ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: wybory Prezydent RP