ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1667
Instrukcja korzystania z BIP 4209
O Biuletynie 28674
Powiaty i gminy 3575
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o przystąpieniu Gminy Elbląg do preferencyjnego zakupu paliwa stałego do 31.12.2022r. 295
Informacja o składaniu wniosków o zakup preferencyjny węgla 183
Deklaracja dostępności 3180
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 39753
Kierownictwo urzędu 10813
Wójt 14231
Zastępca Wójta 8739
Sekretarz 9411
Skarbnik 8265
Statut Gminy 14116
Struktura organizacyjna 15532
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 24525
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 7410
Skład Rady Gminy Elbląg 10199
Komisje Rady 7117
Kompetencje Rady Gminy 5841
Sesje Rady Gminy 11125
interpelacje i zapytania Radnych 10059
możliwość spotkania z radnymi 2837
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 5320
Dodatek osłonowy dla polskich rodzin 5699
Wniosek o wypłatę dodatku węglowego 575
Jednostki organizacyjne 14734
Jednostki budżetowe 10828
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 10587
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 12742
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 8915
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 11167
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10615
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 4433
Raport o stanie Gminy Elbląg 4906
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 54920
Sołectwa - jednostki pomocnicze 21564
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 863
statuty sołectw i osiedli 4102
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 2898
Akty prawne 64683
Zarządzenia Wójta 25181
Rok 2008 101428
Rok 2009 121541
Rok 2010 118178
Rok 2011 184864
Rok 2012 132922
Rok 2013 104537
Rok 2014 92368
Rok 2015 169197
Rok 2016 116330
Rok 2017 136054
Rok 2018 100723
Rok 2019 91534
Rok 2020 76410
Rok 2021 34218
Rok 2022 10136
Uchwały Rady Gminy 33402
Rok 2008 113649
Rok 2009 164283
Rok 2010 10642
V kadencja Rady Gminy 102007
VI kadencja Rady Gminy 46001
Rok 2011 143389
Rok 2012 184235
Rok 2013 144522
Rok 2014 134533
Rok 2015 124573
Rok 2016 119169
Rok 2017 121173
Rok 2018 124997
Rok 2019 108634
Rok 2020 72046
Rok 2021 33142
Rok 2022 9099
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 654
Rok 2021 982
Rok 2022 282
Informacje / Obwieszczenia 33202
Rok 2022 1349
Rok 2021 6156
Rok 2020 13549
Rok 2019 10600
Rok 2018 28289
Rok 2017 8115
Rok 2016 19150
Rok 2015 18660
Rok 2014 32875
Rok 2013 67757
Rok 2012 24240
Rok 2011 53311
Rok 2010 29125
Rok 2009 11260
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 4312
Wybory 6967
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2796
Wybory Parlament Europejski 3602
wybory Prezydent RP 4591
Ogłoszenia o naborze 445471
Konkurs na Dyrektora Szkoły 2537
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 1816
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 1584
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie 1416
Inne ogłoszenia 161640
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 2520
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 3097
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1740
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 2618
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2804
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 2724
Procedury załatwiania spraw 635866
Budżet Gminy 16517
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 89516
Opinia RIO 8358
Opinia RIO - rok 2022 1460
Opinia RIO - rok 2021 2785
Opinia RIO - rok 2020 6595
Opinia RIO - rok 2019 4876
Opinia RIO - rok 2018 16428
Opinia RIO - rok 2017 17658
Opinia RIO - rok 2016 17700
Opinia RIO - rok 2015 18010
Opinia RIO - rok 2014 18303
Opinia RIO - rok 2013 19309
Opinia RIO - rok 2012 17422
Opinia RIO - lata 2007- 2011 46065
Sprawozdania 8157
Sprawozdania Rok 2022 396
Sprawozdania Rok 2021 456
Sprawozdania Rok 2020 2563
Sprawozdania Rok 2019 3293
Sprawozdania Rok 2018 3793
Sprawozdania Rok 2017 3585
Sprawozdania Rok 2016 5237
Sprawozdania Rok 2015 5988
Sprawozdania Rok 2014 5821
Sprawozdania Rok 2013 5858
Sprawozdania Rok 2012 5330
Sprawozdania Rok 2011 7014
Sprawozdania Rok 2010 4423
Sprawozdania Rok 2009 4636
Uchwały budżetowe 61
Uchwały budżetowe rok 2022 156
Podatki i opłaty lokalne 19499
podatek rolny 14139
podatek od nieruchomości 20292
podatek leśny 9750
podatek od środków transportu 8869
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5927
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 3199
Zamówienia publiczne 1194221
Platforma zakupowa 15510
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 42827
Ochrona środowiska 842668
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 117814
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 9114
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4996
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 8873
Program ochrony środowiska 7678
Rejestr działalności regulowanej 3290
Oświadczenia majątkowe 26582
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5929
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2535
Urząd Gminy 891
Genowefa Kwoczek - Wójt 3412
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 3334
Krystyna Murawska - Sekretarz 3063
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2900
Anna Gałkiewicz 2805
Anna Stankiewicz 2879
Maria Sobczak 2878
Marta Wojarz 2911
Magdalena Wonsak 2846
Magdalena Zając 3028
Jednostki Organizacyjne Gminy 830
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 780
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2696
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 733
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2707
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 809
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2658
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 805
Edyta Rokita - Dyrektor 2672
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 779
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2542
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 937
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2490
Rada Gminy 3449
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2896
koniec kadencji 2014-2018 2095
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 3611
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1351
Urząd Gminy 680
Zygmunt Tucholski - Wójt 2112
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2375
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2151
Anna Gałkiewicz 2209
Anna Stankiewicz 2256
Maria Sobczak 2146
Marta Wojarz 2169
Magdalena Wonsak 2217
Magdalena Zając 2152
Jednostki Organizacyjne Gminy 628
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 600
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2077
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 603
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2128
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 619
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2074
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 586
Edyta Rokita - Dyrektor 2066
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 608
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2287
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 751
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2102
Rada Gminy 2487
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2192
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1768
Urząd Gminy 976
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 2003
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1477
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1648
Maria Sobczak 2305
Anna Gałkiewicz 1588
Marta Wojarz 1531
Anna Stankiewicz 1411
Magdalena Wonsak 1361
Magdalena Zając 1317
Rada Gminy 2743
Jednostki Organizacyjne Gminy 5224
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1221
Urząd Gminy 481
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 799
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 802
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 1819
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 817
Justyna Michalczyk 1436
Marta Król 1484
Marta Wojarz 809
Anna Gałkiewicz 765
Przemysław Długosz 1445
Anna Stankiewicz 790
Rada Gminy 1620
Jednostki Organizacyjne Gminy 3763
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 1311
Kontrola zarządcza 10603
zarządzenia 3253
Petycje 8549
Rok 2016 21183
Rok 2017 8345
Rok 2018 5451
Rok 2019 3854
Rok 2020 2632
Rok 2021 4231
Rok 2022 435
Przetargi ustne 80404
Gospodarka odpadami 22910
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 2545
Uchwały Rady Gminy 9033
Dokumenty do pobrania 14027
Sprawozdawczość 6629
Działalność informacyjna i edukacyjna 83875
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7836
Harmonogram odbioru odpadów 99107
Punkty odbioru odpadów 10403
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3346
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 1155
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 344
Strategie, raporty, opracowania 43971
Efektywność energetyczna 232
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 339
Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? 0
Rejestr Instytucji Kultury 11190
Nieruchomości 48970
Wykazy - zbycie 42457
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 17999
Ogłoszenia - przetargi 63951
Inne 694
Zagospodarowanie przestrzenne 34408
Obwieszczenia 93467
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 15657
MPZP Czechowo 12813
MPZP Kazimierzowo 31217
MPZP Gronowo Górne 31903
MPZP Władysławowo 9337
MPZP Janowo 7795
MPZP Nowe Pole 210
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 275
Plany wyłożone do publicznego wglądu 18769
Opracowania ekofizjograficzne 13714
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 2594
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 7491
Plany procedowane 195
Działalność gospodarcza 3212
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 4578
Organizacje pozarządowe 37814
Pliki do pobrania 8891
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 5508
Ogłoszenia konkursów 57815
Komunikaty 9360
Konsultacje społeczne 9920
Oferty 2582
Oferty "małe granty" 55774
Program współpracy z organizacjami 1533
Udostępnianie informacji 10930
RODO 5072
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 0
Audyt Wewnętrzny 2181
Plany audytu 8624
Lobbing 10312
Dostępność Plus 1632
Stan ludności gminy Elbląg 756
UKR - Obywatele Ukrainy 269

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 7298
Rejestr zmian 2062447
Redakcja Biuletynu 9124
Instrukcja obsługi 7804
Mapa serwisu 6763
« powrót do poprzedniej strony