ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-08-11 2017-08-28 10:00:00 Remont nawierzchni dróg gminnych w m. Adamowo i Nowakowo ogłoszony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1020.3 KiB)
 • SIWZ Adamowo Nowakowo (PDF, 402.7 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (PDF, 123.6 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (PDF, 205 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia (PDF, 286.4 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (PDF, 180.5 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz robót (PDF, 131.5 KiB)
 • załącznik nr 6 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków lokalnych (PDF, 121.8 KiB)
 • załącznik nr 7a - wzór umowy (PDF, 230.6 KiB)
 • załącznik nr 7b - wzór umowy (PDF, 231.2 KiB)
 • załącznik nr 8a - przedmiar Adamowo (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 8b - przedmiar Nowakowo (PDF, 914.6 KiB)
 • załącznik nr 9a - dokumentacja projektowa Adamowo (PDF, 2.5 MiB)
 • załącznik nr 9b - dokumentacja projektowa Nowakowo (PDF, 3.5 MiB)
 • załącznik nr 10a - STWiORB Adamowo (PDF, 756.9 KiB)
 • załącznik nr 10b - STWiORB Nowakowo (PDF, 781.2 KiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu