ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:38 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2021 rok. Dorota Białobrzeska
14:20:28 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Elbląg na lata 2021-2040 Dorota Białobrzeska
14:02:42 Edycja elementu załącznik do informacji GP.6733.14.02.2021 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.14.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV położonej na działkach nr 11/14, 64, 16/19, 16/17, 16/14, 16/15, 16/16, 16/9, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12 17/13 w miejscowości Czechowo, obręb geodezyjny Czechowo, gm. Elbląg. Anita Bartnicka
14:02:31 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.14.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV położonej na działkach nr 11/14, 64, 16/19, 16/17, 16/14, 16/15, 16/16, 16/9, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12 17/13 w miejscowości Czechowo, obręb geodezyjny Czechowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-07 00:00:00 do 2021-10-21 00:00:00)
Anita Bartnicka
14:02:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.13.02.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody położonej na działkach nr 462, 461/2, 172/2, 173/1, 173/2 w Nowinie, obręb geodezyjny Nowina, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-07 00:00:00 do 2021-10-21 00:00:00)
Anita Bartnicka
14:01:17 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Elbląg w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Elbląg na 2021 rok”. Dorota Białobrzeska
13:59:20 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.14.03.2021 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV położonej na działkach nr 11/14, 64, 16/19, 16/17, 16/14, 16/15, 16/16, 16/9, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, 17/9, 17/10, 17/11, 17/12 17/13 w miejscowości Czechowo, obręb geodezyjny Czechowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-07 00:00:00 do 2021-10-21 00:00:00)
Anita Bartnicka
13:53:14 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.09.12.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101011 N wraz z odcinkiem tej drogi, położonych na działce nr 63 w Czechowie oraz na działkach nr 44/1, 45/1 i 382 w Przezmarku, obręby geodezyjne Czechowo i Przezmark, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-07 00:00:00 do 2021-10-21 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:52 Deaktywacja elementu informacja Protokoły głosowań XXXIII Sesja Rady Gminy Elbląg Administrator Systemu
16:04:52 Deaktywacja elementu informacja Protokoły głosowań XXXI Sesja Rady Gminy Elbląg Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony