Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby - dotyczy decyzji o warunkach zabudowy wydanych w oparciu o ustawę z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2008-08-13 07:51:24

Termin załatwienia

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni.

Osoba kontaktowa

Jacek Stando

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy Elbląg
ul. Browarna 85
pokój nr 35

Telefon kontaktowy

Tel. 055 234 18 84 wew. 44

Miejsce odbioru

Urząd Gminy Elbląg, ul. Browarna 85, pokój nr 6 lub przesyłka polecona za potwierdzeniem odbioru

Wymagane Dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji powinien zawierać:
– zgodę strony na przeniesienie decyzji
– wskazanie numeru i daty decyzji wnioskowanej do przeniesienia
– zobowiązanie składającego wniosek o przyjęciu wszystkich warunków decyzji

Czas realizacji

Wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni.

Opłaty

–  od wydania decyzji przeniesienia 56.00 zł
Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia
w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji o warunkach zabudowy służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

– Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r, poz 647 z późn. zm.)

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz 267

– Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z 2006 r.).

Załączniki