ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:40 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.31.09.2022 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV położonej na działkach nr 576/3, 576/1, 575/7, 575/8, 575/9, 575/1, 224/9, 224/8 w miejscowości Nowina, obręb geodezyjny Nowina, gmina Elbląg.
(widoczna od 2023-02-09 00:00:00 do 2023-02-24 00:00:00)
Anita Małkińska
12:28:28 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.32.11.2022 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka drogi gminnej nr 101041N wraz z odwodnieniem i linią światłowodową na działkach nr 16, 147/1, 147/2, 378, 379/1, 379/2, 385, 420, 22 w miejscowości Przezmark, obręb geodezyjny Przezmark, gmina Elbląg.
(widoczna od 2023-02-10 00:00:00 do 2023-02-25 00:00:00)
Anita Małkińska
12:09:46 Edycja elementu informacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Elbląg, obejmującego obszar całej gminy, uchwałą nr XXXII/248/2021 Rady Gminy Elbląg z dnia 24 czerwca 2021 roku Anita Małkińska
12:08:40 Edycja elementu informacja Miejscowe Plany Zagospodarwania Przestrzennego Anita Małkińska
12:08:30 Edycja elementu informacja Miejscowe Plany Zagospodarwania Przestrzennego Anita Małkińska
12:05:26 Edycja elementu informacja Miejscowe Plany Zagospodarwania Przestrzennego Anita Małkińska
10:50:45 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr XLII/315/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg. Anita Małkińska
10:10:33 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr LI/377/2022 Rady Gminy Elbląg z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Kazimierzowo obejmującego swoim zakresem obszar oznaczony wg załącznika graficznego nr 1 do uchwały /działka nr 78/16/ Anita Małkińska

Zmiany z dnia: 2023-02-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:22:03 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LII/386/2023 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok. Dorota Białobrzeska
14:20:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LII/385/2023 Rady Gminy Elbląg w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2043 Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony