ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2019-04-12 2019-04-30 10:00:00 „Rozbiórka starego przepustu i budowa nowego przepustu na rzece Bierutówce w ciągu drogi gminnej nr 101048N w miejscowości Pasieki” ogłoszony
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 475 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (PDF, 128.3 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 199.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 205.5 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 131.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót (PDF, 130.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków (PDF, 123.2 KiB)
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy (PDF, 230.9 KiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - Opis (PDF, 1.4 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Dokumentacja projektowa - projekt budowlany - Rysunki (ZIP, 5.2 MiB)
 • Załącznik nr 9 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiary robót (PDF, 105.6 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu