ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:25:27 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu Barbara Wiśniewska
11:25:16 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa wewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania wraz z przebudową węzła cieplnego w budynku ul. Żeromskiego 2B w Elblągu Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2021-08-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:00:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6730.105.09.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Elbląg Solar Park III” o mocy przyłączeniowej do 130 MW, położonej na działkach nr 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 268, 303, 304, 305, 308 – infrastruktura farmy, a także na działkach nr 478, 480, 481, 482, 109, 110, 111 – podziemne przejścia kablowe pod drogami i rowami w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-08-20 00:00:00 do 2021-09-03 00:00:00)
Anita Bartnicka
10:55:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.10.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV położnej na działkach nr 111, 230, 107/12, 229, 107/1, 107/13, 107/16, 107/17, 107/33, 107/19, 107/21, 107/23, 107/25, 107/31, 107/27, 107/28, 107/29, 106/7, 106/8, 106/10, 106/2, 106/5 w Sierpinie, obręb geodezyjny Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-08-20 00:00:00 do 2021-09-03 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-08-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:01:34 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173 obręb Janowo gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik
10:01:30 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173 obręb Janowo gm. Elbląg". Aleksandra Chudzik
09:59:29 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych Myślęcin A i Myślęcin B o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce nr 151 obręb Myślęcin gm. Elbląg" - status aktualny Aleksandra Chudzik
09:59:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych Myślęcin A i Myślęcin B o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce nr 151 obręb Myślęcin gm. Elbląg" Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-08-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:16:05 elementu informacja Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych Myślęcin A i Myślęcin B o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce nr 151 obręb Myślęcin gm. Elbląg", - status aktualny Aleksandra Chudzik
12:16:01 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych Myślęcin A i Myślęcin B o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce nr 151 obręb Myślęcin gm. Elbląg", Aleksandra Chudzik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony