ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:59:22 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ML Sp. z o.o. ul. Berylowa 7, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomienie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg”. - status aktualny Aleksandra Chudzik
09:59:14 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ML Sp. z o.o. ul. Berylowa 7, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomienie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg”. - status aktualny Aleksandra Chudzik
09:59:09 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu na wniosek ML Sp. z o.o. ul. Berylowa 7, Gronowo Górne, 82-300 Elbląg postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia: "Rozbudowa instalacji do odzysku i recyklingu odpadów tworzyw sztucznych oraz uruchomienie punktu zbierania odpadów niebezpiecznych przy ul. Berylowej 7 w Gronowie Górnym gm. Elbląg”. Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2023-02-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:27 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 72/2022 Wójta Gminy Elbląg w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2023 rok". Dorota Białobrzeska
13:20:53 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont odcinków dróg gminnych nr 101027N - ul. Agatowa, nr 101018N - ul. Diamentowa, nr 101025N - ul. Szmaragdowa w miejscowości Gronowo Górne, gmina Elbląg Barbara Wiśniewska
10:50:00 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2023 - wersja 2
(widoczna od 2023-02-27 00:00:00 do 2023-12-31 00:00:00)
Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2023-02-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:58:06 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr RIO.IV-0120-59/2023 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Elbląg na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 – 2044 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2023 r. przedstawionego w uchwale budżetowej na 2023 r. Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2023-02-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:52:55 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gronowo Górne oraz Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg” w podziale na części Barbara Wiśniewska
12:41:38 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2 Barbara Wiśniewska
12:40:09 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Przezmark Osiedle, gmina Elbląg, w wyniku którego powstanie 12 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy o łącznej powierzchni użytkowej 577,20 m2 Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony