ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Elbląg
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1700
Instrukcja korzystania z BIP 4414
O Biuletynie 39113
Powiaty i gminy 3651
Urząd Marszałkowski 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Informacja o przystąpieniu Gminy Elbląg do preferencyjnego zakupu paliwa stałego 1661
Deklaracja dostępności 4073
Urząd 196
Dane podstawowe i kontakt 43396
Kierownictwo urzędu 11365
Wójt 15484
Zastępca Wójta 9558
Sekretarz 10143
Skarbnik 8916
Statut Gminy 14908
Struktura organizacyjna 16404
Referaty 1121
Organy Gminy 1183
Rada Gminy 26169
Przewodniczący Rady Gminy Elbląg 8009
Skład Rady Gminy Elbląg 11128
Komisje Rady 7683
Kompetencje Rady Gminy 6344
Sesje Rady Gminy 12889
interpelacje i zapytania Radnych 11581
możliwość spotkania z radnymi 3347
Wójt 1
Podstawa prawna działania samorządu 5815
Jednostki organizacyjne 15541
Jednostki budżetowe 11596
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie 12051
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 13655
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 9667
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 11872
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11591
Jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną 5045
Raport o stanie Gminy Elbląg 6812
Informacja o zamiarze organizacji zgromadzenia 56250
Sołectwa - jednostki pomocnicze 22915
Wykaz Sołectw Gminy Elbląg 1538
statuty sołectw i osiedli 4974
Konsultacje społeczne -ogłoszeni i protokoły 3682
Akty prawne 66378
Zarządzenia Wójta 26052
Rok 2008 111238
Rok 2009 133310
Rok 2010 128408
Rok 2011 201935
Rok 2012 145288
Rok 2013 113461
Rok 2014 101125
Rok 2015 186216
Rok 2016 127151
Rok 2017 151122
Rok 2018 114783
Rok 2019 106607
Rok 2020 93084
Rok 2021 47535
Rok 2022 22827
Rok 2023 5875
Uchwały Rady Gminy 34260
Rok 2008 123944
Rok 2009 180663
Rok 2010 11117
V kadencja Rady Gminy 111347
VI kadencja Rady Gminy 49877
Rok 2011 156960
Rok 2012 200221
Rok 2013 158656
Rok 2014 149354
Rok 2015 136958
Rok 2016 131903
Rok 2017 135017
Rok 2018 142014
Rok 2019 127531
Rok 2020 89018
Rok 2021 49132
Rok 2022 24476
Rok 2023 5137
Dziennik Ustaw 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Konsultacje społeczne 961
Rok 2021 1404
Rok 2022 1038
Informacje / Obwieszczenia 35200
Rok 2023 803
Rok 2022 2616
Rok 2021 7961
Rok 2020 17328
Rok 2019 12699
Rok 2018 31836
Rok 2017 9034
Rok 2016 20383
Rok 2015 20057
Rok 2014 36068
Rok 2013 74265
Rok 2012 26634
Rok 2011 58618
Rok 2010 31934
Rok 2009 12297
Indywidualna Interpretacja Przepisów Prawa Podatkowego 4810
Wybory 7550
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 3763
Wybory Parlament Europejski 3931
wybory Prezydent RP 5229
Wybory Ławników Sądowych 191
Ogłoszenia o naborze 481597
Konkurs na Dyrektora Szkoły 3137
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Gronowie Górnym 2308
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Węzinie 2021
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Pilonie 1821
Inne ogłoszenia 171754
Rekrutacja do odziałów przedszkolnych i szkół 3626
Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Elbląg 4094
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 992
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 2024
Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w obszarze podatków i opłat lokalnych 3105
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców 3281
Schemat czynności sprawdzających przeprowadzania kontroli podatkowej 3172
Procedury załatwiania spraw 710694
Budżet Gminy 17333
Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu 99071
Opinia RIO 8818
Opinia RIO - rok 2023 572
Opinia RIO - rok 2022 2972
Opinia RIO - rok 2021 3925
Opinia RIO - rok 2020 8139
Opinia RIO - rok 2019 5820
Opinia RIO - rok 2018 18662
Opinia RIO - rok 2017 19819
Opinia RIO - rok 2016 19529
Opinia RIO - rok 2015 19838
Opinia RIO - rok 2014 20089
Opinia RIO - rok 2013 21175
Opinia RIO - rok 2012 19050
Opinia RIO - lata 2007- 2011 50540
Sprawozdania 8712
Sprawozdania Rok 2022 899
Sprawozdania Rok 2021 1014
Sprawozdania Rok 2020 3318
Sprawozdania Rok 2019 3809
Sprawozdania Rok 2018 4335
Sprawozdania Rok 2017 4052
Sprawozdania Rok 2016 5667
Sprawozdania Rok 2015 6548
Sprawozdania Rok 2014 6388
Sprawozdania Rok 2013 6370
Sprawozdania Rok 2012 5806
Sprawozdania Rok 2011 7524
Sprawozdania Rok 2010 4909
Sprawozdania Rok 2009 5066
Uchwały budżetowe 220
Uchwały budżetowe rok 2022 552
Uchwały budżetowe rok 2023 475
Podatki i opłaty lokalne 21212
podatek rolny 15572
podatek od nieruchomości 22079
podatek leśny 10735
podatek od środków transportu 9578
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego 6498
Informacja dotycząca podatku od części wspólnych budynków 3711
Zamówienia publiczne 1337797
Platforma zakupowa 16442
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 47808
Ochrona środowiska 946020
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 0
Obwieszczenia/Zawiadomienia archiwalne 127735
Program usuwania wyrobów zawierających azbest 10017
Program przeciwdziałania bezdomności zwierząt 5669
Dotacje do oczyszczalni przydomowych 10243
Program ochrony środowiska 8282
Rejestr działalności regulowanej 3857
Oświadczenia majątkowe 27985
Oświadczenia majątkowe za 2017 rok 2677
Urząd Gminy 1034
Genowefa Kwoczek - Wójt 3895
Zygmunt Tucholski - Zastępca Wójta 3800
Krystyna Murawska - Sekretarz 3500
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 3434
Anna Gałkiewicz 3197
Anna Stankiewicz 3287
Maria Sobczak 3293
Marta Wojarz 3375
Magdalena Wonsak 3307
Magdalena Zając 3454
Jednostki Organizacyjne Gminy 971
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 907
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 3132
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 862
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 3123
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 971
Grażyna Gałązka - Dyrektor 3091
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 949
Edyta Rokita - Dyrektor 3136
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 906
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2945
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 1083
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2889
Rada Gminy 4020
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 3366
koniec kadencji 2014-2018 2501
Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023 4149
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok 1528
Urząd Gminy 809
Zygmunt Tucholski - Wójt 2535
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2822
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 2545
Anna Gałkiewicz 2680
Anna Stankiewicz 2652
Maria Sobczak 2558
Marta Wojarz 2580
Magdalena Wonsak 2645
Magdalena Zając 2607
Jednostki Organizacyjne Gminy 753
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 714
Zbigniew Pawłowski - Kierownik 2528
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gronowie Górnym 724
Małgorzata Bielawska - Dyrektor 2561
Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowakowie 736
Grażyna Gałązka - Dyrektor 2450
Publiczna Szkoła Podstawowa w Pilonie 700
Edyta Rokita - Dyrektor 2458
Publiczna Szkoła Podstawowa w Węzinie 747
Agnieszka Biłas - Dyrektor 2732
Gminna Biblioteka Publiczna w Komorowie Żuławskim 878
Beata Krajewska-Wąsik - p.o. Dyrektora 2490
Rada Gminy 2970
Barbara Bruzdewicz - Przewodnicząca 2651
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok 1958
