ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:47:30 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami i modernizacją oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów” w formule zaprojektuj i wybuduj Barbara Wiśniewska
07:58:02 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Celina Marzec
07:57:05 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Celina Marzec
07:56:08 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Celina Marzec
07:54:55 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W DRODZE ZAMIANY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2023-03-09 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2023-03-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:35 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2 Barbara Wiśniewska
12:08:26 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2 Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2023-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:53:47 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6730.43.09.2022 o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Elbląg II” o mocy do 1 MW, położonej na działce nr 817 w Nowakowie, obręb geodezyjnym Nowakowo, gmina Elbląg.
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00 do 2023-03-17 00:00:00)
Anita Małkińska
12:49:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6730.42.10.2022 o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Elbląg I” o mocy do 1 MW, położonej na działkach nr 799 i 800 w Nowakowie, obrębie geodezyjnym Nowakowo, gmina Elbląg
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00 do 2023-03-17 00:00:00)
Anita Małkińska
12:42:27 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.01.02.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej Ø160 - Ø200 mm położonej na działkach nr 10/9, 10/10, 10/12, 10/13, 10/86, 12, 54, 13/22, 13/1, 13/2, 13/10 w miejscowości Lisów, obręb geodezyjny Drużno, gm. Elbląg.
(widoczna od 2023-03-02 00:00:00 do 2023-03-17 00:00:00)
Anita Małkińska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony