Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Wykonanie remontu sanitariatów znajdujących się na I piętrze Szkoły Podstawowej w Węzinie. Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DO DZ. NR 6/4 W MIEJSCOWOŚCI RACZKI ELBLĄSKIE Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ NA ZADANIE PN. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NOWY DWÓR ŻUŁAWSKI -KARCZOWIZNA Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dowóz dzieci do punktu przedszkolnego zlokalizowanego Szkole Podstawowej w Węzinie Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie DOPOSAŻENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ 4 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMINY ELBLĄG (SP NOWAKOWO, SP PILONA, SP WĘZINA, SP NR 1 GRONOWO GÓRNE) W POMOCE DYDAKTYCZNE I SPRZĘT MULTIMEDIALNY, WSPIERAJĄCE INDYWIDUALIZACJĘ PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁY GMINY ELBLĄG BLIŻEJ UCZNIA” Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Doposażenie bazy dydaktycznej 2 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie Gminy Elbląg (SP Nowakowo, SP Pilona) w pomoce dydaktyczne wspierające indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w ramach projektu „Szkoły Gminy Elbląg bliżej ucznia”. Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa oleju opałowego Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Termomodernizacja budynku Szkołay Podstawowej w miejscowości Węzina Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie BUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ (ZADANIE NR 1) ORAZ BUDYNKU FILII GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (ZADANIE NR 2) W MIEJSCOWOŚCI NOWAKOWO, GMINA ELBLĄG Barbara Wiśniewska
12:35:35 Usunięcie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Remont odcinka drogi gminnej Nr 101001 N w miejscowości Nowotki - III Kolonia. Barbara Wiśniewska

Nawigacja między stronami listy informacji