ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1717
Instrukcja korzystania z BIP 4529
O Biuletynie 43243
Powiaty i gminy 3712
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja Dostępności 4973
Urząd 198
Dane podstawowe i kontakt 46116
Kierownictwo urzędu 11700
Wójt 16268
Zastępca Wójta 9996
Sekretarz 10584
Skarbnik 9326
Statut Gminy 15435
Struktura organizacyjna 16962
Referaty 2279
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 27531
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 8399
Skład Rady Gminy Elbląg 12194
Komisje Rady 8053
Kompetencje Rady Gminy 6656
Sesje Rady Gminy 14016
interpelacje i zapytania Radnych 12509
możliwość spotkania z radnymi 3641
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 6083
Jednostki organizacyjne 16263
Jednostki budżetowe 12245
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 5454
Raport o stanie Gminy Elbląg 8389
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 58061
Sołectwa - jednostki pomocnicze 23829
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 2043
statuty sołectw i osiedli 5466
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 4110
Akty prawne 67937
Zarządzenia Wójta 26570
Rok 2008 116515
Rok 2009 139838
Rok 2010 134139
Rok 2011 210703
Rok 2012 151959
Rok 2013 118752
Rok 2014 106613
Rok 2015 196489
Rok 2016 133486
Rok 2017 159482
Rok 2018 122663
Rok 2019 116166
Rok 2020 103126
Rok 2021 55606
Rok 2022 31349
Rok 2023 15214
Rok 2024 1059
Uchwały Rady Gminy 34971
Rok 2008 129698
Rok 2009 188773
Rok 2010 11404
V kadencja Rady Gminy 116744
VI kadencja Rady Gminy 52203
Rok 2011 163695
Rok 2012 209437
Rok 2013 166728
Rok 2014 157211
Rok 2015 143286
Rok 2016 138360
Rok 2017 142779
Rok 2018 151312
Rok 2019 138147
Rok 2020 98854
Rok 2021 58497
Rok 2022 33760
Rok 2023 13394
Rok 2024 461
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 1470
Rok 2021 2568
Rok 2022 1488
Rok 2023 235
Informacje / Obwieszczenia 36435
Rok 2023 1680
Rok 2022 3272
Rok 2021 9005
Rok 2020 19535
Rok 2019 13950
Rok 2018 33865
Rok 2017 9523
Rok 2016 21031
Rok 2015 20781
Rok 2014 37749
Rok 2013 77932
Rok 2012 27974
Rok 2011 61481
Rok 2010 33651
Rok 2009 12822
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 5078
Wybory 9187
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 5218
Wybory Parlament Europejski 4096
wybory Prezydent RP 5508
Wybory Ławników Sądowych 488
Bezpłatny transport WYBORY ROZKŁAD 726
Wybory Samorządowe 2024.04.07 1799
Ogłoszenia o naborze 503908
Konkurs na Dyrektora Szkoły 3855
Inne ogłoszenia 176528
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 4735
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 4891
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 1775
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2493
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 3389
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3597
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 3449
Procedury załatwiania spraw 771041
Budżet Gminy 18132
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 103833
Opinia RIO 9016
Opinia RIO - rok 2024 321
Opinia RIO - rok 2023 1178
Opinia RIO - rok 2022 3916
Opinia RIO - rok 2021 4642
Opinia RIO - rok 2020 9023
Opinia RIO - rok 2019 6325
Opinia RIO - rok 2018 19946
Opinia RIO - rok 2017 20951
Opinia RIO - rok 2016 20545
Opinia RIO - rok 2015 20821
Opinia RIO - rok 2014 21039
Opinia RIO - rok 2013 22170
Opinia RIO - rok 2012 19866
Opinia RIO - lata 2007- 2011 52666
Sprawozdania 9010
Sprawozdania Rok 2023 400
Sprawozdania Rok 2022 1295
Sprawozdania Rok 2021 1360
Sprawozdania Rok 2020 3763
Sprawozdania Rok 2019 4133
Sprawozdania Rok 2018 4645
Sprawozdania Rok 2017 4329
Sprawozdania Rok 2016 5945
Sprawozdania Rok 2015 6842
Sprawozdania Rok 2014 6675
Sprawozdania Rok 2013 6628
Sprawozdania Rok 2012 6106
Sprawozdania Rok 2011 7813
Sprawozdania Rok 2009 5331
Sprawozdania Rok 2010 5174
Uchwały budżetowe 376
Uchwały budżetowe rok 2022 827
Uchwały budżetowe rok 2023 1069
Uchwały budżetowe rok 2024 262
Podatki i opłaty lokalne 23186
podatek rolny 16348
podatek od nieruchomości 23758
podatek leśny 11336
podatek od środków transportu 10117
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 6875
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 4063
Zamówienia publiczne 1418289
Platforma zakupowa 17123
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 51285
Ochrona środowiska 1009774
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 133193
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 10510
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 6048
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 11039
Program ochrony środowiska 8595
Rejestr działalności regulowanej 4288
Oświadczenia majątkowe 29209
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 4524
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1637
Urząd Gminy 911
Zygmunt Tucholski - Wójt 2803
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 3095
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2830
Anna Gałkiewicz 2949
Anna Stankiewicz 2934
Maria Sobczak 2808
Marta Wojarz 2827
Magdalena Wonsak 2901
Magdalena Zając 2855
Jednostki Organizacyjne Gminy 849
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 799
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2817
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 816
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2820
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 835
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2699
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 769
Edyta Rokita - Dyrektor 2723
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 826
Agnieszka Biłas - Dyrektor 3056
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 948
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2756
Rada Gminy 3264
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2936
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 2071
Urząd Gminy 1293
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 3455
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2113
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2427
Maria Sobczak 2975
Anna Gałkiewicz 2288
Marta Wojarz 2245
Anna Stankiewicz 2089
Magdalena Wonsak 2054
Magdalena Zając 1982
Rada Gminy 3873
Jednostki Organizacyjne Gminy 7691
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1500
Urząd Gminy 743
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1525
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 1420
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 2771
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1429
Justyna Michalczyk 2116
Marta Król 2250
Marta Wojarz 1438
Anna Gałkiewicz 1401
Przemysław Długosz 2154
Anna Stankiewicz 1445
Rada Gminy 2767
Jednostki Organizacyjne Gminy 6109
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 3514
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 1878
Oświadczenia majątkowe za 2023 rok 442
Kontrola zarządcza 12038
zarządzenia 4033
Petycje 10104
Rok 2016 24060
Rok 2017 9785
Rok 2018 6596
Rok 2019 4938
Rok 2020 3705
Rok 2021 6849
Rok 2022 1460
Rok 2023 219
Przetargi ustne 87702
Gospodarka odpadami 25567
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 3431
Uchwały Rady Gminy 10050
Dokumenty do pobrania 15956
Sprawozdawczość 7649
Działalność informacyjna i edukacyjna 98782
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9339
Harmonogram odbioru odpadów 110153
Odbiór odpadów komunalnych 11805
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 4293
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 1883
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 945
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2022 rok 526
Strategie, raporty, opracowania 46988
Efektywność energetyczna 878
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 903
Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? 0
Rejestr Instytucji Kultury 12805
Nieruchomości 52723
Wykazy - zbycie 49024
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 24940
Ogłoszenia - przetargi 71609
Inne 2836
Zagospodarowanie przestrzenne 37040
Obwieszczenia 105711
Miejscowe plany/studium 1058
Inwestycje celu publicznego 2886
Fotowoltaika 1016
Uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych/studium Rady Gminy Elbląg 2552
Plany/Studium wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą 21595
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Elbląg 1209
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/studium 18388
MPZP Czechowo 14568
MPZP Kazimierzowo 37183
MPZP Gronowo Górne 37276
MPZP Władysławowo 11040
MPZP Janowo 8931
MPZP Nowe Pole 1009
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 1399
Rejestr aktów planowania przestrzennego 0
Opracowania ekofizjograficzne 14785
Wzór wniosków/ uwag do sporządzanych planów miejscowych/studium 3858
Działalność gospodarcza 4065
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 5281
Organizacje pozarządowe 40126
Pliki do pobrania 11095
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 6241
Ogłoszenia konkursów 64236
Komunikaty 11012
Konsultacje społeczne 12753
Oferty 2885
Oferty "małe granty" 65815
Program współpracy z organizacjami 2739
Udostępnianie informacji 12650
RODO 6649
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 0
Audyt Wewnętrzny 3055
Plany audytu 12073
Lobbing 13250
Dostępność Plus 3017
Stan ludności gminy Elbląg 3654
UKR - Obywatele Ukrainy 1448
Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych 248

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 8239
Rejestr zmian 2456579
Redakcja Biuletynu 10332
Instrukcja obsługi 9180
Mapa serwisu 7606
Formularz kontaktowy 931
« powrót do poprzedniej strony