ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-11-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:33 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa i montaż zbiornika stalowego zewnętrznego na wodę pitną o pojemności efektywnej 150m3 wraz z oprzyrządowaniem z lokalizacją w Pilonie na dz. nr 109 Barbara Wiśniewska
10:34:07 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii o wydaniu decyzji znak DLI-II.7621.39.2019.PMJ.23 z dnia 16.11.2021 r. dotyczącej decyzji Wojewody Pomorskiego Nr 2 ZRIDW2019 z dnia 24.06.2019 r.
(widoczna od 2021-11-26 00:00:00 do 2021-12-11 00:00:00)
Celina Marzec
10:17:40 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa i montaż zbiornika stalowego zewnętrznego na wodę pitną o pojemności efektywnej 150m3 wraz z oprzyrządowaniem z lokalizacją w Pilonie na dz. nr 109 Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2021-11-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:02:16 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.12.10.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami, biologiczno-mechaniczną oczyszczalnią ścieków i odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do kanału melioracyjnego położonego na działce nr 471, zlokalizowanych w miejscowości Bielnik Drugi, obręb geodezyjny Janowo, gm. Elbląg na działkach nr 283, 284, 290, 322/3, 337, 338, 413, 415, 420, 454, 462/2, 463, 464, 465, 466, 468, 469, 471.
(widoczna od 2021-11-25 00:00:00 do 2021-12-09 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:47:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji protokoły imiennego głosowania XXXV sesja - Nazwa elementu do którego przynależy: Protokoły głosowań Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:04:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.13.09.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody położonej na działkach nr 462, 461/2, 172/2, 173/1, 173/2 w Nowinie, obręb geodezyjny Nowina, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-11-24 00:00:00 do 2021-12-08 00:00:00)
Anita Bartnicka
08:43:58 elementu informacja Obwieszczenie Starosty Elbląskiego o wszczęciu postepowania na wniosek Black and White Style Nowina 38 w sprawie wydania zezwolenia na termiczne przekształcanie odpadów drewnopochodnych - status aktualny Aleksandra Chudzik
08:43:53 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Elbląskiego o wszczęciu postepowania na wniosek Black and White Style Nowina 38 w sprawie wydania zezwolenia na termiczne przekształcanie odpadów drewnopochodnych Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-11-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:25:30 Deaktywacja elementu informacja Wójt Gminy Elbląg ogłasza pierwszy pisemny publiczny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Elbląg
(widoczna od 2021-10-20 00:00:00 do 2021-11-25 00:00:00)
Celina Marzec
10:25:24 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Elbląg ogłasza pierwszy pisemny publiczny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Elbląg
(widoczna od 2021-11-19 00:00:00 do 2021-12-23 00:00:00)
Celina Marzec

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony