ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1682
Instrukcja korzystania z BIP 4315
O Biuletynie 34643
Powiaty i gminy 3597
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o przystąpieniu Gminy Elbląg do preferencyjnego zakupu paliwa stałego 893
Deklaracja dostępności 3577
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 41353
Kierownictwo urzędu 11048
Wójt 14773
Zastępca Wójta 9094
Sekretarz 9734
Skarbnik 8562
Statut Gminy 14484
Struktura organizacyjna 15932
Referaty 254
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 25252
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 7690
Skład Rady Gminy Elbląg 10646
Komisje Rady 7390
Kompetencje Rady Gminy 6086
Sesje Rady Gminy 11877
interpelacje i zapytania Radnych 10713
możliwość spotkania z radnymi 3083
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 5547
Jednostki organizacyjne 15083
Jednostki budżetowe 11198
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 11131
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 13067
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 9245
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 11440
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10975
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 4700
Raport o stanie Gminy Elbląg 5681
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 55374
Sołectwa - jednostki pomocnicze 22131
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 1137
statuty sołectw i osiedli 4479
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 3238
Akty prawne 65431
Zarządzenia Wójta 25509
Rok 2008 105664
Rok 2009 126543
Rok 2010 122686
Rok 2011 192373
Rok 2012 138629
Rok 2013 108267
Rok 2014 96144
Rok 2015 176065
Rok 2016 120996
Rok 2017 142291
Rok 2018 106484
Rok 2019 97958
Rok 2020 83200
Rok 2021 39593
Rok 2022 14669
Rok 2023 972
Uchwały Rady Gminy 33812
Rok 2008 118353
Rok 2009 171763
Rok 2010 10833
V kadencja Rady Gminy 105904
VI kadencja Rady Gminy 47775
Rok 2011 149501
Rok 2012 191437
Rok 2013 150516
Rok 2014 140965
Rok 2015 130004
Rok 2016 124588
Rok 2017 127067
Rok 2018 132541
Rok 2019 117169
Rok 2020 78748
Rok 2021 39945
Rok 2022 15555
Rok 2023 465
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 781
Rok 2021 1167
Rok 2022 584
Informacje / Obwieszczenia 34061
Rok 2023 26
Rok 2022 1916
Rok 2021 6936
Rok 2020 15169
Rok 2019 11541
Rok 2018 29925
Rok 2017 8577
Rok 2016 19703
Rok 2015 19328
Rok 2014 34333
Rok 2013 70610
Rok 2012 25315
Rok 2011 55696
Rok 2010 30399
Rok 2009 11798
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 4556
Wybory 7140
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2959
Wybory Parlament Europejski 3748
wybory Prezydent RP 4863
Ogłoszenia o naborze 458902
Konkurs na Dyrektora Szkoły 2767
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 2006
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 1743
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie 1584
Inne ogłoszenia 166959
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 3043
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 3537
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 374
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1855
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2830
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3037
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2927
Procedury załatwiania spraw 666064
Budżet Gminy 16954
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 93676
Opinia RIO 8555
Opinia RIO - rok 2023 104
Opinia RIO - rok 2022 2049
Opinia RIO - rok 2021 3270
Opinia RIO - rok 2020 7290
Opinia RIO - rok 2019 5356
Opinia RIO - rok 2018 17338
Opinia RIO - rok 2017 18701
Opinia RIO - rok 2016 18472
Opinia RIO - rok 2015 18855
Opinia RIO - rok 2014 19065
Opinia RIO - rok 2013 20183
Opinia RIO - rok 2012 18175
Opinia RIO - lata 2007- 2011 47943
Sprawozdania 8429
Sprawozdania Rok 2022 582
Sprawozdania Rok 2021 678
Sprawozdania Rok 2020 2904
Sprawozdania Rok 2019 3518
Sprawozdania Rok 2018 4063
Sprawozdania Rok 2017 3776
Sprawozdania Rok 2016 5413
Sprawozdania Rok 2015 6248
Sprawozdania Rok 2014 6061
Sprawozdania Rok 2013 6099
Sprawozdania Rok 2012 5553
Sprawozdania Rok 2011 7227
Sprawozdania Rok 2010 4666
Sprawozdania Rok 2009 4840
Uchwały budżetowe 136
Uchwały budżetowe rok 2022 328
Uchwały budżetowe rok 2023 206
Podatki i opłaty lokalne 20458
podatek rolny 14835
podatek od nieruchomości 21286
podatek leśny 10182
podatek od środków transportu 9198
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 6218
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 3426
Zamówienia publiczne 1248875
Platforma zakupowa 15903
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 45161
Ochrona środowiska 885837
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 122016
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 9557
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5300
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 9386
Program ochrony środowiska 7945
Rejestr działalności regulowanej 3558
Oświadczenia majątkowe 27123
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 6173
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2605
Urząd Gminy 961
Genowefa Kwoczek - Wójt 3596
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 3553
Krystyna Murawska - Sekretarz 3264
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 3128
Anna Gałkiewicz 2974
Anna Stankiewicz 3053
Maria Sobczak 3055
Marta Wojarz 3144
Magdalena Wonsak 3081
Magdalena Zając 3219
Jednostki Organizacyjne Gminy 896
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 839
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2894
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 794
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2874
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 878
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2870
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 863
Edyta Rokita - Dyrektor 2907
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 845
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2719
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 993
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2657
Rada Gminy 3716
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 3119
koniec kadencji 2014-2018 2286
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 3848
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1421
Urząd Gminy 741
Zygmunt Tucholski - Wójt 2299
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2582
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2327
Anna Gałkiewicz 2434
Anna Stankiewicz 2411
Maria Sobczak 2325
Marta Wojarz 2343
Magdalena Wonsak 2426
Magdalena Zając 2388
Jednostki Organizacyjne Gminy 687
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 655
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2273
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 661
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2338
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 674
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2227
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 642
Edyta Rokita - Dyrektor 2243
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 662
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2505
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 810
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2282
Rada Gminy 2719
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2419
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1844
Urząd Gminy 1044
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 2362
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1640
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1859
Maria Sobczak 2478
Anna Gałkiewicz 1787
Marta Wojarz 1729
Anna Stankiewicz 1576
Magdalena Wonsak 1563
Magdalena Zając 1467
Rada Gminy 3068
Jednostki Organizacyjne Gminy 5764
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1305
Urząd Gminy 541
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 956
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 938
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 2046
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 967
Justyna Michalczyk 1617
Marta Król 1734
Marta Wojarz 971
Anna Gałkiewicz 913
Przemysław Długosz 1647
Anna Stankiewicz 938
Rada Gminy 1937
Jednostki Organizacyjne Gminy 4425
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 2027
Kontrola zarządcza 10922
zarządzenia 3462
Petycje 8922
Rok 2016 22045
Rok 2017 8759
Rok 2018 5775
Rok 2019 4191
Rok 2020 2945
Rok 2021 4935
Rok 2022 726
Przetargi ustne 82130
Gospodarka odpadami 23562
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2780
Uchwały Rady Gminy 9311
Dokumenty do pobrania 14566
Sprawozdawczość 6906
Działalność informacyjna i edukacyjna 88390
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8322
Harmonogram odbioru odpadów 102280
Punkty odbioru odpadów 10844
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3592
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 1327
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 478
Strategie, raporty, opracowania 44779
Efektywność energetyczna 350
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 482
Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? 0
Rejestr Instytucji Kultury 11521
Nieruchomości 49940
Wykazy - zbycie 44138
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 19826
Ogłoszenia - przetargi 65814
Inne 1041
Zagospodarowanie przestrzenne 35063
Obwieszczenia 97571
Miejscowe plany/studium 37
Inwestycje celu publicznego 138
Fotowoltaika 166
Uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych/studium Rady Gminy Elbląg 165
Plany/Studium wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą 19556
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Elbląg 579
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/studium 16239
MPZP Czechowo 13273
MPZP Kazimierzowo 32656
MPZP Gronowo Górne 33199
MPZP Władysławowo 9813
MPZP Janowo 8123
MPZP Nowe Pole 356
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 143
Rejestr aktów planowania przestrzennego 0
Opracowania ekofizjograficzne 14101
Wzór wniosków/ uwag do sporządzanych planów miejscowych/studium 2896
Działalność gospodarcza 3345
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 4804
Organizacje pozarządowe 38482
Pliki do pobrania 9496
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 5723
Ogłoszenia konkursów 60528
Komunikaty 9822
Konsultacje społeczne 10694
Oferty 2665
Oferty "małe granty" 58424
Program współpracy z organizacjami 1815
Udostępnianie informacji 11344
RODO 5404
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 0
Audyt Wewnętrzny 2316
Plany audytu 9628
Lobbing 11040
Dostępność Plus 1900
Stan ludności gminy Elbląg 1340
UKR - Obywatele Ukrainy 498
Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych 37

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 7475
Rejestr zmian 2158122
Redakcja Biuletynu 9323
Instrukcja obsługi 8091
Mapa serwisu 6921
Formularz kontaktowy 52
« powrót do poprzedniej strony