ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pod: budowę, przebudowę zjazdu, budowę obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowegoDrukuj informacjęSprawa: Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pod: budowę, przebudowę zjazdu, budowę obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Szczegóły informacji

Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pod: budowę, przebudowę zjazdu, budowę obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wydział: Stanowisko d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowodziowego

Ogłoszono dnia: 2008-10-10 10:32:48

Termin załatwienia

Wydawanie decyzji następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni

Osoba kontaktowa

Dariusz Zięba – inspektor d/s drogownictwa, melioracji i zabezpieczenia przeciwpowo-dziowego

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg, 
ul. Browarna 8
pokój nr 6
 
 

Telefon kontaktowy

(0-55) 234-18-84 w.48

Sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia w formie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej pod: budowę, przebudowę zjazdu, budowę obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 
 

Miejsce odbioru

Wnioskodawca – klient po odbiór zezwolenia zgłasza się osobiście do siedziby tut. urzędu do pokoju nr 6 lub produkt w formie decyzji może być dostarczony za pośrednictwem poczty i zwrotnym potwierdzeniem odbioru
 
 
 

Wymagane Dokumenty

1. Wniosek - część I o wydanie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym w celu  wykonania prac budowlanych związanych z budową, przebudową, remontem zjazdu, budową obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2.  Plan sytuacyjny odcinka pasa drogowego przewidzianego do zajęcia z podaniem jego  wymiarów w skali 1:500; 1:1000

3.  Kserokopię postanowienia Wójta Gminy Elbląg uzgadniającej lokalizację planowanych do budowy, przebudowy, remontu urządzeń w pasie drogowym;

4.  Kserokopię decyzji – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do realizacji  

5.  Kserokopię projektu organizacji ruchu drogowego;

6.  Harmonogram robót (w przypadku etapowego prowadzenia robót ). 
 
 

Czas realizacji

30 dni
 
 

Opłaty

W myśl art. 40 ust.3 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę. Opłatę nalicza i pobiera w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. Wysokość opłat ustaliła Rada Gminy Elbląg w uchwale nr VIII/38/07 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie 1 m²  pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z dnia 30 lipca 2007r. Nr 111, poz. 1571)
Zezwolenie zwolnione jest od opłaty skarbowej na podstawie cz. III ust. 44 pkt 2, ppkt 8, załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.)
 
 

Tryb odwoławczy

Na wydaną decyzję służy stronie wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Elbląg w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 
 

Podstawa prawna

1. Art. 40 ust. 1, 2 pkt 1 i ust.3,4,11,13,15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach   publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.).
 
2. § 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia  warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz.1264).

3. Uchwała Nr VIII/38/2007 Rady Gminy Elbląg z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie zmiany  uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie 1m² pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z dnia 30 lipca 2007r. Nr 111, poz. 1571).

4. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dariusz Zięba
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dariusz Zięba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-10 10:31:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Zięba
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-10 10:32:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Zięba
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02 10:51:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony