ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Konsultacje społeczne

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:51:03 Edycja elementu informacja Protokół konsultacji społecznych Wójt Gminy Elbląg informuje, że w dniach od 17 października 2019 r. do 31 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2020 rok”. Projekt Programu był udostępniony na stronie internetowej Gminy Elbląg www.gminaelblag.pl ( w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg . Konsultacje były przeprowadzane w formie pisemnej poprzez możliwość składania uwag i wniosków na załączonym w wersji elektronicznej formularzu. Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2020 rok”. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2019-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:20:39 Upublicznienie elementu informacja Protokół konsultacji społecznych Wójt Gminy Elbląg informuje, że w dniach od 17 października 2019 r. do 31 października 2019 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2020 rok”. Projekt Programu był udostępniony na stronie internetowej Gminy Elbląg www.gminaelblag.pl ( w zakładce ORGANIZACJE POZARZĄDOWE), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Elbląg . Konsultacje były przeprowadzane w formie pisemnej poprzez możliwość składania uwag i wniosków na załączonym w wersji elektronicznej formularzu. Podczas przeprowadzonych konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2020 rok”. Dorota Białobrzeska
« powrót do poprzedniej strony