ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Dopisanie do rejestru wyborców w danej gminie (Centralnym Rejestrze Wyborców)Drukuj informacjęSprawa: Dopisanie do rejestru wyborców w danej gminie (Centralnym Rejestrze Wyborców)

Szczegóły informacji

Dopisanie do rejestru wyborców w danej gminie (Centralnym Rejestrze Wyborców)

Wydział: Referat Spraw Obywatelskich

Ogłoszono dnia: 2023-09-01 13:00:26

Termin załatwienia

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku rozbieżności danych we wniosku złożonym o ujęcie w części B Centralnego Rejestru Wyborców (dotyczy obcokrajowców) z danymi w rejestrze PESEL wójt/burmistrz/prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg - Referat Spraw Obywatelskich

Sposób załatwienia

  1. Wyborcy, którzy stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, a chcą być ujęci
    w Centralnym Rejestrze Wyborców mogą złożyć wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w urzędzie gminy na terenie której zamieszkują.
  2. Ujęcie w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek w obwodzie głosowania w danej gminie powoduje automatyczne usunięcie wyborcy z obwodu właściwego ze względu na stałe miejsce zameldowania.
  3. Osoby ujęte w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na własny wniosek korzystają na obszarze danej gminy z praw wyborczych we wszystkich przeprowadzanych wyborach i referendach bez konieczności ponawiania wniosku.
  4. W przypadku gdy w chwili złożenia wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada nadanego numeru PESEL, w celu jego nadania uzupełnia we wniosku dodatkowe dane wymagane do nadania numeru PESEL.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg pok. 8, ul. Browarna 85, 82-300 Elbląg

Wymagane Dokumenty

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania.

Czas realizacji

Decyzję o ujęciu lub o odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania wydaje się w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.
W przypadku rozbieżności danych we wniosku złożonym o ujęcie w części B Centralnego Rejestru Wyborców (dotyczy obcokrajowców) z danymi w rejestrze PESEL wójt/burmistrz/prezydent wyjaśnia rozbieżności w terminie 7 dni.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Do wniosku powinieneś dołączyć dokument, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku. Takim dokumentem jest na przykład: akt własności lub umowa najmu mieszkania; umowa na media (np. prąd, gaz, woda, telefon) w której są twoje dane; oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu, w którym potwierdzi, że stałe przebywasz w jego lokalu, oraz dokument potwierdzający, że osoba podpisująca to oświadczenie jest jego właścicielem lub najemcą.
 
Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców za pośrednictwem strony internetowej. https://www.gov.pl/web/gov/zmien-obwod-glosowania-lub-dopisz-sie-do-crw
Sprawa załatwiana przez Internet musi być opatrzona podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 t. j. z późń. zm.) 
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (Dz. U. z 2023 r. poz. 1495)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominika Sałek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-01 09:27:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dominika Sałek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-01 13:00:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dominika Sałek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-02-06 10:51:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
226 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony