ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:23:33 elementu informacja Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące decyzji o środowiskowcych uwarunkowaniach: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską - lokalizacja Nowy Świat. - status aktualny Aleksandra Chudzik
12:23:27 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące decyzji o środowiskowcych uwarunkowaniach: Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoka Gdańską - lokalizacja Nowy Świat. Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:54 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 wersja 4
(widoczna od 2021-09-29 00:00:00)
Barbara Wiśniewska
15:09:17 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Elbląg w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 80,73 m2. Dorota Białobrzeska
15:07:29 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Elbląg w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokali użytkowych. Dorota Białobrzeska
15:05:32 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIII/252/2021 Rady Gminy Elbląg w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego o pow. 273,64 m2 Dorota Białobrzeska
15:02:43 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XXXIII/251/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok. Dorota Białobrzeska
15:01:24 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Rady Gminy Elbląg Nr XXXIII/250/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040. Dorota Białobrzeska
14:58:18 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 52/2021 Wójta gminy Elbląg w sprawie zmiany zarządzenia nr 79/2019 Wójta Gminy Elbląg z dnia 30.12.2019 r. dotyczącego zamiany nieruchomości stanowiącej działkę nr 50, o pow. 0,0381 ha obręb Przezmark, stanowiącej własność Gminy Elbląg na nieruchomość stanowiącą działkę nr 119/1 o pow. 0,0400 ha obręb Przezmark, stanowiącą własność osoby fizycznej z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Gminy Elbląg w zakresie utrzymania infrastruktury technicznej sieci wodociągowej. Dorota Białobrzeska
14:54:05 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 51/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok. Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony