ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2008-08-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:00:28 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg - „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009” Jacek Boruszka
15:58:46 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg - „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009” Jacek Boruszka

Zmiany z dnia: 2008-07-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:16:44 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przetarg - „ Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Elbląg w roku szkolnym 2008 – 2009” Jacek Boruszka

Zmiany z dnia: 2008-07-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:35:45 Upublicznienie elementu sprawa Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w czasie i miejscu organizowanej imprezy Jacek Boruszka
10:27:20 Upublicznienie elementu sprawa Wydawanie decyzji zezwalającej na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży Jacek Boruszka
10:14:59 Upublicznienie elementu sprawa Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Jacek Boruszka
09:56:54 Deaktywacja elementu sprawa WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Jacek Boruszka
09:56:47 Upublicznienie elementu sprawa WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Jacek Boruszka
09:56:38 Upublicznienie elementu sprawa Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne ) dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Elbląg. Jacek Boruszka
09:38:40 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE NR 17/2008 Wójta Gminy Elbląg z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Jacek Boruszka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony