ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:25:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg i możliwościach zapoznania się z jego treścią Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:45:53 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ABO BOŁOSZKO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Berylowa 7, 82-310 Elbląg 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym i rozpoczęcie produkcji frontów lakierowanych na działce nr 578/2 obręb Nowina gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik
09:45:48 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ABO BOŁOSZKO Sp. z o.o. Sp.k. ul. Berylowa 7, 82-310 Elbląg 2 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Zmiana sposobu użytkowania hali produkcyjnej z zapleczem biurowo-socjalnym i rozpoczęcie produkcji frontów lakierowanych na działce nr 578/2 obręb Nowina gm. Elbląg". Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-08-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:21:14 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2021-08-24 00:00:00 do 2021-09-15 00:00:00)
Celina Marzec
09:24:57 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO Barbara Wiśniewska
09:24:47 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO –GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 DLA OSP NOWAKOWO Barbara Wiśniewska
08:52:55 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przez Inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przedsięwzięciem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 383+060 do km 386+024 na terenie gminy Gronowo Elbląskie i Elbląg”.
(widoczna od 2021-08-24 00:00:00 do 2021-09-07 00:00:00)
Administrator Systemu
08:52:32 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Gronowo Elbląskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w związku z planowanym przez Inwestora Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie przedsięwzięciem pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 383+060 do km 386+024 na terenie gminy Gronowo Elbląskie i Elbląg”.
(widoczna od 2021-08-24 00:00:00 do 2021-09-07 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:02:48 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85 Barbara Wiśniewska
13:02:40 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Elblągu ul. Browarna 85 Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony