ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Drukuj informacjęSprawa: Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Szczegóły informacji

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2008-08-13 07:51:24

Termin załatwienia

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Jacek Stando

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg, 82-300 Elbląg ul. Browarna 85
Sekretariat pokój nr 20
Informacje – stanowisko ds. gospodarki przestrzennej – pokój nr 6
Tel. 055 234 18 84 wew. 44
Godziny pracy:
- w środy 8:00 – 16:00
- w pozostałe dni robocze 7:00 – 15:00

Telefon kontaktowy

Tel. 055 234 18 84 wew. 44

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, pokój nr 6 lub przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji powinien zawierać:
– zgodę strony na przeniesienie decyzji
– wskazanie numeru i daty decyzji wnioskowanej do przeniesienia
– zobowiązanie składającego wniosek o przyjęciu wszystkich warunków decyzji

Czas realizacji

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni.

Opłaty

–  od wydania decyzji przeniesienia 56.00 zł
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi

W załączeniu formularz wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy –2, który jest dostępny również w Urzędzie Gminy Elbląg w pokoju nr 6

Podstawa prawna

– Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r.),
– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2004 r., z późn. zm.).
– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.).

« powrót do poprzedniej strony