszony
 • ogłoszenie o zamówieniu (HTM, 97 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.4 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOCX, 25.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału (DOCX, 19.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (DOCX, 24.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o braku lub o przynależności do grupy kapitałowej (DOCX, 14.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych (DOCX, 14.2 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat lokalnych (DOCX, 12.7 KiB)
 • załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 258.9 KiB)
 • załącznik nr 8 - przedmiary (PDF, 92.4 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. BIOZ (ZIP, 65.9 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. opis techniczny (ZIP, 81.3 KiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 1-3 (ZIP, 7.1 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 4-6 (ZIP, 5.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - projekt b.-w. rys. 7-10 (ZIP, 1.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWIORB (ZIP, 110.3 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu