ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:16 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Pasieki - Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Barbara Wiśniewska
10:43:05 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Pasieki - Weklice dla istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2022-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:10:28 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.22.10.2022 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV położonej na działkach nr 216, 221, 92/1 i 92/4 w miejscowości Pilona, obręb geodezyjny Pilona, gmina Elbląg.
(widoczna od 2022-10-06 00:00:00 do 2022-10-21 00:00:00)
Anita Małkińska
10:38:25 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XLVII/342/2022 Rady Gminy Elbląg w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Dorota Białobrzeska
09:36:01 Upublicznienie elementu informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące (rz. Bierutówka) oraz przez lewy i prawy wał przeciwpowodziowy kanału technologicznego oraz kablowych linii nn-0,4kV w rurach przepustowych, obręb Myślęcin, gm. Elbląg
(widoczna od 2022-10-04 00:00:00 do 2022-10-18 00:00:00)
Piotr Kusy

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:16:04 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Przezmark i Nowotki” w podziale na części Barbara Wiśniewska
10:15:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Przezmark i Nowotki” w podziale na części Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:42:56 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Przezmark i Nowotki” w podziale na części Barbara Wiśniewska
07:41:39 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Remont odcinków dróg gminnych w miejscowościach Przezmark i Nowotki” w podziale na części Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2022-09-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:32:00 elementu informacja Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elblag o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Budowa zakładu recykingu metali, działka nr 3 obreb 32, m. Elbląg - status aktualny Aleksandra Chudzik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony