ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3941
O Biuletynie 17604
Powiaty i gminy 3450
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 826

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1937
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 35599
Kierownictwo urzędu 9943
Wójt 12691
Zastępca Wójta 7706
Sekretarz 8438
Skarbnik 7439
Statut Gminy 13109
Struktura organizacyjna 14473
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 22375
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6719
Skład Rady Gminy Elbląg 9029
Komisje Rady 6325
Kompetencje Rady Gminy 5206
Sesje Rady Gminy 8759
interpelacje i zapytania Radnych 8128
możliwość spotkania z radnymi 2285
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4718
Dodatek osłonowy dla polskich rodzin 3309
Jednostki organizacyjne 13748
Jednostki budżetowe 9888
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 8736
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 11692
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 8012
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 10190
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9456
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3775
Raport o stanie Gminy Elbląg 2946
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 53553
Sołectwa - jednostki pomocnicze 19989
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 220
statuty sołectw i osiedli 2955
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1905
Akty prawne 62573
Zarządzenia Wójta 23965
Rok 2008 86450
Rok 2009 104033
Rok 2010 102679
Rok 2011 161379
Rok 2012 116440
Rok 2013 91865
Rok 2014 79809
Rok 2015 144942
Rok 2016 100825
Rok 2017 115630
Rok 2018 81598
Rok 2019 69883
Rok 2020 51887
Rok 2021 16271
Uchwały Rady Gminy 31704
Rok 2008 97179
Rok 2009 139667
Rok 2010 9941
V kadencja Rady Gminy 88398
VI kadencja Rady Gminy 39965
Rok 2011 125103
Rok 2012 161676
Rok 2013 125370
Rok 2014 114296
Rok 2015 107463
Rok 2016 102137
Rok 2017 101751
Rok 2018 100373
Rok 2019 81842
Rok 2020 48064
Rok 2021 12880
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 258
Rok 2021 368
Informacje / Obwieszczenia 30014
Rok 2021 3653
Rok 2020 8329
Rok 2019 8281
Rok 2018 24196
Rok 2017 7073
Rok 2016 17506
Rok 2015 16785
Rok 2014 28752
Rok 2013 59353
Rok 2012 21203
Rok 2011 46260
Rok 2010 25431
Rok 2009 9862
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3738
Ogłoszenia o naborze 407150
Wybory 6344
Wybory ławników 4194
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2431
Urzędnik Wyborczy 1672
Wybory Parlament Europejski 3157
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1645
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3541
wybory Prezydent RP 3593
Inne ogłoszenia 147567
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 1086
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2572
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1996
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1377
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2075
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2228
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2157
Procedury załatwiania spraw 549075
Budżet Gminy 15403
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 77461
Opinia RIO 7862
Opinia RIO - rok 2022 111
Opinia RIO - rok 2021 1347
Opinia RIO - rok 2020 4313
Opinia RIO - rok 2019 3645
Opinia RIO - rok 2018 13455
Opinia RIO - rok 2017 14826
Opinia RIO - rok 2016 15385
Opinia RIO - rok 2015 15373
Opinia RIO - rok 2014 15798
Opinia RIO - rok 2013 16687
Opinia RIO - rok 2012 15253
Opinia RIO - lata 2007- 2011 40285
Sprawozdania 7357
Sprawozdania Rok 2020 1642
Sprawozdania Rok 2019 2541
Sprawozdania Rok 2018 3139
Sprawozdania Rok 2017 3018
Sprawozdania Rok 2016 4657
Sprawozdania Rok 2015 5306
Sprawozdania Rok 2014 5128
Sprawozdania Rok 2013 5255
Sprawozdania Rok 2012 4765
Sprawozdania Rok 2011 6337
Sprawozdania Rok 2010 3884
Sprawozdania Rok 2009 4062
Podatki i opłaty lokalne 17695
podatek rolny 12461
podatek od nieruchomości 17975
podatek leśny 8457
podatek od środków transportu 7768
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5284
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2509
Zamówienia publiczne 1021729
Platforma zakupowa 14444
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 82396
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 36965
Platforma zakupowa 9969
Ochrona środowiska 708838
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 102481
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 8097
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4324
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 7017
Program ochrony środowiska 6886
Rejestr działalności regulowanej 2612
Oświadczenia majątkowe 25305
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 11225
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5306
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2251
Urząd Gminy 714
Genowefa Kwoczek - Wójt 2749
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2746
Krystyna Murawska - Sekretarz 2506
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2332
Anna Gałkiewicz 2296
Anna Stankiewicz 2345
Maria Sobczak 2358
Marta Wojarz 2324
Magdalena Wonsak 2285
Magdalena Zając 2497
Jednostki Organizacyjne Gminy 659
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 627
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2122
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 572
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2194
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 640
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2108
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 648
Edyta Rokita - Dyrektor 2153
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 625
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2061
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 748
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1980
Rada Gminy 2803
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2326
koniec kadencji 2014-2018 1536
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2969
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1135
Urząd Gminy 513
Zygmunt Tucholski - Wójt 1625
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1809
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1624
Anna Gałkiewicz 1660
Anna Stankiewicz 1708
Maria Sobczak 1601
Marta Wojarz 1679
Magdalena Wonsak 1675
Magdalena Zając 1598
Jednostki Organizacyjne Gminy 481
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 456
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1558
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 456
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1563
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 442
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1558
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 449
Edyta Rokita - Dyrektor 1549
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 443
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1683
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 589
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1602
Rada Gminy 1855
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1677
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1549
Urząd Gminy 805
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1273
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 928
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1056
Maria Sobczak 1816
Anna Gałkiewicz 1070
Marta Wojarz 1003
Anna Stankiewicz 918
Magdalena Wonsak 864
Magdalena Zając 829
Rada Gminy 1746
Jednostki Organizacyjne Gminy 3479
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 877
Urząd Gminy 315
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 341
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 332
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 1146
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 350
Justyna Michalczyk 932
Marta Król 957
Marta Wojarz 313
Anna Gałkiewicz 303
Przemysław Długosz 918
Anna Stankiewicz 320
Rada Gminy 763
Jednostki Organizacyjne Gminy 1723
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 191
Urząd Gminy 108
Przemysław Długosz 292
Rada Gminy 89
Jednostki Organizacyjne Gminy 147
Kontrola zarządcza 9828
Rok 2011 2515
Rok 2012 2181
Rok 2013 2332
Rok 2014 2224
Rok 2015 2273
Rok 2016 2482
Rok 2017 2371
Rok 2018 2175
Rok 2019 1414
zarządzenia 2654
Petycje 7611
Rok 2016 18656
Rok 2017 7276
Rok 2018 4497
Rok 2019 3003
Rok 2020 1691
Rok 2021 2086
Przetargi ustne 77374
Gospodarka odpadami 21706
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1880
Uchwały Rady Gminy 8246
Dokumenty do pobrania 12238
Sprawozdawczość 5801
Działalność informacyjna i edukacyjna 72244
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6874
Harmonogram odbioru odpadów 89587
Punkty odbioru odpadów 9282
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2781
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 589
Strategie, raporty, opracowania 41683
Rejestr Instytucji Kultury 10214
Nieruchomości 46777
Wykazy - zbycie 39427
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 14380
Ogłoszenia - przetargi 60450
Inne 123
Zagospodarowanie przestrzenne 32499
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 14099
MPZP Czechowo 11419
MPZP Kazimierzowo 27329
MPZP Gronowo Górne 28705
MPZP Adamowo 8473
MPZP Władysławowo 7893
MPZP Janowo 6875
Obwieszczenia 78667
Plany wyłożone do publicznego wglądu 16025
Opracowania ekofizjograficzne 12374
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 1697
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 4610
Działalność gospodarcza 2839
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 4016
Organizacje pozarządowe 36139
Pliki do pobrania 7004
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4811
Ogłoszenia konkursów 51462
Komunikaty 7955
Konsultacje społeczne 7750
Oferty 2348
Oferty "małe granty" 46853
Program współpracy z organizacjami 911
Udostępnianie informacji 9846
RODO 4072
Audyt Wewnętrzny 1810
Plany audytu 6145
Lobbing 8332
Dostępność Plus 780

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6805
Rejestr zmian 1762644
Redakcja Biuletynu 8606
Instrukcja obsługi 7001
Mapa serwisu 6317
« powrót do poprzedniej strony