Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Przebudowa odcinka drogi dojazdowej, gminnej w m. Nowe Pole, gmina Elbląg - etap I

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Elbląg

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 541401-N-2020

Termin składania ofert / wniosków: 2020-06-04 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-06-04 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-05-20 przez

Załączniki