Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:45 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Elbląg znak GP.6733.01.03.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4 kV wraz z urządzeniami zlokalizowanej na działkach nr 86/8, 108/12, 108/20, 108/21, 108/22, 108/23, 108/24, 108/25 i 155 położonych w miejscowości Raczki Elbląskie, gm. Elbląg.
(widoczna od 2024-02-19 00:00:00 do 2024-03-04 00:00:00)
Anita Małkińska

Zmiany z dnia: 2024-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:54 Upublicznienie elementu informacja Oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą „Dzień w muzeum” Stowarzyszenie „Nasz Myślęcin” Dorota Białobrzeska
14:16:45 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie Nr 29/2023 Wójta Gminy Elbląg w sprawie zmian budżetu Gminy Elbląg na 2023 rok. Dorota Białobrzeska
14:13:04 Usunięcie elementu informacja Zarządzenie Nr 30/2023 Wójta gminy Elbląg w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Elbląg w 2023 rok Dorota Białobrzeska

Zmiany z dnia: 2024-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:17:45 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Gronowo Górne Barbara Wiśniewska
12:17:18 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Gronowo Górne Barbara Wiśniewska
11:01:09 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinkiem sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Gronowo Górne Barbara Wiśniewska
08:36:25 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LXIII/460/2024 Rady Gminy Elbląg w sprawie zasad ustalania diet radnych Gminy Elbląg oraz zwrotu kosztów podróży. Dorota Białobrzeska
08:33:28 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LXIII/459/2024 Rady Gminy Elbląg w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc rzeczową w postaci posiłku oraz produktów żywnościowych przyznawaną w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Dorota Białobrzeska
08:30:16 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr LXIII/458/2024 Rady Gminy Elbląg w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 -2028 Dorota Białobrzeska

Nawigacja między stronami listy informacji