ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1627
Instrukcja korzystania z BIP 3846
O Biuletynie 13586
Powiaty i gminy 3408
Urząd Marszałkowski 0

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 559

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 1498
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 33881
Kierownictwo urzędu 9569
Wójt 12000
Zastępca Wójta 7319
Sekretarz 8050
Skarbnik 7108
Statut Gminy 12687
Struktura organizacyjna 14049
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 21560
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 6427
Skład Rady Gminy Elbląg 8543
Komisje Rady 6041
Kompetencje Rady Gminy 4966
Sesje Rady Gminy 7752
interpelacje i zapytania Radnych 7392
możliwość spotkania z radnymi 2072
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 4476
Narodowy Spis Powszechny 2021 1857
Jednostki organizacyjne 13371
Jednostki budżetowe 9567
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 8207
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 11270
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 7674
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 9697
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9083
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 3511
Raport o stanie Gminy Elbląg 2362
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 52985
Sołectwa - jednostki pomocnicze 19179
statuty sołectw i osiedli 2463
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 1526
Akty prawne 61796
Zarządzenia Wójta 23504
Rok 2008 81020
Rok 2009 97530
Rok 2010 96803
Rok 2011 152060
Rok 2012 109385
Rok 2013 86525
Rok 2014 74714
Rok 2015 135180
Rok 2016 94664
Rok 2017 107306
Rok 2018 73883
Rok 2019 60591
Rok 2020 41998
Rok 2021 9190
Uchwały Rady Gminy 30961
Rok 2008 90798
Rok 2009 129877
Rok 2010 9689
V kadencja Rady Gminy 82806
VI kadencja Rady Gminy 37545
Rok 2011 117779
Rok 2012 152615
Rok 2013 117396
Rok 2014 106979
Rok 2015 100843
Rok 2016 95409
Rok 2017 94329
Rok 2018 90577
Rok 2019 70821
Rok 2020 38231
Rok 2021 6093
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 89
Rok 2021 147
Informacje / Obwieszczenia 28585
Rok 2021 2441
Rok 2020 6348
Rok 2019 7382
Rok 2018 22803
Rok 2017 6717
Rok 2016 16927
Rok 2015 16176
Rok 2014 27159
Rok 2013 56207
Rok 2012 20148
Rok 2011 43641
Rok 2010 24172
Rok 2009 9346
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 3506
Ogłoszenia o naborze 390467
Wybory 6168
Wybory ławników 3957
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2317
Urzędnik Wyborczy 1565
Wybory Parlament Europejski 2980
Wybory ponowne w okręgu wyborczym nr 6 1514
Wyroby uzupełniające do Rady Gminy Elbląg - okręg wyborczy nr 8 - 12.01.2020 r. 3227
wybory Prezydent RP 3187
Inne ogłoszenia 142935
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 956
Rekrutacja do prowadzonych przez Gminę Elbląg oddziałów przedszkolnych 2177
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 1650
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 1248
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 1854
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2001
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 1946
Procedury załatwiania spraw 515991
Budżet Gminy 15062
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 73053
Opinia RIO 7682
Opinia RIO - rok 2021 907
Opinia RIO - rok 2020 3413
Opinia RIO - rok 2019 3163
Opinia RIO - rok 2018 12331
Opinia RIO - rok 2017 13757
Opinia RIO - rok 2016 14530
Opinia RIO - rok 2015 14478
Opinia RIO - rok 2014 14931
Opinia RIO - rok 2013 15836
Opinia RIO - rok 2012 14396
Opinia RIO - lata 2007- 2011 38018
Sprawozdania 7084
Sprawozdania Rok 2020 1303
Sprawozdania Rok 2019 2249
Sprawozdania Rok 2018 2922
Sprawozdania Rok 2017 2833
Sprawozdania Rok 2016 4466
Sprawozdania Rok 2015 5100
Sprawozdania Rok 2014 4920
Sprawozdania Rok 2013 5051
Sprawozdania Rok 2012 4573
Sprawozdania Rok 2011 6072
Sprawozdania Rok 2010 3692
Sprawozdania Rok 2009 3869
Podatki i opłaty lokalne 16832
podatek rolny 11621
podatek od nieruchomości 16934
podatek leśny 7924
podatek od środków transportu 7356
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 5034
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 2235
Zamówienia publiczne 954797
Platforma zakupowa 13798
Zamówienia bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych 74663
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 34884
Platforma zakupowa 9603
Ochrona środowiska 658800
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 96832
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 7652
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 4085
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 6319
Program ochrony środowiska 6508
Rejestr działalności regulowanej 2354
Oświadczenia majątkowe 24868
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 10757
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok 5086
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2179
Urząd Gminy 655
Genowefa Kwoczek - Wójt 2516
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 2533
Krystyna Murawska - Sekretarz 2272
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2101
Anna Gałkiewicz 2094
Anna Stankiewicz 2163
Maria Sobczak 2143
Marta Wojarz 2117
Magdalena Wonsak 2073
Magdalena Zając 2297
Jednostki Organizacyjne Gminy 599
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 561
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1916
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 512
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1989
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 575
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1905
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 586
Edyta Rokita - Dyrektor 1959
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 563
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1874
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 663
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1754
Rada Gminy 2547
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2109
koniec kadencji 2014-2018 1297
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 2656
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1054
Urząd Gminy 457
Zygmunt Tucholski - Wójt 1403
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 1598
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1408
Anna Gałkiewicz 1442
Anna Stankiewicz 1479
Maria Sobczak 1397
Marta Wojarz 1449
Magdalena Wonsak 1474
Magdalena Zając 1385
Jednostki Organizacyjne Gminy 407
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 400
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 1338
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 403
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 1370
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 381
Grażyna Gałązka - Dyrektor 1360
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 399
Edyta Rokita - Dyrektor 1353
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 386
Agnieszka Biłas - Dyrektor 1443
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 528
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 1402
Rada Gminy 1617
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 1450
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1474
Urząd Gminy 730
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 928
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 724
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 847
Maria Sobczak 1617
Anna Gałkiewicz 888
Marta Wojarz 797
Anna Stankiewicz 724
Magdalena Wonsak 674
Magdalena Zając 648
Rada Gminy 1369
Jednostki Organizacyjne Gminy 2751
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 709
Urząd Gminy 265
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 144
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 152
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 896
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 150
Justyna Michalczyk 741
Marta Król 756
Marta Wojarz 140
Anna Gałkiewicz 145
Przemysław Długosz 727
Anna Stankiewicz 158
Rada Gminy 426
Jednostki Organizacyjne Gminy 809
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 97
Urząd Gminy 50
Przemysław Długosz 125
Rada Gminy 38
Jednostki Organizacyjne Gminy 91
Kontrola zarządcza 9560
Rok 2011 2275
Rok 2012 1972
Rok 2013 2122
Rok 2014 2034
Rok 2015 2079
Rok 2016 2294
Rok 2017 2197
Rok 2018 1956
Rok 2019 1182
zarządzenia 2430
Petycje 7224
Rok 2016 17713
Rok 2017 6849
Rok 2018 4117
Rok 2019 2676
Rok 2020 1297
Rok 2021 1248
Przetargi ustne 75796
Gospodarka odpadami 21169
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 1547
Uchwały Rady Gminy 7954
Dokumenty do pobrania 11518
Sprawozdawczość 5516
Działalność informacyjna i edukacyjna 67627
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6439
Harmonogram odbioru odpadów 85226
Punkty odbioru odpadów 8892
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 2520
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 361
Strategie, raporty, opracowania 40772
Rejestr Instytucji Kultury 9859
Nieruchomości 45398
Wykazy - zbycie 37829
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 13110
Ogłoszenia - przetargi 58290
Zagospodarowanie przestrzenne 31684
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13356
MPZP Czechowo 10793
MPZP Kazimierzowo 26073
MPZP Gronowo Górne 27324
MPZP Adamowo 8169
MPZP Władysławowo 7449
MPZP Janowo 6500
Obwieszczenia 73330
Plany wyłożone do publicznego wglądu 14900
Opracowania ekofizjograficzne 11723
Wzór wniosków/ uwag do sporządzonych planów miejscowych i studium 1335
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 3306
Działalność gospodarcza 2690
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 3817
Organizacje pozarządowe 35639
Pliki do pobrania 6313
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 4574
Ogłoszenia konkursów 47105
Komunikaty 7410
Konsultacje społeczne 7044
Oferty 2270
Oferty "małe granty" 43316
Program współpracy z organizacjami 682
Udostępnianie informacji 9427
RODO 3757
Audyt Wewnętrzny 1657
Plany audytu 5349
Lobbing 7607
Dostępność Plus 518

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 6621
Rejestr zmian 1652460
Redakcja Biuletynu 8360
Instrukcja obsługi 6744
Mapa serwisu 5896
« powrót do poprzedniej strony