ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:35:46 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep. 1080/ZP/21 o wydaniu postanowienia w toku postępowania z odwołania Inwestora Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, działającego przez pełnomocnika - Pana Pawła Kuty, od decyzji Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 18 marca 2021 r. nr GP.6733.01.21 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia określonego ostatecznie przez Wnioskodawcę jako budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV położonej na działkach nr 379/9, 364 i 379/6 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-07-27 00:00:00 do 2021-08-10 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-07-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:00:31 Upublicznienie elementu informacja Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg Anita Bartnicka
07:56:29 Upublicznienie elementu informacja Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Przewodniczącej Rady Gminy Elbląg Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-07-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:10:39 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie Barbara Wiśniewska
13:10:14 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie Barbara Wiśniewska
09:34:12 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2021-07-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:33:25 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2 Barbara Wiśniewska
11:33:12 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Ogłoszenie o wykonaniu umowy - Nazwa elementu do którego przynależy: Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2 Barbara Wiśniewska
11:31:41 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2 Barbara Wiśniewska
11:03:05 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa ogrodzenia budynku wraz z terenem zlokalizowanym w Elblągu przy ul. Żeromskiego 2B na działce nr 886/2 Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony