ˆ

Rok 2021

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:08 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze wniosków o wydanie rekomendacji Związku ZIT w ramach Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego dot. zgodności ze Strategią Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania z Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Administrator Systemu
« powrót do poprzedniej strony