ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:29:23 Upublicznienie listy kandydatów elementu wakaty - ogłoszenie 2/2022 Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2022-05-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:03:39 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2022-05-25 00:00:00 do 2022-06-16 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:56:38 elementu informacja Obwieszczenie Wojta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PASIEKI II o mocy do 1MW wraz z droga dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, na działkach nr 40/1 i 40/2 obręb Pasieki gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik
08:56:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PASIEKI II o mocy do 1MW wraz z droga dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, na działkach nr 40/1 i 40/2 obręb Pasieki gm. Elbląg". Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2022-05-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji informacja dodatkowa UG -jednostkowa (word)-sig-sig - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania Rok 2021 Administrator Systemu
12:39:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji rachunek zysków i strat Urząd Gminy Elbląg 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania Rok 2021 Administrator Systemu
12:39:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budzetowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania Rok 2021 Administrator Systemu
12:39:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budzetowych - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania Rok 2021 Administrator Systemu
12:39:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji zestawienie zmian w funduszu jednostkowe Urząd Gminy 2021 r. - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania Rok 2021 Administrator Systemu
12:39:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Bilans z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2021 r - Nazwa elementu do którego przynależy: Sprawozdania Rok 2021 Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony