ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3735
O Biuletynie 8852
Powiaty i gminy 3338
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 206

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 993
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 32133
Kierownictwo urzędu 9146
Wójt 11350
Zastępca Wójta 6857
Sekretarz 7596
Skarbnik 6700
Statut Gminy 12115
Struktura organizacyjna 13520
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 20592
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6108
Skład Rady Gminy Elbląg 8089
Komisje Rady 5682
Kompetencje Rady Gminy 4687
Sesje Rady Gminy 6469
interpelacje i zapytania Radnych 6394
możliwość spotkania z radnymi 1782
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4229
Narodowy Spis Powszechny 2021 865
Jednostki organizacyjne 12943
Jednostki budżetowe 9155
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 7360
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 10861
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7345
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9262
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8697
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3193
Raport o stanie Gminy Elbląg 1580
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 52131
Sołectwa - jednostki pomocnicze 18044
statuty sołectw i osiedli 1965
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1042
Akty prawne 61006
Zarządzenia Wójta 23014
Rok 2008 74562
Rok 2009 89609
Rok 2010 89370
Rok 2011 140656
Rok 2012 101287
Rok 2013 80192
Rok 2014 68506
Rok 2015 122942
Rok 2016 87220
Rok 2017 97770
Rok 2018 64642
Rok 2019 50058
Rok 2020 30031
Rok 2021 3255
Uchwały Rady Gminy 30255
Rok 2008 83138
Rok 2009 118856
Rok 2010 9390
V kadencja Rady Gminy 76129
VI kadencja Rady Gminy 34699
Rok 2011 109007
Rok 2012 141371
Rok 2013 108001
Rok 2014 97536
Rok 2015 93152
Rok 2016 87493
Rok 2017 85126
Rok 2018 78539
Rok 2019 58108
Rok 2020 26675
Rok 2021 1533
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Informacje / Obwieszczenia 26980
Rok 2021 1038
Rok 2020 3912
Rok 2019 6252
Rok 2018 20803
Rok 2017 6231
Rok 2016 16167
Rok 2015 15325
Rok 2014 25058
Rok 2013 51685
Rok 2012 18668
Rok 2011 40072
Rok 2010 22355
Rok 2009 8774
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3245
Ogłoszenia o naborze 370636
Wybory 5925
Wybory ławników 3607
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2136
Urzędnik Wyborczy 1444
Wybory Parlament Europejski 2808
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1373
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 2851
wybory Prezydent RP 2816
Inne ogłoszenia 131510
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 732
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 1654
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1252
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1073
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1621
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1743
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1676
Procedury załatwiania spraw 472776
Podatki i opłaty lokalne 16051
podatek rolny 10825
podatek od nieruchomości 15832
podatek leśny 7270
podatek od środków transportu 6913
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 4743
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 1888
Budżet Gminy 14603
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 67032
Opinia RIO 7404
Opinia RIO - rok 2021 408
Opinia RIO - rok 2020 2326
Opinia RIO - rok 2019 2531
Opinia RIO - rok 2018 10776
Opinia RIO - rok 2017 12447
Opinia RIO - rok 2016 13354
Opinia RIO - rok 2015 13261
Opinia RIO - rok 2014 13700
Opinia RIO - rok 2013 14580
Opinia RIO - rok 2012 13386
Opinia RIO - lata 2007- 2011 35156
Sprawozdania 6749
Sprawozdania Rok 2020 869
Sprawozdania Rok 2019 1888
Sprawozdania Rok 2018 2619
Sprawozdania Rok 2017 2571
Sprawozdania Rok 2016 4208
Sprawozdania Rok 2015 4814
Sprawozdania Rok 2014 4609
Sprawozdania Rok 2013 4792
Sprawozdania Rok 2012 4309
Sprawozdania Rok 2011 5773
Sprawozdania Rok 2010 3442
Sprawozdania Rok 2009 3612
Zamówienia publiczne 865652
Platforma zakupowa 12653
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 65168
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 32654
Platforma zakupowa 8873
Oświadczenia majątkowe 24249
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10093
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 4783
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2079
Urząd Gminy 576
Genowefa Kwoczek - Wójt 2264
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2307
Krystyna Murawska - Sekretarz 2001
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1879
Anna Gałkiewicz 1834
Anna Stankiewicz 1908
Maria Sobczak 1882
Marta Wojarz 1838
Magdalena Wonsak 1803
Magdalena Zając 2035
Jednostki Organizacyjne Gminy 530
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 493
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1690
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 451
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1752
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 510
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1685
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 519
Edyta Rokita - Dyrektor 1728
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 497
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1636
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 590
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1546
Rada Gminy 2253
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1892
koniec kadencji 2014-2018 1032
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2328
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 948
Urząd Gminy 373
Zygmunt Tucholski - Wójt 1178
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1353
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1183
Anna Gałkiewicz 1182
Anna Stankiewicz 1201
Maria Sobczak 1134
Marta Wojarz 1217
Magdalena Wonsak 1215
Magdalena Zając 1142
Jednostki Organizacyjne Gminy 339
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 336
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1110
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 331
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1143
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 314
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1135
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 331
Edyta Rokita - Dyrektor 1112
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 325
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1194
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 458
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1173
Rada Gminy 1315
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1250
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1331
Urząd Gminy 645
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 580
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 469
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 567
Maria Sobczak 1374
Anna Gałkiewicz 644
Marta Wojarz 533
Anna Stankiewicz 473
Magdalena Wonsak 442
Magdalena Zając 416
Rada Gminy 886
Jednostki Organizacyjne Gminy 1915
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 407
Urząd Gminy 160
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 568
Justyna Michalczyk 471
Marta Król 471
Przemysław Długosz 466
Rada Gminy 174
Jednostki Organizacyjne Gminy 148
Ochrona środowiska 593375
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 89639
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7188
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 3803
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 5590
Program ochrony środowiska 6109
Rejestr działalności regulowanej 2050
Przetargi ustne 74163
Kontrola zarządcza 9250
Rok 2011 2005
Rok 2012 1731
Rok 2013 1869
Rok 2014 1766
Rok 2015 1838
Rok 2016 2047
Rok 2017 1957
Rok 2018 1653
Rok 2019 902
zarządzenia 2179
Petycje 6787
Rok 2016 16465
Rok 2017 6285
Rok 2018 3651
Rok 2019 2263
Rok 2020 819
Rok 2021 500
Gospodarka odpadami 20551
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1139
Uchwały Rady Gminy 7584
Dokumenty do pobrania 10725
Sprawozdawczość 5104
Działalność informacyjna i edukacyjna 61506
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6015
Harmonogram odbioru odpadów 79648
Punkty odbioru odpadów 8376
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2261
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 67
Strategie, raporty, opracowania 39718
Nieruchomości 44077
Wykazy - zbycie 36445
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 11789
Ogłoszenia - przetargi 56104
Zagospodarowanie przestrzenne 30616
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12473
MPZP Czechowo 10067
MPZP Kazimierzowo 24492
MPZP Gronowo Górne 25710
MPZP Adamowo 7746
MPZP Władysławowo 6889
MPZP Janowo 6056
Obwieszczenia 66506
Plany wyłożone do publicznego wglądu 13453
Opracowania ekofizjograficzne 11036
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 924
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 1886
Rejestr Instytucji Kultury 9436
Organizacje pozarządowe 35018
Pliki do pobrania 5625
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4272
Ogłoszenia konkursów 39988
Komunikaty 6710
Konsultacje społeczne 6054
Oferty 2159
Oferty "małe granty" 38987
Program współpracy z organizacjami 382
Działalność gospodarcza 2465
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3526
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych 5860
Udostępnianie informacji 8935
RODO 3337
Audyt Wewnętrzny 1482
Plany audytu 4393
Lobbing 6695
Dostępność Plus 150

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6343
Rejestr zmian 1473943
Redakcja Biuletynu 7997
Instrukcja obsługi 6363
Mapa serwisu 5605
« powrót do poprzedniej strony