ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Podział nieruchomościDrukuj informacjęSprawa: Podział nieruchomości

Szczegóły informacji

Podział nieruchomości

Wydział: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2010-12-20 10:48:50

Termin załatwienia

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 60 dni

Osoba kontaktowa

Jacek Stando

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elblag
ul. Browarna 85, 
pokój nr 35

Telefon kontaktowy

055 234 18 84 wew.44

Adres e-mail

jacek.stando @ gminaelblag.pl

Sposób załatwienia

1. Złożenie wniosku o zaopiniowanie zgodności przedłożonego wstępnego projektu  podziału nieruchomości z ustaleniami planu   miejscowego, sporządzonego według załączonego.
2. Jeżeli wniosek nie zawiera wymaganych dokumentów lub brak jest załączników pracownik wzywa wnioskodawcę, celem uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.  
3. Uzgodnienie wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy oraz przepisami odrębnymi. W przypadkach określonych w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie opiniuje się wstępnego projektu podziału nieruchomości (wydawana jest decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości).
4. W przypadku, gdy wstępny projekt podziału nieruchomości jest niezgodny z ustaleniami planu miejscowego, a w razie jego braku, niezgodny z przepisami odrębnymi powołanymi powyżej lub decyzją o warunkach zabudowy, zostaje wydane postanowienie o negatywnym zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości, kończące w tym przypadku procedurę (postanowienie doręczane przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio wnioskodawcy za potwierdzeniem własnoręcznym  podpisem).
5. Po upływie terminu zażalenia na postanowienie (tj. 7 dni) oraz po zatwierdzeniu operatu technicznego z podziału nieruchomości, wnioskodawca dostarcza mapę  z projektem podziału, wykaz zmian gruntowych i protokół przyjęcia granic, sporządzone przez uprawnionego geodetę, w celu wydania decyzji zatwierdzającej podział.
6. Dokonanie analizy zgodności dostarczonej mapy zawierającej projekt podziału z wstępnym projektem podziału
7. Wydanie decyzji administracyjnej, zatwierdzającej podział.
 

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
pokój nr 35

Wymagane Dokumenty

1. Dokument, stwierdzający tytuł prawny do  nieruchomości;
2. Aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz.2147 ze zm.);
4. Oświadczenie o nie posiadaniu ww. decyzji;
5. Wstępny projekt podziału nieruchomości  sporządzony na kopii mapy zasadniczej , a w przypadku jej braku – na kopii mapy  katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu (z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art.95 ww. ustawy);
6. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości, wpisanej do rejestru zabytków.
7 .Mapa z projektem podziału;
8. Wykaz zmian gruntowych;
9 .Protokół przyjęcia granic
10. Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej
 

Czas realizacji

 
Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 60 dni

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Podstawa prawna

1) Rozdział 1 działu III ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
   (tj.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami);

2) Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
   (tj.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
   (Dz.U. 268 z 2004 r., poz. 2663).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jacek Stando
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jacek Stando
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-17 09:39:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Celina Marzec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-20 10:48:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Celina Marzec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-02 11:12:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6623 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony