ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:02:31 Upublicznienie elementu informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek SELL-GLASS Sp. z o.o., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
(widoczna od 2021-08-09 00:00:00 do 2021-08-23 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-08-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:54 Upublicznienie elementu informacja Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 5 MW na dz. nr 173 obr. Janowo w gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie.
(widoczna od 2021-08-06 00:00:00 do 2021-08-20 00:00:00)
Administrator Systemu
08:54:44 Deaktywacja elementu wakaty - ogłoszenie 5 Administrator Systemu
08:51:33 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6730.105.06.2021 o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Elbląg Solar Park III” o mocy przyłączeniowej do 130 MW, położonej na działkach nr 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 268, 303, 304, 305, 308 – infrastruktura farmy a także na działkach nr 478, 480, 481, 482, 109, 110, 111 – podziemne przejścia kablowe pod drogami i rowami w obrębie geodezyjnym Janowo, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-08-06 00:00:00 do 2021-08-20 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-08-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:30:53 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030. Administrator Systemu
08:30:12 Edycja elementu informacja OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030. Administrator Systemu
08:28:41 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU OBSZARU KANAŁU ELBLĄSKIEGO NA LATA 2021-2030. Administrator Systemu
08:18:14 Upublicznienie elementu informacja WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ELBLĄG
(widoczna od 2021-08-04 00:00:00 do 2021-08-26 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:51:23 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo (działki nr 48/5) uchwałą Nr XXXII/246/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Anita Bartnicka
11:47:17 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr nr 78/7, 78/9, 78/11 i część działki nr 147/4, uchwałą Nr XXXII/247/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Anita Bartnicka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony