ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:11 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Wójta Gminy Elbląg o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo, obejmującego swoim zakresem działki nr 16 i nr 17, uchwałą Nr XXXII/245/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Anita Bartnicka
10:04:10 Edycja elementu informacja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem z 9 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.77.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu
10:03:32 Edycja elementu informacja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem z 9 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.77
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu
10:03:18 Upublicznienie elementu informacja Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska informuje o wpłynięciu wniosku o ponowne rozpatrzenie kwestii rozstrzygniętej postanowieniem z 9 czerwca 2021 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.77
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-17 00:00:00)
Administrator Systemu
09:56:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji SKM_C364e21073011231 - Nazwa elementu do którego przynależy: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Łukasza Turonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Tur-Pol" Usługi Rolnicze Turoń, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Elbląskiego znak Administrator Systemu
09:56:08 Edycja elementu informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Łukasza Turonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Tur-Pol" Usługi Rolnicze Turoń, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Elbląskiego znak: OŚROL.6341.15.6.2014.DW z dnia 30.04.2014 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-10 00:00:00)
Administrator Systemu
09:55:51 Upublicznienie elementu informacja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek pana Łukasza Turonia, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Tur-Pol" Usługi Rolnicze Turoń, w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Elbląskiego znak: OŚROL.6341.15.6.2014.DW z dnia 30.04.2014 r.
(widoczna od 2021-08-03 00:00:00 do 2021-08-10 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2021-07-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:27:22 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie Barbara Wiśniewska
09:27:11 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Przebudowa i rozbudowa gminnego budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Myślęcinie Barbara Wiśniewska

Zmiany z dnia: 2021-07-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:35:00 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 189 i 190 obręb Janowo gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony