ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:00 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Ebląg o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173 obręb Janowo gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik
10:17:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Ebląg o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173 obręb Janowo gm. Elbląg". Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.09.09.2021 o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101011 N wraz z odcinkiem tej drogi, położonych na działce nr 63 w Czechowie oraz na działkach nr 44/1, 45/1 i 382 w Przezmarku, obręb geodezyjny Czechowo i Przezmark, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-09-09 00:00:00 do 2021-09-23 00:00:00)
Anita Bartnicka
08:17:13 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Elbląg ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Elbląg
(widoczna od 2021-09-08 00:00:00 do 2021-10-09 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:03:20 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 07.09.2021 r.
(widoczna od 2021-09-07 00:00:00 do 2021-09-16 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:01:28 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep. 1080/ZP/21 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie z odwołania Inwestora Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, działającego przez pełnomocnika - Pana Pawła Kuty, od decyzji Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 18 marca 2021 r. nr GP.6733.01.21 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia określonego ostatecznie przez Wnioskodawcę jako budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV położonej na działkach nr 379/9, 364 i 379/6 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-09-06 00:00:00 do 2021-09-21 00:00:00)
Anita Bartnicka
08:59:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep. 1080/ZP/21 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie z odwołania Inwestora Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, działającego przez pełnomocnika - Pana Pawła Kuty, od decyzji Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 18 marca 2021 r. nr GP.6733.01.21 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia określonego ostatecznie przez Wnioskodawcę jako budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV położonej na działkach nr 379/9, 364 i 379/6 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-09-06 00:00:00 do 2021-09-21 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg i możliwościach zapoznania się z jego treścią Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:45:53 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ABO BOŁOSZKO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Berylowa 7, 82-310 Elbląg 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym i rozpoczęcie produkcji frontów lakierowanych na działce nr 578/2 obręb Nowina gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik
09:45:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ABO BOŁOSZKO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Berylowa 7, 82-310 Elbląg 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym i rozpoczęcie produkcji frontów lakierowanych na działce nr 578/2 obręb Nowina gm. Elbląg". Aleksandra Chudzik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony