Gmina Elbląg
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540096459-N-2020 z dnia 03-06-2020 r.
Elbląg:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541401-N-2020
Data: 19/05/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Elbląg, Krajowy numer identyfikacyjny 17074773800000, ul. ul. Browarna  85, 82-300  Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 552341884, e-mail sekretariat@gminaelblag.pl, faks 552340871.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaelblag.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: 2020-06-04, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: 2020-06-10, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych