ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-10-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:42 Upublicznienie elementu informacja Nieruchomości Administrator Systemu
14:58:03 Deaktywacja elementu informacja Nieruchomości Administrator Systemu
12:31:32 Edycja elementu informacja Nieruchomości Administrator Systemu
12:02:57 Edycja elementu informacja Nieruchomości Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-10-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:30:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 20.10.2021 r. o planie polowań zbiorowych KŁ PONOWA w Elblągu w sezonie łowieckim 2021/2022
(widoczna od 2021-10-20 00:00:00 do 2021-11-05 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:46:36 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 81 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej Barbara Wiśniewska
09:19:15 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont przepompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanej na działce nr 81 w Gronowie Górnym przy ul. Szafirowej Barbara Wiśniewska
08:41:10 Edycja elementu informacja Nieruchomości Celina Marzec
08:27:53 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Elbląg ogłasza pierwszy pisemny publiczny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Elbląg
(widoczna od 2021-10-20 00:00:00 do 2021-11-25 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-10-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:18:34 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.10.10.2021 o wydanej decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV położnej na działkach nr 111, 230, 107/12, 229, 107/1, 107/13, 107/16, 107/17, 107/33, 107/19, 107/21, 107/23, 107/25, 107/31, 107/27, 107/28, 107/29, 106/7, 106/8, 106/10, 106/2, 106/5, 107/14 w Sierpinie, obręb geodezyjny Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-10-18 00:00:00 do 2021-11-01 00:00:00)
Anita Bartnicka

Nawigacja między stronami listy informacji