ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:04:29 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych Myślęcin A i Myślęcin B o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce nr 151 obręb Myślęcin gm. Elbląg" - status aktualny Aleksandra Chudzik
08:04:23 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa elektrowni fotowoltaicznych Myślęcin A i Myślęcin B o mocy do 1MW każda wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej zlokalizowanych na działce nr 151 obręb Myślęcin gm. Elbląg" Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:24:19 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.10.02.2021 o ponownym wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV położnej na działkach nr 111, 230, 107/12, 229, 107/1, 107/13, 107/16, 107/17, 107/33, 107/19, 107/21, 107/23, 107/25, 107/31, 107/27, 107/28, 107/29, 106/7, 106/8, 106/10, 106/2, 106/5, 107/14 w Sierpinie, obręb geodezyjny Sierpin, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-09-13 00:00:00 do 2021-09-27 00:00:00)
Anita Bartnicka

Zmiany z dnia: 2021-09-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:00 elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Ebląg o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173 obręb Janowo gm. Elbląg". - status aktualny Aleksandra Chudzik
10:17:54 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Ebląg o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia: "Budowa zespołu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 173 obręb Janowo gm. Elbląg". Aleksandra Chudzik

Zmiany z dnia: 2021-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:01:57 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.09.09.2021 o zakończeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przepustu w ciągu drogi gminnej nr 101011 N wraz z odcinkiem tej drogi, położonych na działce nr 63 w Czechowie oraz na działkach nr 44/1, 45/1 i 382 w Przezmarku, obręb geodezyjny Czechowo i Przezmark, gm. Elbląg.
(widoczna od 2021-09-09 00:00:00 do 2021-09-23 00:00:00)
Anita Bartnicka
08:17:13 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Elbląg ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Elbląg
(widoczna od 2021-09-08 00:00:00 do 2021-10-09 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:03:20 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Wójta Gminy Elbląg z dnia 07.09.2021 r.
(widoczna od 2021-09-07 00:00:00 do 2021-09-16 00:00:00)
Celina Marzec

Zmiany z dnia: 2021-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:01:28 Edycja elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep. 1080/ZP/21 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie z odwołania Inwestora Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, działającego przez pełnomocnika - Pana Pawła Kuty, od decyzji Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 18 marca 2021 r. nr GP.6733.01.21 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia określonego ostatecznie przez Wnioskodawcę jako budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV położonej na działkach nr 379/9, 364 i 379/6 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-09-06 00:00:00 do 2021-09-21 00:00:00)
Anita Bartnicka
08:59:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu znak Rep. 1080/ZP/21 o wydaniu decyzji kończącej postępowanie z odwołania Inwestora Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, działającego przez pełnomocnika - Pana Pawła Kuty, od decyzji Wójta Gminy Elbląg, z upoważnienia którego działał Zastępca Wójta Gminy Elbląg, z dnia 18 marca 2021 r. nr GP.6733.01.21 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia określonego ostatecznie przez Wnioskodawcę jako budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV położonej na działkach nr 379/9, 364 i 379/6 obręb Komorowo Żuławskie, gmina Elbląg.
(widoczna od 2021-09-06 00:00:00 do 2021-09-21 00:00:00)
Anita Bartnicka

Nawigacja między stronami listy informacji