ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie dowodu osobistegoDrukuj informacjęSprawa: Wydanie dowodu osobistego

Szczegóły informacji

Wydanie dowodu osobistego

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2008-10-10 13:46:29

Termin załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku

Osoba kontaktowa

Dominika Sałek, Wiesława Bęben

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg 
ul. Browarna 85
pokój nr 8

Telefon kontaktowy

55 234-18-84 w.40

Adres e-mail

ewidencja@gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

Złóż wniosek o dowód osobisty jak najszybciej, jeśli:
 • masz ukończone 18 lat i nie masz jeszcze dowodu osobistego,
 • twój obecny dowód osobisty traci ważność, złóż wniosek co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,
 • zmieniły się dane osobowe w twoim obecnym dowodzie, na przykład nazwisko,
 • zmienił się twój wygląd, co utrudnia albo uniemożliwia rozpoznanie cię,
 • twój obecny dowód zagubił się, został zniszczony lub skradziony,
 • certyfikaty w twoim dowodzie zostały unieważnione,
 • chcesz mieć dowód osobisty z warstwą elektroniczną i odciskami palców.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego dla osoby która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej, dzieci do 13 roku życia) lub osoby, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, dzieci w wieku od 13 roku życia) składa rodzic, opiekun albo kurator. Do złożenia wniosku dla osoby małoletniej wymagana jest obecność jednego z rodziców wraz z jego dokumentem tożsamości (tj. dowodem osobistym lub paszportem).
 
PAMIĘTAJ!
 • osoby, które ukończyły 5 rok życia muszą być obecne przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 • podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobierane są odciski palców od osób powyżej 12 roku życia.
 
NIE MUSISZ wymieniać dowodu, jeśli zmienia się twój adres zameldowania, nazwa urzędu, który wydał twój dowód, albo nazwa miejsca urodzenia.
 
 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg ul. Browarna 85 , pokój nr 8
 
 

Wymagane Dokumenty

1. DOWÓD OSOBISTY
2. FOTOGRAFIA  spełniająca następujące warunki:
 • zdjęcie powinno być aktualne – zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
 • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
 • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia, musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy),
 • tło zdjęcia powinno być białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych,
 • na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zdjęć dołączanych do wniosku można znaleźć tutaj.
 
Przykłady prawidłowych zdjęć:
 
Przykłady nieprawidłowych zdjęć:

Czas realizacji

30 dni od daty złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dowód osobisty należy odebrać osobiscie w urzędzie, w kótrym złożono wniosek. Jeśli masz dotychczasowy dowód osobisty weź go ze sobą do urzędu.
 
Sprawdź czy twój dowód jest juz gotowy do osbioru! Można zrobić to wygodnie przez Internet wprowadzając jedynie numer wniosku.
 
Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:
 • do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).
Możesz też zrobić to później, w dowolnym urzędzie gminy.
Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty.
 

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić twoją tożsamość oraz polskie obywatelstwo.
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną – wydawany jest od 4 marca 2019 roku.
Dowody wydawane po 7 listopada 2021 r. zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Wyjątek stanowią jedynie dowody osobistego wydawane dla osób do 12 roku życia.
Dowód osobisty MUSI mieć każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce.
Dowód MOŻE mieć też osoba, która nie ma jeszcze 18 lat (na przykład jeśli chce podróżować za granicę do krajów, w których nie jest wymagany paszport).
Dowód osobisty ważny jest:
 • 10 lat – dla osób w wieku od 12 lat,
 • 5 lat – dla osób w wieku do 12 lat,
 • 12 miesięcy – dla osób w wieku od 12 lat, w przypadku, gdy z powodu fizycznej chwilowej przeszkody nie jest możliwe pobranie odcisków palców.
W przypadku trwałej fizycznej przeszkody uniemożliwiającej pobranie odcisków palców – dowód osobisty dla osoby, która ukończyła 12 lat wydany zostanie z 10-letnim terminem ważności.
 
NIE ma obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód z odciskami palców. Wymiana ta nastąpi naturalnie, gdy upłynie ważność twojego dowodu osobistego. Jeśli chcesz mieć wcześniej e-dowód z odciskami palców, możesz już teraz złożyć o niego wniosek.
 
W dowodach osobistych z warstwą elektroniczną umieszczane są certyfikaty:
 • certyfikat potwierdzania obecności - jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN,
 • certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia - pozwala uwierzytelnić się w usługach online, ma go tylko osoba, która skończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona. By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.
 • certyfikat podpisu osobistego – Jest to certyfikat nieobligatoryjny oznacza to, że wgrywany jest on w warstwę elektroniczną tylko na życzenie obywatela. Podpis osobisty posiada identyczną funkcjonalność jak Profil Zaufany i służy do komunikacji z polskimi systemami administracji. Podpis osobisty jest zaawansowanym podpisem elektronicznym, do jego użycia wymagany jest czytnik lub telefon z technologią NFC. W kontakcie z podmiotem publicznym jest tak samo ważny jak  podpis własnoręczny.                By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.         
  Aby certyfikat podpisu osobistego znalazł się w e dowodzie, należy wyrazić na to zgodę podczas składania wniosku o nowy dokument. W przypadku dziecka, które ukończyło 13 lat, rodzic lub opiekun może wyrazić taką zgodę, jeśli chce, żeby w dowodzie dziecka znalazł się certyfikat podpisu osobistego. Osoba, która składa wniosek o wydanie dowodu osobistego na 30 dni lub mniej przed datą 18. urodzin, może samodzielnie wyrazić zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego. W takich przypadkach podpis osobisty będzie ważny dopiero w dniu uzyskania pełnoletności.
Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
 • certyfikat kwalifikowanego podpisu elektronicznego - możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.
 
Podczas odbioru dowodu w urzędzie możesz ustalić kody PIN:
 • do logowania – 4-cyfrowy kod PIN 1,
 • do podpisu osobistego – 6-cyfrowy kod PIN 2 (jeśli we wniosku zaznaczono odpowiednie pole).
Możesz też zrobić to później, w dowolnym urzędzie gminy.
Aby dokonać zmiany kodu PIN, musisz posiadać oprogramowanie do obsługi e-dowodu oraz czytnik lub aplikację eDO App. Konieczne jest podanie dotychczasowego kodu PIN, a następnie podanie nowego kodu PIN i powtórzenie go. Kod PIN1 posiada cztery cyfry, a kod PIN2 sześć cyfr.
Zmiany kodu PIN możesz dokonać również w dowolnym urzędzie gminy.
 
Razem z dowodem dostaniesz kod PUK do niego. Możesz też nie odebrać kodu. Kod będzie czekał na ciebie w urzędzie, który wydał twój dowód osobisty. Służy on do odblokowania możliwości korzystania z funkcjonalności e-dowodu w przypadku zablokowania kodów PIN1 lub PIN2. Po trzykrotnym wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN1 lub PIN2, funkcjonalność odpowiednio profilu osobistego lub podpisu osobistego zostaje zablokowana. Trzeba wtedy za pomocą kodu PUK odblokować powyższe funkcjonalności poprzez ustalenie nowych kodów PIN1 lub/i PIN2. Możesz to zrobić w domu, przy użyciu oprogramowania do obsługi e-dowodu lub aplikacji eDO App, które umożliwiają również zmianę kodów PIN.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 671).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 1865)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1431).
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Wojarz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Sałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-10 13:46:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-10 13:46:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Sałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-01-05 14:34:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18999 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony