ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3857
O Biuletynie 13946
Powiaty i gminy 3412
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 653

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1535
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 34020
Kierownictwo urzędu 9619
Wójt 12077
Zastępca Wójta 7370
Sekretarz 8102
Skarbnik 7143
Statut Gminy 12727
Struktura organizacyjna 14088
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 21616
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6457
Skład Rady Gminy Elbląg 8585
Komisje Rady 6064
Kompetencje Rady Gminy 4995
Sesje Rady Gminy 7838
interpelacje i zapytania Radnych 7434
możliwość spotkania z radnymi 2083
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4494
Narodowy Spis Powszechny 2021 1962
Jednostki organizacyjne 13437
Jednostki budżetowe 9601
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 8285
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 11335
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7713
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9748
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9125
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3535
Raport o stanie Gminy Elbląg 2436
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 53037
Sołectwa - jednostki pomocnicze 19272
statuty sołectw i osiedli 2510
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1559
Akty prawne 61867
Zarządzenia Wójta 23549
Rok 2008 81788
Rok 2009 98426
Rok 2010 97374
Rok 2011 153303
Rok 2012 110363
Rok 2013 87326
Rok 2014 75468
Rok 2015 136631
Rok 2016 95534
Rok 2017 108595
Rok 2018 75173
Rok 2019 61819
Rok 2020 43356
Rok 2021 9920
Uchwały Rady Gminy 31028
Rok 2008 91548
Rok 2009 131135
Rok 2010 9721
V kadencja Rady Gminy 83611
VI kadencja Rady Gminy 37925
Rok 2011 118609
Rok 2012 153682
Rok 2013 118346
Rok 2014 107789
Rok 2015 101773
Rok 2016 96137
Rok 2017 95225
Rok 2018 91673
Rok 2019 72109
Rok 2020 39245
Rok 2021 6556
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 139
Rok 2021 174
Informacje / Obwieszczenia 28737
Rok 2021 2524
Rok 2020 6540
Rok 2019 7464
Rok 2018 22940
Rok 2017 6759
Rok 2016 16981
Rok 2015 16223
Rok 2014 27269
Rok 2013 56495
Rok 2012 20229
Rok 2011 43821
Rok 2010 24241
Rok 2009 9399
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3526
Ogłoszenia o naborze 391903
Wybory 6190
Wybory ławników 3980
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2323
Urzędnik Wyborczy 1581
Wybory Parlament Europejski 2997
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1531
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3248
wybory Prezydent RP 3241
Inne ogłoszenia 143704
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 974
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2201
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1678
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1274
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1886
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2019
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1972
Procedury załatwiania spraw 518016
Budżet Gminy 15098
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 73468
Opinia RIO 7699
Opinia RIO - rok 2021 954
Opinia RIO - rok 2020 3517
Opinia RIO - rok 2019 3216
Opinia RIO - rok 2018 12473
Opinia RIO - rok 2017 13887
Opinia RIO - rok 2016 14635
Opinia RIO - rok 2015 14566
Opinia RIO - rok 2014 15023
Opinia RIO - rok 2013 15888
Opinia RIO - rok 2012 14503
Opinia RIO - lata 2007- 2011 38218
Sprawozdania 7102
Sprawozdania Rok 2020 1315
Sprawozdania Rok 2019 2283
Sprawozdania Rok 2018 2948
Sprawozdania Rok 2017 2845
Sprawozdania Rok 2016 4479
Sprawozdania Rok 2015 5114
Sprawozdania Rok 2014 4931
Sprawozdania Rok 2013 5077
Sprawozdania Rok 2012 4590
Sprawozdania Rok 2011 6103
Sprawozdania Rok 2010 3714
Sprawozdania Rok 2009 3890
Podatki i opłaty lokalne 16904
podatek rolny 11722
podatek od nieruchomości 17028
podatek leśny 7985
podatek od środków transportu 7390
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5060
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2255
Zamówienia publiczne 960553
Platforma zakupowa 13874
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 75223
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 35053
Platforma zakupowa 9659
Ochrona środowiska 663938
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 97353
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7693
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4118
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 6382
Program ochrony środowiska 6536
Rejestr działalności regulowanej 2381
Oświadczenia majątkowe 24926
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10785
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5117
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2184
Urząd Gminy 662
Genowefa Kwoczek - Wójt 2546
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2555
Krystyna Murawska - Sekretarz 2300
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2118
Anna Gałkiewicz 2120
Anna Stankiewicz 2181
Maria Sobczak 2171
Marta Wojarz 2140
Magdalena Wonsak 2098
Magdalena Zając 2320
Jednostki Organizacyjne Gminy 607
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 567
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1939
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 519
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2010
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 582
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1925
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 596
Edyta Rokita - Dyrektor 1992
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 570
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1896
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 672
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1784
Rada Gminy 2575
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2131
koniec kadencji 2014-2018 1327
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2693
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1064
Urząd Gminy 467
Zygmunt Tucholski - Wójt 1440
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1626
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1440
Anna Gałkiewicz 1468
Anna Stankiewicz 1513
Maria Sobczak 1430
Marta Wojarz 1494
Magdalena Wonsak 1493
Magdalena Zając 1416
Jednostki Organizacyjne Gminy 431
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 410
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1369
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 412
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1397
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 391
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1394
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 408
Edyta Rokita - Dyrektor 1379
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 396
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1472
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 540
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1432
Rada Gminy 1653
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1484
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1485
Urząd Gminy 739
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 989
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 747
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 868
Maria Sobczak 1644
Anna Gałkiewicz 912
Marta Wojarz 823
Anna Stankiewicz 756
Magdalena Wonsak 706
Magdalena Zając 674
Rada Gminy 1412
Jednostki Organizacyjne Gminy 2874
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 730
Urząd Gminy 269
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 170
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 175
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 939
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 181
Justyna Michalczyk 767
Marta Król 776
Marta Wojarz 167
Anna Gałkiewicz 175
Przemysław Długosz 749
Anna Stankiewicz 185
Rada Gminy 452
Jednostki Organizacyjne Gminy 927
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 111
Urząd Gminy 58
Przemysław Długosz 145
Rada Gminy 45
Jednostki Organizacyjne Gminy 99
Kontrola zarządcza 9580
Rok 2011 2315
Rok 2012 2002
Rok 2013 2150
Rok 2014 2059
Rok 2015 2094
Rok 2016 2311
Rok 2017 2209
Rok 2018 1978
Rok 2019 1216
zarządzenia 2456
Petycje 7264
Rok 2016 17808
Rok 2017 6924
Rok 2018 4167
Rok 2019 2716
Rok 2020 1358
Rok 2021 1348
Przetargi ustne 75972
Gospodarka odpadami 21213
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1600
Uchwały Rady Gminy 7987
Dokumenty do pobrania 11589
Sprawozdawczość 5541
Działalność informacyjna i edukacyjna 68096
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6495
Harmonogram odbioru odpadów 85609
Punkty odbioru odpadów 8951
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2550
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 392
Strategie, raporty, opracowania 40860
Rejestr Instytucji Kultury 9897
Nieruchomości 45541
Wykazy - zbycie 37976
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 13233
Ogłoszenia - przetargi 58503
Zagospodarowanie przestrzenne 31759
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13432
MPZP Czechowo 10856
MPZP Kazimierzowo 26173
MPZP Gronowo Górne 27440
MPZP Adamowo 8206
MPZP Władysławowo 7493
MPZP Janowo 6540
Obwieszczenia 73740
Plany wyłożone do publicznego wglądu 15013
Opracowania ekofizjograficzne 11785
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 1378
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 3425
Działalność gospodarcza 2707
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3840
Organizacje pozarządowe 35677
Pliki do pobrania 6390
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4604
Ogłoszenia konkursów 47569
Komunikaty 7478
Konsultacje społeczne 7087
Oferty 2289
Oferty "małe granty" 43774
Program współpracy z organizacjami 711
Udostępnianie informacji 9481
RODO 3792
Audyt Wewnętrzny 1681
Plany audytu 5404
Lobbing 7703
Dostępność Plus 539

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6646
Rejestr zmian 1661980
Redakcja Biuletynu 8392
Instrukcja obsługi 6779
Mapa serwisu 5958
« powrót do poprzedniej strony