ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Deklaracja Dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Deklaracja Dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.bip.gminaelblag.pl

Urząd Gminy Elbląg zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Elbląg.

  • Data publikacji strony internetowej: 2009-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-19.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,.
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo,.
  • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,.
  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
  • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów,.
  • Część dokumentów pdf została opublikowana bez warstwy tekstowej, linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2009-01-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-19.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Maciejewski,

<e-mail>

. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 234 18 84 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Elbląg

Browarna 85
82-300 Elblag

Budynek Urzędu Gminy Elbląg położony jest przy ulicy Browarnej 85.
Do budynku prowadzą schody. Ponadto budynek jest wyposażony w windę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób, które poruszają się na wózku inwalidzkim, osób niewidomych lub słabowidzących.
Drzwi wejściowe do budynku są sterowane automatycznie.

Do budynku można dojechać:

1) samodzielnie:

parking jest przed budynkiem, w strefie bezpłatnego parkowania,
przed wejściem głównym jest oznakowane miejsce postojowe, przeznaczone dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami,

2) środkami komunikacji publicznej:

dojazd tramwajem: przystanek Browarna - Urząd Gminy,

W budynku zamontowano tabliczki z informacją pisaną i piktograficzną oraz oznakowanie pomieszczeń i klatki schodowej alfabetem Braille`a.
W holu głównym znajduje się wyznaczone miejsce, dedykowane do obsługi dla osób z niepełnosprawnościami.
Urząd dysponuje mobilną pętlą indukcyjną na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, przede wszystkim dla osób słabosłyszących.
Osoby chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego mogą zgłosić taką potrzebę (co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą) do sekretariatu urzędu.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową i poruszających się na wózku znajduje się na parterze budynku.
Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Niżnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-22 10:45:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-22 10:52:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stępień
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-03-19 10:43:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4139 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »