ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3805
O Biuletynie 12074
Powiaty i gminy 3380
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 407

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1316
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 33216
Kierownictwo urzędu 9409
Wójt 11760
Zastępca Wójta 7158
Sekretarz 7903
Skarbnik 6977
Statut Gminy 12486
Struktura organizacyjna 13868
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 21248
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6321
Skład Rady Gminy Elbląg 8377
Komisje Rady 5906
Kompetencje Rady Gminy 4883
Sesje Rady Gminy 7314
interpelacje i zapytania Radnych 7005
możliwość spotkania z radnymi 1970
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4384
Narodowy Spis Powszechny 2021 1482
Jednostki organizacyjne 13214
Jednostki budżetowe 9433
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 7825
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 11125
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7563
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9538
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8975
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3409
Raport o stanie Gminy Elbląg 2106
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 52766
Sołectwa - jednostki pomocnicze 18698
statuty sołectw i osiedli 2270
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1362
Akty prawne 61482
Zarządzenia Wójta 23333
Rok 2008 78557
Rok 2009 94554
Rok 2010 93945
Rok 2011 147747
Rok 2012 106397
Rok 2013 84167
Rok 2014 72493
Rok 2015 131077
Rok 2016 92086
Rok 2017 103989
Rok 2018 70610
Rok 2019 57169
Rok 2020 37687
Rok 2021 6676
Uchwały Rady Gminy 30730
Rok 2008 88030
Rok 2009 125976
Rok 2010 9589
V kadencja Rady Gminy 80571
VI kadencja Rady Gminy 36631
Rok 2011 114600
Rok 2012 148503
Rok 2013 113965
Rok 2014 103628
Rok 2015 98077
Rok 2016 92586
Rok 2017 90784
Rok 2018 86205
Rok 2019 66122
Rok 2020 34129
Rok 2021 3936
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 27942
Rok 2021 1936
Rok 2020 5431
Rok 2019 6962
Rok 2018 22109
Rok 2017 6550
Rok 2016 16638
Rok 2015 15863
Rok 2014 26363
Rok 2013 54548
Rok 2012 19603
Rok 2011 42218
Rok 2010 23555
Rok 2009 9122
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3412
Ogłoszenia o naborze 382878
Wybory 6084
Wybory ławników 3830
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2238
Urzędnik Wyborczy 1518
Wybory Parlament Europejski 2896
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1451
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3060
wybory Prezydent RP 3032
Inne ogłoszenia 138507
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 869
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1983
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1498
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1186
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1776
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1914
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1846
Procedury załatwiania spraw 498076
Podatki i opłaty lokalne 16545
podatek rolny 11349
podatek od nieruchomości 16534
podatek leśny 7707
podatek od środków transportu 7192
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4932
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2114
Budżet Gminy 14904
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 70857
Opinia RIO 7562
Opinia RIO - rok 2021 711
Opinia RIO - rok 2020 2988
Opinia RIO - rok 2019 2940
Opinia RIO - rok 2018 11770
Opinia RIO - rok 2017 13266
Opinia RIO - rok 2016 14072
Opinia RIO - rok 2015 14044
Opinia RIO - rok 2014 14464
Opinia RIO - rok 2013 15375
Opinia RIO - rok 2012 14005
Opinia RIO - lata 2007- 2011 36872
Sprawozdania 6952
Sprawozdania Rok 2020 1139
Sprawozdania Rok 2019 2109
Sprawozdania Rok 2018 2825
Sprawozdania Rok 2017 2737
Sprawozdania Rok 2016 4373
Sprawozdania Rok 2015 4996
Sprawozdania Rok 2014 4799
Sprawozdania Rok 2013 4960
Sprawozdania Rok 2012 4493
Sprawozdania Rok 2011 5968
Sprawozdania Rok 2010 3615
Sprawozdania Rok 2009 3795
Zamówienia publiczne 923961
Platforma zakupowa 13399
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 71032
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 33942
Platforma zakupowa 9333
Oświadczenia majątkowe 24660
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10505
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4985
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2148
Urząd Gminy 628
Genowefa Kwoczek - Wójt 2434
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2451
Krystyna Murawska - Sekretarz 2172
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2021
Anna Gałkiewicz 2011
Anna Stankiewicz 2082
Maria Sobczak 2056
Marta Wojarz 2031
Magdalena Wonsak 1983
Magdalena Zając 2224
Jednostki Organizacyjne Gminy 574
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 535
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1849
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 493
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1912
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 549
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1833
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 564
Edyta Rokita - Dyrektor 1888
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 540
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1803
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 635
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1689
Rada Gminy 2446
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2043
koniec kadencji 2014-2018 1199
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2542
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1025
Urząd Gminy 425
Zygmunt Tucholski - Wójt 1334
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1524
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1330
Anna Gałkiewicz 1354
Anna Stankiewicz 1398
Maria Sobczak 1322
Marta Wojarz 1378
Magdalena Wonsak 1399
Magdalena Zając 1302
Jednostki Organizacyjne Gminy 384
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 379
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1267
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 376
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1297
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 358
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1284
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 377
Edyta Rokita - Dyrektor 1266
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 367
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1357
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 500
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1337
Rada Gminy 1512
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1394
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1438
Urząd Gminy 699
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 809
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 639
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 755
Maria Sobczak 1536
Anna Gałkiewicz 801
Marta Wojarz 698
Anna Stankiewicz 639
Magdalena Wonsak 597
Magdalena Zając 557
Rada Gminy 1190
Jednostki Organizacyjne Gminy 2405
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 615
Urząd Gminy 233
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 16
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 68
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 771
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 70
Justyna Michalczyk 639
Marta Król 646
Marta Wojarz 57
Anna Gałkiewicz 54
Przemysław Długosz 636
Anna Stankiewicz 61
Rada Gminy 250
Jednostki Organizacyjne Gminy 391
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 42
Urząd Gminy 18
Przemysław Długosz 48
Rada Gminy 14
Jednostki Organizacyjne Gminy 19
Ochrona środowiska 634866
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 94007
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7470
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3980
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 6019
Program ochrony środowiska 6384
Rejestr działalności regulowanej 2237
Przetargi ustne 75206
Kontrola zarządcza 9441
Rok 2011 2193
Rok 2012 1903
Rok 2013 2042
Rok 2014 1952
Rok 2015 2006
Rok 2016 2213
Rok 2017 2126
Rok 2018 1854
Rok 2019 1093
zarządzenia 2353
Petycje 7084
Rok 2016 17246
Rok 2017 6658
Rok 2018 3953
Rok 2019 2536
Rok 2020 1101
Rok 2021 1007
Gospodarka odpadami 20943
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1391
Uchwały Rady Gminy 7831
Dokumenty do pobrania 11239
Sprawozdawczość 5380
Działalność informacyjna i edukacyjna 65482
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6262
Harmonogram odbioru odpadów 83242
Punkty odbioru odpadów 8716
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2434
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 267
Strategie, raporty, opracowania 40449
Nieruchomości 44891
Wykazy - zbycie 37283
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 12603
Ogłoszenia - przetargi 57435
Zagospodarowanie przestrzenne 31340
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13047
MPZP Czechowo 10540
MPZP Kazimierzowo 25408
MPZP Gronowo Górne 26860
MPZP Adamowo 8032
MPZP Władysławowo 7255
MPZP Janowo 6334
Obwieszczenia 70741
Plany wyłożone do publicznego wglądu 14340
Opracowania ekofizjograficzne 11476
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 1208
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 2834
Rejestr Instytucji Kultury 9691
Organizacje pozarządowe 35363
Pliki do pobrania 6005
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4471
Ogłoszenia konkursów 44154
Komunikaty 7166
Konsultacje społeczne 6699
Oferty 2229
Oferty "małe granty" 41677
Program współpracy z organizacjami 577
Działalność gospodarcza 2614
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3726
Udostępnianie informacji 9232
RODO 3611
Audyt Wewnętrzny 1599
Plany audytu 5012
Lobbing 7276
Dostępność Plus 384

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6538
Rejestr zmian 1573393
Redakcja Biuletynu 8230
Instrukcja obsługi 6622
Mapa serwisu 5772
« powrót do poprzedniej strony