Urząd Gminy 1147
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 2816
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1860
Elżbieta Niżnik - Sekretarz 2126
Maria Sobczak 2711
Anna Gałkiewicz 2011
Marta Wojarz 1992
Anna Stankiewicz 1824
Magdalena Wonsak 1790
Magdalena Zając 1723
Rada Gminy 3484
Jednostki Organizacyjne Gminy 6632
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1397
Urząd Gminy 616
Zygmunt Tucholski - Wójt Gminy Elbląg 1240
Elżbieta Niżnik - Sekretarz Gminy 1177
Roman Pawłowski - Zastępca Wójta 2348
Wioletta Kotkowska - Skarbnik 1184
Justyna Michalczyk 1860
Marta Król 1980
Marta Wojarz 1188
Anna Gałkiewicz 1140
Przemysław Długosz 1877
Anna Stankiewicz 1174
Rada Gminy 2318
Jednostki Organizacyjne Gminy 5268
Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 2880
Oświadczenia majątkowe za 2022 rok 723
Kontrola zarządcza 11306
zarządzenia 3753
Petycje 9295
Rok 2016 23147
Rok 2017 9237
Rok 2018 6173
Rok 2019 4542
Rok 2020 3320
Rok 2021 5900
Rok 2022 1063
Przetargi ustne 84640
Gospodarka odpadami 24373
Od 1 PAŹDZIERNIKA 2020 r. ZMIANY W GMINNYM SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 3069
Uchwały Rady Gminy 9634
Dokumenty do pobrania 15247
Sprawozdawczość 7287
Działalność informacyjna i edukacyjna 93191
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8756
Harmonogram odbioru odpadów 105886
Punkty odbioru odpadów 11294
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowoych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków 3891
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2020 r. 1585
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2021 r. 708
Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Elbląg za 2022 rok 255
Strategie, raporty, opracowania 45733
Efektywność energetyczna 513
Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 680
Jak zwiększyć efektywność energetyczną budynków? 0
Rejestr Instytucji Kultury 11949
Nieruchomości 50982
Wykazy - zbycie 46417
Wykazy - najem, dzierżawa, użyczenie 22485
Ogłoszenia - przetargi 68545
Inne 1770
Zagospodarowanie przestrzenne 35901
Obwieszczenia 102221
Miejscowe plany/studium 465
Inwestycje celu publicznego 1017
Fotowoltaika 577
Uchwały o przystąpieniu do sporządzania planów miejscowych/studium Rady Gminy Elbląg 1074
Plany/Studium wyłożone do publicznego wglądu wraz z prognozą 20697
Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Gminy Elbląg 879
Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego/studium 17243
MPZP Czechowo 13887
MPZP Kazimierzowo 34940
MPZP Gronowo Górne 35155
MPZP Władysławowo 10427
MPZP Janowo 8532
MPZP Nowe Pole 657
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Elbląg 667
Rejestr aktów planowania przestrzennego 0
Opracowania ekofizjograficzne 14464
Wzór wniosków/ uwag do sporządzanych planów miejscowych/studium 3348
Działalność gospodarcza 3506
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej 0
Usługi dla przedsiębiorców 5034
Organizacje pozarządowe 39356
Pliki do pobrania 10315
Plany Odnowy Sołectw Węzina i Dłużyna 5976
Ogłoszenia konkursów 62579
Komunikaty 10446
Konsultacje społeczne 11574
Oferty 2782
Oferty "małe granty" 62035
Program współpracy z organizacjami 2210
Udostępnianie informacji 11784
RODO 5881
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 0
Audyt Wewnętrzny 2492
Plany audytu 10798
Lobbing 11924
Dostępność Plus 2313
Stan ludności gminy Elbląg 2237
UKR - Obywatele Ukrainy 847
Zadania Finansowane lub Dofinansowane z Budżetu Państwa lub z Państwowych Funduszy Celowych 212

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 20
Statystyka 7718
Rejestr zmian 2302739
Redakcja Biuletynu 9621
Instrukcja obsługi 8441
Mapa serwisu 7137
Formularz kontaktowy 297
« powrót do poprzedniej strony