Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2009-06-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:46:56 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXVI/151/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie ZS w Nowakowie do realizacji projektu [...] Jacek Boruszka
10:37:49 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXVI/150/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu obrębu geodezyjnego Adamowo Jacek Boruszka
10:35:48 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXVI/149/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Elbląg na rok 2009 Jacek Boruszka
10:33:15 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/148/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie intencji ustanowienia sztandaru dla Gminy Elbląg Jacek Boruszka
10:31:49 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/147/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu do realizacji projektu [...] Jacek Boruszka
09:11:19 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/146/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu do realizacji projektu systemowego [...] Jacek Boruszka
09:09:42 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/145/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Gminy Elbląg na lata 2009-2013 Jacek Boruszka
08:55:55 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/144/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie Jacek Boruszka
08:53:59 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/143/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe oraz pomoc rzeczową z wyłączeniem pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie Jacek Boruszka
08:51:51 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr XXV/142/2009 Rady Gminy Elbląg z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat Jacek Boruszka

Nawigacja między stronami listy informacji