Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Dzierżawa gruntu

Wydział: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i rolnictwa

Ogłoszono dnia: 2022-08-08 12:08:26

Termin załatwienia

Do 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi załącznikami), a w sprawach szczególnie skomplikowanych – dłużej. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym. Terminy wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania.

Osoba kontaktowa

Celina Marzec, pok. nr 35

Miejsce załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Sekretariacie pokój nr 20 lub przesłać pocztą na adres Urzędu.
Wniosek można złożyć wypełniając formularz usługi na platformie ePUAP dla Urzędu Gminy.
 

Telefon kontaktowy

55 234 18 84 wew. 45

Sposób załatwienia

1. Złożenie wypełnionego wniosku.
2. Podpisanie umowy dzierżawy lub uzyskanie odmowy zawarcia umowy dzierżawy.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elblag
ul. Browarna 85
82-300 Elbląg 
pokój nr 35

Wymagane Dokumenty

1. Wypełniony wniosek.

Opłaty

Roczny czynsz dzierżawny oraz podatek naliczony odrębną decyzją Wójta Gminy Elbląg.

Tryb odwoławczy

Sprawy o charakterze cywilno-prawnym, do których należy również zawieranie umów dzierżawy nie podlegają trybowi odwoławczemu. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Uwagi

Umowa dzierżawy jest umową, która wiąże dwie strony: wydzierżawiającego oraz dzierżawcę. Polega ona na tym, że wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nieoznaczony czas, natomiast dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz (art. 693 § 1 Kodeksu cywilnego).

Podstawa prawna

1. Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
3. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
5. Uchwała Nr XXXVIII/210/2010 Rady Gminy Elbląg z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością do Gminy Elbląg.
6. Uchwała Nr XIX/134/2012 Rady Gminy Elbląg z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego, z tytułu dzierżawy gruntów będących własnością do Gminy Elbląg.
7. Uchwała Nr XVI/92/2008 Rady Gminy Elbląg z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Elbląg.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Elblągu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Celina Marzec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-08 12:06:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Celina Marzec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-08 12:08:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Celina Marzec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-08 12:08:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
495 raz(y)