ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2008-09-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:33:31 Edycja elementu informacja UCHWAŁA Nr XVI/90/2008 Rady Gminy Elbląg z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zaciągnięcia kredytu Jacek Boruszka
10:33:30 Edycja elementu informacja Zespół Szkół w Nowakowie Jacek Boruszka
10:33:30 Edycja elementu informacja Zawiadomienie z dnia 06.05.2008 r. Jacek Boruszka
10:33:30 Edycja elementu informacja UCHWAŁA Nr XVI/88/2008 Rady Gminy Elbląg z dnia 10 kwietnia 2008 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Elbląg za 2007 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Elbląg Jacek Boruszka
10:33:29 Edycja elementu informacja WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Jacek Boruszka
10:33:29 Edycja elementu informacja WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Jacek Boruszka
10:33:29 Edycja elementu informacja WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Jacek Boruszka
10:33:28 Edycja elementu informacja Wójt Gminy Elbląg Jacek Boruszka
10:33:28 Edycja elementu informacja Zastępca Wójta Jacek Boruszka

Zmiany z dnia: 2008-08-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:49:40 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont sanitariatów w Szkole Podstawowej w Pilonie Jacek Boruszka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony