ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1642
Instrukcja korzystania z BIP 4068
O Biuletynie 22348
Powiaty i gminy 3525
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 987

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 2529
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 37540
Kierownictwo urzędu 10347
Wójt 13393
Zastępca Wójta 8164
Sekretarz 8892
Skarbnik 7844
Statut Gminy 13577
Struktura organizacyjna 14931
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 23409
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 7055
Skład Rady Gminy Elbląg 9570
Komisje Rady 6667
Kompetencje Rady Gminy 5493
Sesje Rady Gminy 9862
interpelacje i zapytania Radnych 8936
możliwość spotkania z radnymi 2528
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4981
Dodatek osłonowy dla polskich rodzin 4536
Jednostki organizacyjne 14265
Jednostki budżetowe 10322
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 9618
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 12175
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 8426
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 10644
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9930
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 4065
Raport o stanie Gminy Elbląg 3843
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 54270
Sołectwa - jednostki pomocnicze 20790
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 501
statuty sołectw i osiedli 3492
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 2344
Akty prawne 63682
Zarządzenia Wójta 24610
Rok 2008 93291
Rok 2009 112045
Rok 2010 109710
Rok 2011 172316
Rok 2012 123994
Rok 2013 97613
Rok 2014 85552
Rok 2015 155834
Rok 2016 107772
Rok 2017 124547
Rok 2018 89648
Rok 2019 79793
Rok 2020 63277
Rok 2021 24049
Rok 2022 3028
Uchwały Rady Gminy 32606
Rok 2008 104765
Rok 2009 150765
Rok 2010 10266
V kadencja Rady Gminy 94449
VI kadencja Rady Gminy 42657
Rok 2011 133641
Rok 2012 172267
Rok 2013 133899
Rok 2014 123283
Rok 2015 115414
Rok 2016 110113
Rok 2017 110347
Rok 2018 111331
Rok 2019 94007
Rok 2020 59238
Rok 2021 21866
Rok 2022 2647
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 453
Rok 2021 640
Informacje / Obwieszczenia 31597
Rok 2022 522
Rok 2021 4747
Rok 2020 10612
Rok 2019 9266
Rok 2018 25821
Rok 2017 7505
Rok 2016 18204
Rok 2015 17663
Rok 2014 30553
Rok 2013 63153
Rok 2012 22600
Rok 2011 49663
Rok 2010 27151
Rok 2009 10496
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3997
Ogłoszenia o naborze 427311
Wybory 6711
Wybory ławników 4504
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2624
Urzędnik Wyborczy 1818
Wybory Parlament Europejski 3394
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1829
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3975
wybory Prezydent RP 4083
wybory uzupełniające do Rady Gminy Elbląg okręg wyborczy nr 6 - 8 maja 2022 r. 633
Konkurs na Dyrektora Szkoły 2257
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 1539
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 1332
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie 1211
Inne ogłoszenia 153353
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 1810
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 2546
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1546
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2303
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2470
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2409
Procedury załatwiania spraw 590107
Budżet Gminy 15944
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 82992
Opinia RIO 8095
Opinia RIO - rok 2022 761
Opinia RIO - rok 2021 1982
Opinia RIO - rok 2020 5337
Opinia RIO - rok 2019 4192
Opinia RIO - rok 2018 14759
Opinia RIO - rok 2017 16061
Opinia RIO - rok 2016 16470
Opinia RIO - rok 2015 16520
Opinia RIO - rok 2014 16855
Opinia RIO - rok 2013 17798
Opinia RIO - rok 2012 16194
Opinia RIO - lata 2007- 2011 42935
Sprawozdania 7729
Sprawozdania Rok 2022 89
Sprawozdania Rok 2021 171
Sprawozdania Rok 2020 2071
Sprawozdania Rok 2019 2904
Sprawozdania Rok 2018 3442
Sprawozdania Rok 2017 3274
Sprawozdania Rok 2016 4913
Sprawozdania Rok 2015 5625
Sprawozdania Rok 2014 5457
Sprawozdania Rok 2013 5531
Sprawozdania Rok 2012 5030
Sprawozdania Rok 2011 6660
Sprawozdania Rok 2010 4125
Sprawozdania Rok 2009 4339
Podatki i opłaty lokalne 18642
podatek rolny 13298
podatek od nieruchomości 19260
podatek leśny 9056
podatek od środków transportu 8265
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5599
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2815
Zamówienia publiczne 1103897
Platforma zakupowa 14952
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 85203
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 39185
Platforma zakupowa 10126
Ochrona środowiska 769554
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 109683
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 8586
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4619
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 7915
Program ochrony środowiska 7283
Rejestr działalności regulowanej 2906
Oświadczenia majątkowe 25955
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5566
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2351
Urząd Gminy 795
Genowefa Kwoczek - Wójt 3074
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2995
Krystyna Murawska - Sekretarz 2758
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2577
Anna Gałkiewicz 2544
Anna Stankiewicz 2576
Maria Sobczak 2597
Marta Wojarz 2589
Magdalena Wonsak 2545
Magdalena Zając 2754
Jednostki Organizacyjne Gminy 735
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 696
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2379
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 644
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2441
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 714
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2343
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 715
Edyta Rokita - Dyrektor 2389
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 701
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2293
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 840
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2212
Rada Gminy 3100
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2583
koniec kadencji 2014-2018 1777
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 3267
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1244
Urząd Gminy 595
Zygmunt Tucholski - Wójt 1838
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2074
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1854
Anna Gałkiewicz 1896
Anna Stankiewicz 1973
Maria Sobczak 1857
Marta Wojarz 1900
Magdalena Wonsak 1909
Magdalena Zając 1840
Jednostki Organizacyjne Gminy 551
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 523
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1789
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 527
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1830
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 520
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1782
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 511
Edyta Rokita - Dyrektor 1774
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 523
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1951
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 666
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1819
Rada Gminy 2145
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1918
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1665
Urząd Gminy 874
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1626
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1179
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1326
Maria Sobczak 2054
Anna Gałkiewicz 1308
Marta Wojarz 1235
Anna Stankiewicz 1144
Magdalena Wonsak 1100
Magdalena Zając 1077
Rada Gminy 2211
Jednostki Organizacyjne Gminy 4339
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1075
Urząd Gminy 392
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 559
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 549
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 1462
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 562
Justyna Michalczyk 1168
Marta Król 1196
Marta Wojarz 549
Anna Gałkiewicz 522
Przemysław Długosz 1163
Anna Stankiewicz 540
Rada Gminy 1158
Jednostki Organizacyjne Gminy 2722
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 461
Urząd Gminy 231
Przemysław Długosz 524
Justyna Gorgol 148
Rada Gminy 225
Jednostki Organizacyjne Gminy 258
Kontrola zarządcza 10216
zarządzenia 2916
Petycje 8058
Rok 2016 19783
Rok 2017 7750
Rok 2018 4934
Rok 2019 3374
Rok 2020 2138
Rok 2021 3122
Rok 2022 179
Przetargi ustne 78678
Gospodarka odpadami 22336
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2208
Uchwały Rady Gminy 8628
Dokumenty do pobrania 13130
Sprawozdawczość 6149
Działalność informacyjna i edukacyjna 77230
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7345
Harmonogram odbioru odpadów 94379
Punkty odbioru odpadów 9793
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3048
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 851
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 111
Efektywność energetyczna 53
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 94
Strategie, raporty, opracowania 42725
Rejestr Instytucji Kultury 10658
Nieruchomości 47887
Wykazy - zbycie 40936
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 16293
Ogłoszenia - przetargi 62330
Inne 287
Zagospodarowanie przestrzenne 33439
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 14935
MPZP Czechowo 12035
MPZP Kazimierzowo 28902
MPZP Gronowo Górne 29972
MPZP Adamowo 8826
MPZP Władysławowo 8454
MPZP Janowo 7300
Obwieszczenia 85610
Plany wyłożone do publicznego wglądu 17404
Opracowania ekofizjograficzne 13041
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 2092
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 6120
Wydane decyzje o warunkach zabudowy 370
Działalność gospodarcza 3007
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 4267
Organizacje pozarządowe 36954
Pliki do pobrania 7820
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 5085
Ogłoszenia konkursów 53582
Komunikaty 8584
Konsultacje społeczne 8657
Oferty 2453
Oferty "małe granty" 50758
Program współpracy z organizacjami 1196
Udostępnianie informacji 10372
RODO 4516
Audyt Wewnętrzny 1993
Plany audytu 7291
Lobbing 9198
Dostępność Plus 1136

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 7034
Rejestr zmian 1909148
Redakcja Biuletynu 8841
Instrukcja obsługi 7359
Mapa serwisu 6517
« powrót do poprzedniej strony