ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sekretarz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Elżbieta Niżnik
Urząd Gminy Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elblag
tel. (055) 234-18-84 wew. 24
email:
I piętro pok. 22

Zadania Sekretarza Gminy

Do zadań Sekretarza należy  w szczególności:
1. Sekretarz Gminy wykonując wyznaczone przez Wójta zadania, zapewnia w powierzonym zakresie kompleksowe ich rozwiązywanie oraz
    sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę nad pracą:
   1 )Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych,
   2) Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich,
   3) Samodzielnych Stanowisk Pracy do spraw:
      a) Obsługi Biura Rady Gminy,
      b) Informatyki i Promocji,
      c) Kadr i Działalności Gospodarczej,
      d) Oświaty,
      e) Obsługi Sekretariatu,
      f) Koordynacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
      g) Sportu i Rekreacji,
   4) Stanowisk pomocniczych.
2.Sekretarz Gminy pełniący równocześnie obowiązki w zakresie organizacyjnym,  wykonuje zadania i kompetencje  określone  przez Wójta i w niniejszym regulaminie, a  w  szczególności:
   1) zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,
   2) bierze udział w sesjach Rady Gminy,
   3) sprawuje nadzór nad organizacją pracy Urzędu i koordynuje działania poszczególnych  komórek organizacyjnych,
   4) nadzoruje rzetelność i terminowość załatwiania spraw w tym, skarg i wniosków,
   5) zapewnia zgodność działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa (np. KPA, Instrukcją Kancelaryjną)
   6) koordynuje prace związane z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, ławników oraz referendów,
   7) nadzoruje prace dotyczące zakresów obowiązków pracowników Urzędu,
   8) nadzoruje prawidłowość zabezpieczenia administrowanego majątku oraz właściwego   wyglądu, estetyki  budynku Urzędu i jego otoczenia,
   9) sprawuje nadzór nad  racjonalnym  wydawaniem środków finansowych na zakup  materiałów  administracyjnych, gospodarczych  oraz
      wyposażenia itp.,
  10) podpisuje pisma i decyzje w granicach udzielonego przez Wójta upoważnienia,
  11) koordynuje, nadzoruje i ponosi odpowiedzialność służbową za prawidłowe wykonywanie powierzonych zadań i spraw  związanych
       z działalnością merytoryczną nadzorowanych komórek organizacyjnych  Urzędu,
  12) wykonuje nadzór i kontrolę w zakresie wykonywania czynności kancelaryjnych, przestrzegania  dyscypliny pracy w Urzędzie oraz
       przepisów kodeksu pracy i postępowania administracyjnego,
  13) wykonuje nadzór w zakresie  terminowego  umieszczania informacji i jej aktualizacji w Biuletynie Informacji Publicznej,
  14 )wykonuje nadzór w zakresie opracowania i wdrożenia do bieżącej pracy Urzędu obowiązujących dokumentów wewnętrznych (unormowań) oraz ich aktualizacji,
  15 )nadzoruje zadania w zakresie prawidłowej archiwizacji akt oraz dba o właściwy sposób ich wykorzystywania,
  16) wykonuje nadzór w zakresie  szkoleń  pracowników,
  17) przeprowadza  w uzgodnieniu z Wójtem i Zastępcą Wójta okresowe oceny pracy pracowników Urzędu oraz  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  18) sprawuje w  imieniu i na rzecz Wójta  bezpośredni nadzór  nad pracą podporządkowanych służbowo pracowników,
  19) współpracuje z Wójtem, Zastępcą Wójta  i Skarbnikiem Gminy w zakresie między  innymi:
      a) koordynacji programów , integracji i funduszy z Unii Europejskiej,
      b) przygotowania, koordynacji, realizacji inwestycji z zagwarantowaniem terminowego ich rozliczania,
      c)terminowego sporządzania i aktualizowania informacji zamieszczanej w Biuletynie Informacji Publicznej,
  20) wykonuje inne zadanie zlecone przez Wójta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Boruszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Murawska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-10 07:34:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-10 07:35:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-05 11:33:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7958 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »